Aftenposten publiserte studenten Hanna Johres dokumentar om reindrift i vindkraftområde i Trøndelag.
Aftenposten publiserte studenten Hanna Johres dokumentar om reindrift i vindkraftområde i Trøndelag.

Hannas studieprosjekt ble publisert i Aftenposten:
– Er litt uvirkelig

Laget dokumentar om reindriftseierens kamp mot vindkraftutbyggerne.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over to år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Som et skoleprosjekt på fotojournalistikkstudiet ved Oslo Met, lagde student Hanna Johre dokumentaren «Rein og vind», som nå er publisert i Aftenposten.

– Det er kjempekult og litt uvirkelig at de ville publisere den. Jeg syns selv dette er en viktig sak, men var også forberedt på å trygle lokalavisene om å få den publisert, sier Johre til Journalisten.

Mister reinbeiteområde

På Fosen i Trøndelag har staten, med Fosen Vind, bygget 80 vindmøller i et viktig beiteområde for tamreinen. I dokumentaren «Rein og vind» følger seerne reindriftseieren Leif Arne Jåma, som gir innsikt i reindriften og hvordan den påvirkes av utbyggingen.

– Jeg mener dette er et viktig tema fordi det handler om den samiske befolkningen som er urbefolkningen vår. De har rettigheter og skal ha noe å si på slike naturinngrep, men samtidig er staten ikke forpliktet til å ta hensyn til hva de mener, sier Johre.

Hun hadde lite kunnskap om reindriften i Fosen-området fra før av. Det var da hun besøkte sine venner på Harbak gård på Fosen at hun fikk høre om konflikten.

– ­Jeg visste ikke en gang at det var reindrift så langt sør, og jeg tenkte at det sikkert var mange fler som ikke hadde hørt om at samene ble påvirket av utbyggingen, sier hun.

Reineieren Leif Arne Jåma frykter at den sørsamiske kulturen står på spill når store beiteområder gjøres om til vindmølleparker.
Reineieren Leif Arne Jåma frykter at den sørsamiske kulturen står på spill når store beiteområder gjøres om til vindmølleparker.

Johre var på Fosen i to måneder mens hun lagde dokumentaren.

– Jeg prøvde å suge til meg så mye kunnskap som mulig, men føler jeg fortsatt bare vet en veldig liten brøkdel om hva det vil si å leve som reindriftssame.

En komplisert konflikt

Johre mener vindkraftkonflikten er komplisert, og selv om det er forståelig at staten ønsker å investere i bærekraftig energi, er det - slik hun ser det - urettferdig at konsekvensene av det rammer så skjevt.

– Leif og de andre reindriftseierne lever veldig i harmoni med naturen. Det er ikke han som har det høyeste forbruket av energi, men det er han som taper på vindkraften, sier hun.

– Dokumentaren din fått litt kritikk i kommentarfeltene for å være for ensidig, og for at den ikke slipper inn de ulike stemmene i konflikten. Hva sier du til det?

– Dette er noe jeg har tenkt mye på og vurderte underveis. Hadde jeg hatt mer tid og et annet budsjett, ville jeg gjort dokumentaren mer omfattende og tatt meg tid til å formidle flere sider på en god måte. Men med begrensningene jeg hadde, så syntes jeg det var viktigere å få frem et perspektiv som krever å bli hørt på en dyptgående måte, sier hun - og legger til:

– Jeg ønsker ikke å påstå at vindkraft er bra eller dårlig. Men jeg vil få frem konsekvensene utbyggingen har for den samiske befolkningen. Jeg valgte bort konkrete detaljer ved konflikten og satte heller fokus på følelsen og opplevelsen til Leif og de andre reineierne.

Stillbilder og kortdokumentarer

Den 26 år gamle fotojournalisten fra Asker er ferdigutdannet sykepleier og hadde det som jobb i ett år før hun gjorde et karriereskifte. En av hennes store lidenskap er å reise til fjerne verdenshjørner, og under reisene utviklet Johre en spesiell interesse for dokumentasjon gjennom stillbilder og videoer.

Det førte til at hun søkte seg inn på fotojournalistikkstudiet på Oslo Met, der hun nettopp har begynt på tredjeåret. I sommer jobbet hun som fotografvikar hos både Dagens Næringsliv og NTB, og hun er nå i praksis i NRK Dokumentar og Samfunn.

– Det jeg liker med å ta bilder er at det er en direkte måte å fortelle en historie på, det gir umiddelbare inntrykk og fanger følelser med en gang.

Som student prøver Johre å tilegne seg så mye kunnskap som mulig, og bruker mye tid på å forbedre ferdighetene sine på kortdokumentarer.

Hun forteller at det på fotojournaliststudiet er veldig fritt hva de kan jobbe med.

– Det er mye som kan gå galt når man lager video, så det er bedre å kaste seg i det når man fortsatt er på studiet.

I dokumentaren forteller reindriftseieren Leif Arne Jåma at vindturbinene skremmer reinsdyret.
I dokumentaren forteller reindriftseieren Leif Arne Jåma at vindturbinene skremmer reinsdyret.

Endte i Høyesterett

I august møttes Fosen reinbeitedistrikt og Fosen Vind i Høyesterett. Reinbeitedistriktet anmeldte vindkraftutbyggerne for brudd på artikkel 27 i FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter om at urfolk ikke skal nektes å utføre sin kultur.

I lagmannsretten tapte reinbeitedistriktet, men fikk tilbud en erstatning på nesten 90 millioner kroner som skulle gå til vinterforing av reinen. Begge partene anket, forteller Johre.

– For samene er det ikke pengene det går ut på. Det handler om at reindriften i det området er tapt for all fremtid, og en erstatning vil ikke forandre det.

– Men utslaget av denne rettssaken kan ha noe å si for fremtidig utbygging. Det er mange liknende vindkraftprosjekter som er planlagt, så kanskje de kan bli stoppet dersom det anerkjennes at det går utover reindriften.

Powered by Labrador CMS