PFU behandlet i alt åtte klager fra Mina Ghabel Lunde mot redaksjoner som omtalte avsløringen av @Twitter-kontoen @fruhjorth. Behandlingen ble ledet av Alexander Øystå. Foto: Journalistens stream/Tor Torgersen

VG for konstaterende i sin dekning av @fruhjorth-saken

PFU felte VG for ikke å ha dokumentert opplysninger.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over sju år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Artikkelen oppdateres

Pressens Faglige Utvalg felte VG for brudd på Vær Varsom-plakatens punkt. 3.2, i klagesaken fra Mina Ghabel Lunde om dekningen av @fruhjorth-avsløringen.

I VVP 3.2 heter det blant annet: «Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte.»

PFU-sekretariatet innstilte på en mildere reaksjon: “VG har opptrådt kritikkverdig”. Men i likhet med den forutgående klagedaken mot Medier24 valgte utvalget å gå strengere til verks.

Dette ble utfallet av PFUs behandling av klagen mot Medier24:

PFU: Medier24 brøt god presseskikk i @fruhjorth-saken

Både VG og Medier24 avviste VG Lundes klager på alle punkter. VG mener et vesentlig poeng er at det var Lunde selv som først gikk ut på sin Facebook-side med bekreftelse på at hun hadde bidratt til @fruhjorth.

Dette er påstandene

Etter en detaljert innledning om hva som skjedde forut for VGs publisering av den første saken, kommer Lunde i sin klage inn på hvilke punkter i VVP hun mener VG har brutt og hvorfor:

Dette var det første (justerte) oppslaget om
@fruhjorth-saken på VG Nett 22. juni i år.

•• 2.2 (redaksjonell uavhengighet)
•• 2.3 (åpenhet om bakenforliggende forhold)
•• 3.2 (kildekritikk og kontroll av opplysninger)
•• 3.10 (falsk identitet)
•• 4.1 (saklighet og omtanke)
•• 4.4 (dekning for titler etc.)
•• 4.14 (samtidig imøtegåelse)
•• 4.15 (tilsvar)

I klagen oppsummerer Lunde sine påstander om brudd på god presseskikk slik: mangel på dokumentasjon, tilsvar, bredde i kilder, objektivitet, omtanke, sannferdighet, varsomhet, hensyn og saklighet.

Les mer om klagene mot VG og de øvrige mediene her

Et kjernepunkt i klagen mot VG - sett fra Lundes side - er hva som var det egentlige grunnlaget for hvorfor VG valgte å publisere saken. Også spørsmålet om dokumentasjon for at Lunde har stått bak tweets som har kritisert egen redaksjon er sentrale i klagesaken.

Viktig eller ikke?

Lunde reagerer på at hennes erkjennelse av å stå bak @fruhjorth ble «det vesentlige grunnlaget for hele saken». Hun skriver: «Likevel vinkles det hardt på det punktet jeg blankt avviser og som verken Medier24 eller VG kan dokumentere: nemlig at jeg, Mina Ghabel Lunde, har sjikanert/hetset/angrepet/kritisert egne ledere og kolleger i DN. Michalsen og Pedersen (redaktørene i Medier24 og VG med fornavnene Gard og Torry. Red.anm.) sier i sine tilsvar at dokumentasjonen ikke er viktig, samtidig som alle andre innklagede redaksjoner som har fulgt i deres fotspor argumenterer med at dokumentasjonen til Michalsen og Giæver (kommentator Anders Giæver i VG. Red.anm.) var grunnlaget for å videreformidle.”

Lunde skriver i klagen at hun oppfatter at det er «glassklart at avisen [VG] – med Giæver og Pedersen i spissen - har som agenda å ramme meg personlig, ikke å belyse saken objektivt og sannferdig”. Hun mener at Giæver gjennom å bidra til avsløringen har hatt “en personlig vendetta mot den som omtaler ham negativt via Twitter-kontoen”.

I sitt tilsvar viser VG blant annet til VVPs punkt 1.4:

“Det er pressens rett å informere om det som skjer i samfunnet og avdekke kritikkverdige forhold. Det er pressens plikt å sette et kritisk søkelys på hvordan mediene selv fyller sin samfunnsrolle.”

