Ole Martin Mortvedt har blitt valgt til ansvarlig redaktør i Politiforum for fire nye år.

Ole Martin Mortvedt med fire nye år som redaktør i Politiforum

Åremålet til redaktøren som har sittet siden 2001 er forlenget.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over sju år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

I Politiforum ansettes redaktøren i åremål som løper i fire år. Perioden til Ole Martin Mortvedt gikk ut ved nyttår.

Stillingen ble derfor utlyst i fjor høst. I forkant av utlysningen uttalte Mortvedt til Journalisten at det ikke var sikkert at han ville søke nytt åremål. Men, så viste det seg at han til slutt søkte.

Og redaktøren ble valgt av bladstyret, og fikk forlenget åremålet med en ny periode på fire år, som løper fra 1. januar i år.

– Hvordan er det å sitte som redaktør på valg?

 

– Det forsikrer eieren om at redaktøren sitter ytterst på stolen, og gjerne vil prestere gang på gang. Han vil stå for fornyelse, og ha vilje og energi, ettersom redaktøren vet at han blir evaluert hvert fjerde år. Det gir dem en mulighet for styret til å gi meg korreksjoner. For min del er det en betryggelse å vite at jeg er ønsket av bladstyret.

 

Politi – ikke journalistbakgrunn

Mortvedt bedyrer at han var spent under årets valgprosess. Det var flere innkallinger til intervju, og han fikk føle på at han hadde bakgrunn som politimann, ikke journalist.

– Jeg skulle måles mot folk med journalistutdanning. Og jeg var oppriktig spent på utfallet av det.

– Fordelen min er at jeg kjenner bransjen godt, og så trekker jeg veksler på de to dyktige journalistene jeg jobber med. De får ofte avgjørende ord når det kommer til vinkling og presentasjon. Jeg bidrar da med tema, faglige ting jeg tror leserne er interessert i og kilder. Samspillet tror jeg er viktig.

Mortvedt har bakgrunn som politi og tillitsvalgt. Han tiltrådte redaktørstillingen først i 2001 etter å ha kritisert organiseringen av fagbladet, og kom med en rekke anbefalinger for forbedringer. – Det er spennende å utvikle seg i et nytt miljø. Og jeg er interessert i bransjen, og å bidra til å sette dagsorden på tema jeg mener er interessante. Og så skal jeg ikke legge skjul på at jeg har gjort mine ti år ute med å jobbe med kriminelle, da er det hyggelig å jobbe i den andre enden av næringskjeden.

PFs styreleder Vidar Aaltvedt, her som
operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt

 

Den beste kandidaten

Leder Vidar Aaltvedt i Politiforums bladstyre forteller ut fra hukommelsen at det var rundt seks søkere til stillingen. Fire av søkerne ble kalt inn til intervju.

Jeg hadde kanskje sett for meg at det ville være noen flere søkere, sier Aaltvedt, som ikke syns det var vanskelig å forlenge åremålet med den sittende redaktøren.

– Han var den beste kandidaten.

Som andre ansettelser

Mortvedt var den eneste kandidaten med politibakgrunn. Aaltvedt mener likevel det ikke var utslagsgivende for valget. Det samme gjelder spørsmål om det faktisk var en reel prosess all den tid Mortvedt satt i stillingen. Mortvedt har blant annet fått prisen Årets Bladfyk, og Politiforum har fått flere priser under fagpresseprisene de senere årene.

– Ansettelsesprosessen ble gjennomført på en profesjonell måte. Vi lyste ut stillingen eksternt og internt. Jeg og to andre fra styret gjennomførte intervjuene, og gangen var ellers den samme som ved andre ansettelser i politiet.

Aatvedt ser ingen fare for at det at stillingen kan anses som et valgbart tillitsverv kan skremme vekk søkere. Åremål er som han sier ganske vanlig flere steder.

Hadde det vært en annen enn Mortvedt som ble valgt, ville vedkommende blitt ansatt for fire år. Vi har imidlertid kommet frem til i samråd med ham, at stillingen er et tillitsverv for den inneværende fireårsperioden.

Fornuftig organisering

Generalsekretær Arne Jensen kaller organiseringen av ansettelsen fornuftig. 

– Her er det et bladstyre som gjør ansettelsen. I mange forbund er det forbundsstyrer som står for ansettelse av redaktør i fagbladet. Et bladstyre har armlengdes avstand til forbundsstyret, og rapporterer direkte tilbake til landsmøtet. Det er etter mitt syn en ryddigere ordning. For redaktøren kan det også være greiere, ettersom han forholder seg til bladstyret og ikke det samme forbundsstyret som han presumtivt skal gjøre kritisk journalistikk på. 

Det å velge en åremålsløsning på fire år mener han derimot kan diskuteres. Men han ser ingen prinsipielle innvendinger mot å ansette redaktører på åremål.

Powered by Labrador CMS