Klubbleder i NRK-sporten, Susann Michaelsen, er kraftig irritert på ledelsen i NRK.

Sterk misnøye i NRK: Blir pålagt å ta ut fridager i karantenetiden

– Vi synes det er fryktelig urettferdig.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

– Vi føler vi er i en tid der alle er så fleksible og rause som mulig for å få det til å gå rundt, og så er NRK så smålige at de «stjeler» de opparbeidede fridagene våre, sier Susann Michaelsen.

Hun er klubbleder i sportsavdelingen for Norsk Journalistlag i NRK (NRKJ). Nå er hun irritert på ledelsen.

Bakgrunnen for konflikten er at NRK-ledelsen har bestemt at opparbeidede fridager etter reiser kan tas ut i karantenedagene.

Se svar fra NRKs organisasjonsdirektør, Olav Hypher, lengre ned i saken.

Ansatte ser rødt

Reiser til verdenscuprenn og mesterskap er en del av hverdagen om du jobber i NRK-sporten. Lange arbeidsdager og mye overtid er vanlig.

Se for deg at du i tillegg må reise til et rødt land, et land der smitten er høy, at du må reise med en visshet om at du potensielt kan dra med deg smitten hjem til familien din, at du må testes flere ganger, og at du ender opp i en tidagers fritidskarantene når du kommer hjem.

Som regel planlegges det med 54 timers uker når de ansatte er på jobbreiser, og i NRK som i mange andre mediehus blir merarbeide kompensert med turnusfri.

Nå har ledelsen i NRK bestemt at de opparbeidede fridagene skal benyttes i karantenetiden. Det får de ansatte til å se rødt.

Karantene er ikke fritid

Klubbleder Susann Michaelsen og klubben i NRK har jobbet med denne saken i et par måneder. Nå er hun og mange andre ansatte i sporten kraftig irritert på ledelsen.

– Det vi først og fremst er sterkt kritiske til er at jobbkarantenedagene kan gå bort i opparbeidet mertid. Da mener vi at man bør ha hjemmekontor, og ikke få «fri». Vi tok dette opp med NRKJ sentralt som tok det videre med personalsjefen. Vi fikk et inntrykk av han var enig i at turnusfrien vår ikke skulle legges til karantenetiden, så fikk vi plutselig kontrabeskjed, forteller hun.

– Vi risikerer å bli satt på turnusfri alle dagene i karantenetiden, det er en opparbeidet fritid hvor du er tvunget til å sitte hjemme. Ikke kan du se folk, du får ikke gått på butikken. Karantene er jo en direkte konsekvens av jobben i NRK, så på ett eller annet vis mener vi at det må kompenseres.

Michaelsen mener det er dumt av ledelsen i NRK å ikke høre på klubbene når de kommer med så sterke reaksjoner, at det fører til et dårligere arbeidsmiljø i NRK er hun ikke i tvil om.

Jeg mener NRKs tilnærming til belastningen det er å sitte i karantene etter en jobbreise, er uholdbar. Det er rett og slett elendig personalpolitikk.

Leder i NRKJ, Rolf Johansen.

– Vi synes det er fryktelig urettferdig at vi skal ta den risikoen. Vi pleier å planlegge ti-timers dager når vi er ute på reise, så vi har massevis av avspasering når vi kommer hjem. Da er det ikke riktig av NRK å legge fridagene til dager vi er tvunget til å være inne. Det er jo ikke fri.

Michaelsen er redd for at dette vil skape presedens i fremtiden, og er misfornøyd med at ledelsen i NRK ikke lytter til de ansatte i denne saken.

– De har sagt at det er frivillig å reise, men samtidig virker det som om NRK lener seg på at folk er ivrige på jobben, så folk sier ja uansett. De sitter jo på all makt.

Oppleves som straff

Leder i NRKJ, Rolf Johansen, mener det er urimelig at mertiden de ansatte i NRK opparbeider seg på jobbreiser skal tas ut som avspasering i fritidskarantenen. I verste fall kan fem karantenedager registreres som fri, hvor kun de siste fem dagene er lønnet.

– Alt ekstraarbeidet blir gratisarbeid. De ansatte havner i karantene fordi de har sagt seg villige til å jobbe og yte ekstra for NRK, da oppleves det som en straff å ikke få betalt for merarbeidet, sier han.

Løsningen på problemer er ifølge Johansen å registrere de ti karantenedagene som ti arbeidsdager.

– Jeg mener NRKs tilnærming til belastningen det er å sitte i karantene etter en jobbreise, er uholdbar. Det er rett og slett elendig personalpolitikk, legger han til.

De stjeler fridagene

Journalist i NRK-sporten Andreas Hagen, bekrefter dette. Da Journalisten snakker med ham sitter han fortsatt i fritidskarantene etter å ha dekket verdenscuprennet i Ruka i Finland. Han fikk vite dagen før han skulle reise at ordningen med turnusfri i karantenetiden bestod.