VGs tilsvar preges av en grunnleggende argumentasjon om at Lunde mangler troverdighet. Redaksjonen oppfatter at Lundes hovedmotiv for å delta på @fruhjorth-kontoen “var å dissekere Anders Giæver”.

Ingen etterforskning

Mye av premissene for behandlingen av klagen mot VG og seks andre medier ble lagt i forkant, da utvalget diskuterte Medier24-klagen. Flere av utvalgsmedlemmene slo fast at PFU ikke skal drive privat etterforskning. Det gjaldt ikke minst Lundes opplysning om at hun ikke var alene om å bruke Twitter-kontoen.

– Det journalistiske arbeidet er ikke ført i mål. Det er ikke dokumentert godt nok at hun sto alene bak @fruhjorth, sa Alexander Øystå (redaktørene/Vi Menn), som ledet behandlingen av klagene mot Medier24 og VG. Han mente PFU burde vurdere å felle Medier24 for brudd på VVP 3.2, noe som også ble konklusjonen til PFU.

Uttalelsen fra PFU i VG-saken begrenser seg til lang færre forhold enn Lunde tar opp i sin omfattende klage. I uttalelsen fra utvalget heter det blant annet:

“Utvalget konstaterer at VG ikke selv var i kontakt med Lunde i forkant av den første publiseringen, men at VGs samarbeidspartner Medier24 innhentet kommentarer på vegne av begge redaksjonene. At det har vært utstrakt kontakt mellom klager og Medier24 om saken, der klager fikk oversendt spørsmål og ble orientert om samarbeidet med VG, er etter utvalgets mening dokumentert. PFU merker seg også at hovedessensen i Lundes svar til Medier24 ble gjengitt i VGs publisering.”

Redigerte saken

“Videre registrerer utvalget at VG fulgte opp og også selv tok kontakt med klager etter publisering, og at redaksjonen da redigerte og utvidet publiseringen med ytterligere svar fra klager. Slik utvalget ser det, bidrar denne utvidelsen til en mer balansert fremstilling”, heter det i uttalelsen.  

PFU noterer seg også at VGs kontakt med klager førte til at tittelen i den første publiseringen ble endret. Slik utvalget ser det, var det nødvendig, ettersom den første tittelen konstaterte at klager har hetset egne kollegaer og sjefer anonymt. Det finner PFU dokumentert.

“Videre konstaterer utvalget at VG imidlertid ikke rettet en tilsvarende påstand i brødteksten, der det står at klager «det siste året har harselert» med DN på Twitter. Utvalget registrerer at VG mener det er dekning for påstanden, fordi klager, slik VG ser det, må stå ansvarlig for alt som er ytret av @fruhjort, så lenge ingen andre navngitte er koblet til kontoen, og hun har innrømmet sin medvirkning”.

Utvalget merker seg også at VG ikke tror på klagers forklaring om at flere står bak kontoen, og at redaksjonen mener det er Lundes ansvar å dokumentere at andre er medansvarlige. Dette er utvalget uenig i.

Fritar ikke ansvar

“Selv om VG ikke fester lit til klagers forklaring, fritar det ikke redaksjonen fra å kontrollere og dokumentere opplysningene som formidles, eller å ta forbehold i formidlingen. Kildekritikk og -kontroll er et grunnleggende prinsipp i all journalistikk, og utvalget registrerer at VG ikke har undersøkt opplysningen om kollektivet.”

I diskusjonen tok Øystå tok opp tråden fra Medie24-klagen, der konklusjonen altså ble brudd på VVP 3.2. Han ga uttrykk for at VG var for konstaterende i formen. Øystå understreket viktigheten av å kontrollere opplysninger i journalistikken, og argumenterte samtidig med at utvalget måtte være konsekvent i forhold til fellelsen av Medier24.

Dtte sluttet PFU seg enstemmig til.

– Det er det samme forholdet som i Medier24-saken. Det er påstander som ikke er dokumentert, supplerte Kirsti Husby (redaktørene/Adresseavisen).

Powered by Labrador CMS