Leder i NJ Oslo, Eirik Løkkemoen Bjerklund fra Avisa Oslo, og nestleder Xueqi Pang fra VG.

NJ landsmøte 2023

Vil inkludere vern mot hatefulle ytringer og diskriminering i NJs program

– Inkluderende og medmenneskelig å få med disse begrepene, sier Xueqi Pang.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Under Norsk Journalistlags (NJ) landsmøte på Gardermoen, ble det lagt inn forslag til endring i NJs politiske program av VG-journalist Xueqi Pang på vegne av NJ Oslo, der Pang er nestleder.

Med utgangspunkt i dagens program, foreslår NJ Oslo å legge til begrepene «diskriminering» og «hatefulle ytringer» i kulepunkt 7 i kapittel 8 om samfunnsansvar:

«NJ jobber for en trygg mediebransje for alle, og aksepterer ikke at journalister utsettes for seksuell trakassering, mobbing eller overgrep.»

– Som en flerkulturell journalist i mediebransjen bevitner jeg stadig at våre kolleger fra alle typer minoritetsgrupper opplever urett, diskriminering og hatefulle ytringer på grunn av deres bakgrunn. Opplevelser som kan forekomme både innenfra og utenfra i vår bransje, sier Pang.

– Inkluderende

I en stadig mer mangfoldig hverdag er det viktig at NJ verner de i bransjen som sitter med disse opplevelsene, mener hun.

– NJ må anerkjenne at minoriteters erfaringer har en verdifull betydning, og at vi tar dem på alvor. Det er en del av vårt samfunnsansvar. Jeg mener det er inkluderende, viktig og medmenneskelig å få med disse to begrepene inn i vårt politiske program, sier Pang.

Hun mener særlig begrepet «hatefulle ytringer» er viktig.

– De siste årene har vi sett noen kjipe hendelser i mediebransjen rettet mot personer med flerkulturell bakgrunn. Når det kommer frem slike alvorlige saker, kan det også kjennes personlig for flerkulturelle kolleger, selv om det ikke involverer dem direkte, sier hun.

– Flere bør engasjere seg

Med de foreslåtte begrepene får programmet en mer direkte henvisning til både sjikane og hets, som mange journalister med minoritetsbakgrunn opplever, sier Pang.

– Ved å inkludere dem, viser vi at de er en like stor del av NJ som andre medlemmer. At de blir tatt på alvor, og at deres erfaring, opplevelser og ikke minst kunnskap er ønsket. Det er en invitasjon til at flere kan, bør og må engasjere seg.

Pang mener en av grunnene til at det ikke har blitt foreslått tidligere å inkludere disse begrepene, kan være fordi det ikke er nok mangfoldkompetanse i NJ.

– Men det er like mye majoritetens jobb å løfte dette opp. Det er synd at det ikke har blitt gjort tidligere, men når Norge og dets befolkning fornyes, må NJ også fornyes.

Under NJs landsmøte var det flere delegater som tok opp temaet mangfold.

NJ NRK-delegat Eskil Wie Furunes kom onsdag med sitt eget forslag, om at kulepunktet om mangfoldsarbeid som ble lagt inn i tiltaksplanen i 2021, videreføres med samme ordlyd også for neste periode.

Tiltaksplanen skal vedtas av landsmøtet torsdag.

Minoriteter er utsatt

Leder i NJ Oslo, Eirik Løkkemoen Bjerklund, mener mye tyder på at bransjen og NJ er opptatt av temaet, men at det er viktig med konkrete forslag slik at ord blir til handling. Han forventer at forslaget til NJ Oslo vil bli stemt frem.

– Landsstyret har tatt imot vårt forslag og støtter det fullt ut. Jeg mener det vil ta seg dårlig ut å ikke stemme frem dette, sier han til Journalisten.

Videre sier Løkkemoen Bjerklund at lokallaget i Oslo har et større ansvar for å ta opp debatten om mangfold på landsmøtet.

– Vårt lokallag og landområdet er det mest mangfoldige i Norge. Bør noen ta opp forslaget frem, er det oss. Selv om det ikke bare er oss som er opptatt av det, så er det vi som har det lengst frem i panna fordi vi møter flere kilder og har flere kollegaer med flerkulturell bakgrunn.

Grunnen til at Pang og Løkkemoen Bjerklund bruker begrepene «hatefulle ytringer» i stor grad opp mot folk med minoritetsbakgrunn og flerkulturell bakgrunn, er ifølge NJ-Oslo-lederen, at det er disse gruppene som blir mest utsatt for hets og hatefulle ytringer i mediebransjen.

Forslaget har dessuten tatt utgangspunkt i politiets definisjon av hatefulle ytringer om å true, håne eller fremme hat mot noen på bakgrunn av blant annet hudfarge, etnisk opprinnelse, seksuell orientering eller nedsatt funksjonsevne.

Til opplysning: Journalisten eies og utgis av Norsk Journalistlag.

Powered by Labrador CMS