AVKLARING: Ansvarlig redaktør John Arne Markussen (t.v.) diskuterer Aller-salget med nestleder Harald Klungtveit og leder Tore Bergsaker i redaksjonsklubben. Foto: Birgit Dannenberg

Glede - men også eierkritikk

Mens de ansatte er lettet over Aller-avtalen betegner den tidligere Dagblad-medarbeideren Trygve Aas Olsen salget som et ran.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Smil preget ansiktene da de ansatte strømmet ut fra det store møterommet i Havnelagerets åttende etasje ved lunsjtid torsdag. Allmøtet var ferdig og ledelsen i Berner Gruppen hadde sluppet den ikke helt uventede nyheten om at Dagbladet og tilhørende nettsteder er solgt til danskeide Aller Media.

– Det er egentlig det beste som kunne skje. Det ser ut til at Dagbladet og Aller matcher hverandre bra på innholdssiden, lyder reaksjonen fra avisas mangeårige politiske redaktør Marie Simonsen.

Samme budskap kommer fra leder og nestleder av Dagbladets redaksjonsklubb, Tore Bergsaker og Harald Klungtveit. De står utenfor et av de mindre møterommene i samme etasje, klar til å avvikle møte for klubbens medlemmer.

God stemning

– Jeg har hele tiden hatt tro på at det ville bli en løsning. Det var mange detaljer som måtte på plass, men nå er det god stemning i redaksjonen. Hadde vi ikke fått på plass denne løsningen, ville det tatt lang tid å finne en annen, sier Bergsaker.

Nestleder Klungtveit er også glad for avklaringen. Samtidig trekker han fram en av usikkerhetsfaktorene ved å bli en del av Aller Media.

– Aller bygger nytt bygg på Økern og skal samle alle virksomhetene sine der. Dagbladet har nettopp forlenget leieavtalen med Havnelageret i nye fem år, så vi vel trygge på kort sikt. Men folk spør seg jo nå om det går mot flytting.

Ingen flytteplaner

Ifølge konsernsjef Tore Stangebye er det ikke lagt inn noen avklaring om flytting av Dagbladet i avtalen med Aller Media:

– Vi vil selvsagt se hvilke muligheter vi har for å effektivisere. Men jeg er mer opptatt av mulighetene for å øke inntektene enn av kostnadssiden. Avtalen gir Dagbladet et mye større inntektspotensial enn det avisa ville hatt på egen hånd.

Utfyller hverandre

Bergsaker påpeker at Dagbladet og Aller ikke overlapper hverandre i særlig grad på innholdssiden. Som klubblederen har uttalt tidligere ville han vært langt mer skeptisk til en løsning med eksempelvis Amedia, som teoretisk sett kunne ha benyttet Dagbladet.no som en nasjonal portal med et stort innslag av stoff fra konsernets mange lokalaviser.

I pressemeldingen om avtalen heter det at Aller Medias magasin- og ukebladmiljø, i kombinasjon med Dagbladets posisjon og bredde, gjør at virksomhetene vil utfylle og styrker hverandre.

Martine Aurdal, leder av Dagbladets samfunnsavdeling, slutter seg til den lille flokken på utsiden av møterommet. Også hun jubler over Aller-avtalen.

– Jeg er veldig glad for at det ble en løsning. Det er blitt stadig vanskeligere for en uavhengig avis å stå alene i dagens konkurransesituasjon, lyder hennes reaksjon.

Eierkritikk

Bergsaker og Klungtveit benytter anledningen til å uttrykke skuffelse over Dagbladets eiere.

– Vi trengte å få nye og større eiere. De gamle har ikke vist noen stor vilje til å satse på medievirksomheten.

Det siste er tidligere Dagbladet-journalist og Journalisten-redaktør, nåværende konstituert leder ved Institutt for Journalistikk, Trygve Aas Olsen seg helt enig i. Aas Olsen utga i 2010 boka “Sex, drap og dårlig ledelse”, en kritisk gjennomgang av Dagbladets utvikling gjennom de siste tiårene.

– Et ran

– Salget til Aller kan virke fornuftig. Ikke et vondt ord om Aller. Men for historiebøkenes skyld er det viktig å innse at dette er slutten for det gamle Dagbladet. Eierne har spilt fallitt som medieaktører. Salget er et slags ran av journalistiske verdier.

Aas Olsen mener det mest interessante med salget av Dagbladet er at alle verdier avisa har skapt gjennom sine journalisters virksomhet siden 1869 blir værende igjen hos Berners eiere. Det vil si familiene Heyerdahl, Tvenge og Horn.

– Den delen av Berner som ikke selges består av meget lukrative eiendommer. Dette er eiendommer som eierne ikke har betalt for fra sine egne lommer.

Aas Olsen gir dermed uttrykk for noe av det samme som Dagbladet-veteranen Halvor Elvik nylig uttalte til Journalisten.

Resultat av overskudd

De aktuelle eiendommene Aas Olsen snakker om er trykkeritomta på Lørenskog, det gamle avishuset i Akersgata som leies ut til Cappelen Damm, Citypassagen i Pilestredet og den verdifulle Ridehus-tomta på Skøyen.

– Dette er verdier som er skapt gjennom de årlige overskuddene fra Dagbladets journalistikk. Det som selges er jo bare medievirksomheten, som ikke har andre verdier enn journalistenes pc-er og kontorstoler.

– Men alle virksomheter som selges inkluderer vel opparbeidede verdier?

– Ja, det er helt vanlig i et kapitalistisk system. Men poenget er at eierne som nå selger Dagbladet har vist at de ikke har evnet å utvikle avisa som redaksjonelt produkt. De har ikke i tilstrekkelig grad reinvestert i å utvikle journalistikken. Dagbladet har tapt sin gamle posisjon som et viktig organ i norsk samfunnsliv, selv om man til en viss grad har lykkes med nettsatsingen.

Et tidsskille

Aas Olsen mener salget representerer et tidsskille, som viser at eiere som tidligere har sverget sin troskap til målet om å utgi en viktig avis, ikke lenger er interessert i journalistikk.

– Men hva kunne vært gjort annerledes?

– Eierfamiliene kunne vært mer villig til  å bruke verdiene i konsernet på å utvikle Dagbladet som et redaksjonelt produkt, gjennom en djervere og smartere satsing på journalistikk. Jeg er enig i at man ikke skal kaste penger ut av vinduet, men det har jo bare vært kutt og nedbemanninger over en lav sko.

Powered by Labrador CMS