Konsernsjef Per Axel Koch i Polaris Media måtte se inntektene falle og bunnlinjen svekket.
Konsernsjef Per Axel Koch i Polaris Media måtte se inntektene falle og bunnlinjen svekket.

Svakt fra Polaris

Inntektene redusert med 71 millioner kroner. 2014 forventes å bli krevende.

Denne artikkelen er over ni år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

 Mediekonsernet som omfatter blant annet Adresseavisen, Sunnmørsposten og Harstad Tidende, for å nevne noe, gikk med et driftsoverskudd på 194 millioner kroner i fjor. Det er 36 millioner kroner svakere enn ved samme tid i året før.

Inntektene sank med 71 millioner kroner til 1,787 milliarder kroner i løpet av året. Det er særlig annonseinntekter på papir som faller. Ned 54 millioner kroner til 693 millioner. Digitale annonseinntekter øker, men med 16 millioner som ikke er på langt nær nok til å demme opp for lekkasjen på papir. Det ble omsatt reklame i konsernets nettaviser for 176 millioner kroner i fjor.

På opplagssiden utgjør det digitale foreløpig en forsvinnende liten andel. Digitale abonnementsinntekter er opp 62,3 prosent, eller tre millioner kroner, til ni millioner i fjor. 59 prosent av brukerne som abonnerer på de digitale tjenestene holder ikke papir ved siden av.

Lave digitale summer

Ved samme tid er abonnementsinntektene for papir redusert med seks millioner kroner til 496 millioner.

Det samlede opplaget i konsernet er redusert med i overkant av 10.000 eksemplarer til 213.593 aviser.

Adresseavisen Gruppen er det største forretningsområdet i konsernet. Driftsinntektene falt med 2,4 prosent til 827 millioner kroner i fjor. Det er annonseinntekter papir som trekker resultatet ned med 7,3 prosent eller 31 millioner kroner. Digitale annonseinntekter øker med 10 millioner til 9 prosent.

Opplagsinntektene er ned 0,9 prosent. Det tilsvarer rundt to millioner kroner. Det er papir som trekker ned også her, ned fem millioner til 246 millioner. På digitale tjenester er inntektene nesten doblet, men ikke mer enn fra to til fire millioner kroner.

I nord

På Nordvestlandet opplever mediekonsernet en tilsvarende tilbakegang målt i prosent. Driftsinntektene er ned 2,8 prosent, mens de digitale annonseinntektene øker med 10,8 prosent.

På opplagssiden er det knapt endring. Papirinntektene er ned 0,2 prosent og holder seg på 162 millioner kroner, mens opplagsinntekter digitalt øker med 20,4 prosent. Pengebeløpet er likevel forsvinnende lite sammenlignet med papir på to millioner kroner.

I Harstad Tidende Gruppen er situasjonen mye den samme. Driftsinntekter ned 1,6 prosent, eller fire millioner kroner, til 266 millioner. Digitale annonseinntekter økter med 12,5 prosent til 27 millioner.

Opplagsinntektene faller mer i nord, ned 2,1 prosent, samtidig som de på digitale tjenester øker med 66 prosent til tre millioner kroner.

Krevende år

Bemanningen i konsernet ble redusert med hele 61 årsverk i fjor. Konsernsjef Per Axel Koch forteller at inneværende år synes enda vanskeligere enn fjoråret.

- Vi forventer at en noe mer krevende konjunkturutvikling og fortsatt sterk strukturell endring i 2014. Vi har likevel sterk tro på at økte digitale inntekter kombinert med reduserte kostnader skal bidra til fortsatt gode økonomiske resultater for konsernet, sier han i en pressemelding.

I delen for fremtidsutsikter forklarer konsernsjefen at målet er at digitale annonseinntekter skal ha 33 prosents andel av konsernets inntekter. Og betydelig økte digitale brukerinntekter. Det er ikke ventet at de digitale inntektene vil kunne demme opp lekkasjen på papir.

- Et noe lavere resultat og marginnivå må derfor forventes. Over tid er målsettingen økte marginer i mediehusene.

 

 

 

Powered by Labrador CMS