SENTRALT: Her i Rosenkrantzgate holder Ny Tid til. Foto: Birgit Dannenberg

Sår tvil om Ny Tids hovedaksjonær

Advokat mener eierspørsmål må avklares før generalforsamling. 

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Mandag ble det kjent at Ny Tid er reddet fra konkurs. I hvert fall i denne omgang. Men selskapet må fortsatt hente inn mer penger. 

Det skulle skjedd i forrige uke på den utsatte generalforsamlingen. Der skulle det blitt vedtatt en aksjekapitalforhøyelse. Men advokat Joakim Bakke-Nielsen, som representerte eierne Per Elvestuen og Ivar Evensmo, stoppet møtet.

Krever avklaring

I et brev datert 21. august til advokat Espen Solberg, som representerer administrerende direktør Ramazan Ay, gir Bakke-Nielsen uttrykk for tvil om Ahmet Kilicaslan faktisk er den største aksjonæren i selskapet.

– Som nevnt på møtet 1. juli er det usikkerhet rundt overdragelsen av aksjene fra Bahar Media ABs likvidasjonsbo til Kilicaslan, og om Kilicaslan er rettmessig eier av ca. 77 prosent av aksjene i Ny Tid & Orientering AS. Dette spørsmålet bør derfor avklares før en generalforsamling, heter det i brevet som ble sendt to dager før det planlagte møtet.

Advokaten viser også til flere formalitetsfeil i innkallingen for å få utsatt generalforsamlingen.

Verdt 120.000 kroner

Det var i 2010 at utgiveren av det tyrkiskspråklige magasinet Bahar kom inn på eiersiden av Ny Tid. Ifølge NTB ble Bahar Media startet av kurdere i Sverige i 2008. Men selskapet leverte aldri bokførte regnskaper, og ble slått konkurs i 2011.

Bobestyrer Ulf Yxklinten var ikke kjent med eierandelen i Ny Tid før en norsk journalist tok kontakt i fjor høst. Dermed gjenåpnet han konkursen for å selge andelen.

Overfor Journalisten bekrefter Yxklinten nå at det var tyrkiske Ahmet Kilicaslan som kjøpte de 90.000 aksjene fra Bahar Media. Aksjene kostet 90.000 kroner, noe som verdsatte Ny Tid til 117.500 kroner på kjøpetidspunktet i oktober i fjor.

– Summen motsvarer aksjenes nominelle verdi. Avtalen ble underskrevet 16. oktober i fjor. Deretter delte jeg opp pengene og betalte de ut til kreditorene til Bahar Media, sier Yxklinten.

Styreleder

Yxklinten forteller at Bahar Media var tomt. Kjøperen fant han etter en henvendelse til Ny Tids revisor.

– Jeg spurte om han kjente til noen som kunne være interessert. Så hørte Kilicaslan av seg.

Kjøperen var ikke helt ukjent med Ny Tid. Allerede i mai 2011 stod tyrkeren i Brønnøysundregsitrene oppført som ukebladets styreleder.

Yxklinten sier den svenske tilsynsmyndigheten ikke hadde innvendinger mot handelen, som han karakteriserer som god for konkursboet.

Ansvar

Bobestyreren sier han ifølge svensk lov ikke kan gi Journalisten innsyn i selve aksjonæravtalen. Han understreker også at han ikke har kjennskap til om kjøperen eventuelt har solgt aksjene videre.

– Det er Kilicaslan som har ansvar for å registrere handelen.

Ahmet Kilicslan besvarte ikke en henvendelse fra Journalisten mandag. 

Journalisten gjør oppmerksom på at en tidligere versjon av artikkelen oppga Joakim Bakke-Nielsen som ansvarlig redaktør Dag Herbjørnsruds advokat. Det er riktig at advokaten representerte redaktøren i konkurssaken, men i sammenhengen med generalforsamlingen representerte han altså andre klienter, nemlig minoritetsaksjonærer i Ny Tid. 

Powered by Labrador CMS