– Sett i ettertid burde jeg kanskje sagt nei og ikke reist, men det er dette som er jobben min, og det skal veldig mye til for at jeg sier nei, sier han.

– Ledelsen vet godt at vi føler det sånn, at vi er fleksible og ønsker å reise på disse turene. Jeg forventer jo ikke kompensasjon fra NRK, men jeg forventer at de ikke skal ta fra meg fridagene mine.

Andreas Hagen og fotograf Vegard B. Lien fotografert på jobb under verdenscupen i Ruka.

Hagen gikk rett i ti dagers fritidskarantene da han kom hjem fra Ruka. Han forteller om lange arbeidsdager, og om en annerledes jobbreise.

– Når du er på en reise som den vi var på nå - med så stort fokus på smittevern, testing før, under og etter, seks tester totalt, og en frykt for å bli smitta - er det en ekstra påkjenning for oss, sier Hagen.

– Jeg er satt opp på turnusfri tirsdag og onsdag som er normalt etter en sånn helg, men jeg mener jo da at jeg burde ha fått de fridagene i en periode der jeg ikke sitter i karantene. Jeg er trener på fotballaget til den yngste sønnen min, det kan jeg ikke gjøre i de ti dagene, jeg har en syk bestemor jeg veldig gjerne skulle ha hilst på, fortsetter han.

– Vi sier ja til jobbe overtid, og vi er fleksible, men vi føler at NRK overhodet ikke gir noe tilbake, tvert imot stjeler de de hardt opparbeidede fridagene våre. Det er skuffende.

Karantenetid er arbeidstid

Fotograf og tillitsvalgt i NRK, Jørn Tveter, forteller at det er over en og en halv måned siden han kontaktet sine ledere og ba dem om å redegjøre for karantenereglene. Dette ble løftet oppover i rekkene, men det var først i forrige uke at NRK-ledelsen klargjorde reglene og ga beskjed om at opparbeidet fritid kan bli plassert i karantenetiden.

Jørn Tveter, fotograf i NRK.

– Vi har ikke ikke oppfordret folk til å boikotte reiser, men vi har sagt at de bør sørge for å få klarlagt premissene for reisen før de sier ja til å dra, forteller han.

– Vi som jobber i NRK har en sterk lojalitet til arbeidsgiveren vår, så det å si nei til en reise når du blir spurt sitter langt inne.

Tveter mener karantenetid er det samme som arbeidstid, og at det bør være opp til den enkelte medarbeider å disponere fritiden sin som de selv ønsker.

– Det virker som om personalavdelingen ikke har kontakt med hva grasrota i NRK føler med dette. Det er en belastning å skulle dra på tur i disse dager, det skaper usikkerhet for familien og for de som reiser, legger han til.

I tråd med arbeidsmiljøloven

Organisasjonsdirektør i NRK, Olav Hypher, mener retningslinjene er i tråd med myndighetenes krav, arbeidsmiljøloven og NRKs tariffavtale.

– Reglene for karantene gjelder uavhengig av årsak til karantenen og betyr at alle ansatte - med unntak av de som har vært på fritidsreiser til røde land - får ordinær lønn i karanteneperioden. Reglene sikrer også at ferie og enkelte andre fridager i karanteneperioden kan tas ut senere. Ordinær ukefri og lignende kan ikke tas ut senere, skriver han i en e-post til Journalisten.

– Har dere vært i dialog med klubben og har dere lyttet til hva de har hatt å si om saken?

Synspunktene fra tillitsvalgte i NRK gjorde at det ble gjort en ekstra grundig vurdering av retningslinjene. Vi har også sjekket praksis i andre bedrifter, og mener at NRKs retningslinjer i sum ivaretar hensynet både til de ansatte og NRK.

– Ukefridagene er lovbestemt og ansatte skal også ha disse når de er i karantene. Som allerede sagt kan både ferie og enkelte andre fridager tas ut senere uavhengig av årsaken til karantenen.

– Hva skal til for å løse denne konflikten, er dere villige til å se på problemstillingen på nytt?

– NRKs korona-retningslinjer er dynamiske. Det betyr at de blir endret når myndighetene innfører eller fjerner restriksjoner eller når situasjonen i NRK krever det. Vi oppfatter det som at NRKs retningslinjer er allment akseptert i bedriften og at det ikke har vært noen spesielle konflikter knyttet til disse. Snarere tvert om oppfatter vi det som at NRK har gode og relevante tiltak som så langt har bidratt til at kun et par ansatte har blitt smittet på jobb. Vi oppfordrer også lederne våre til å finne gode og praktiske løsninger sammen med medarbeiderne, avslutter Hypher.

Powered by Labrador CMS