Dagbladet holder på horeropene

- I motsetning til det LO hevder, har Dagbladet fått bekreftet fra flere hold at beskrivelsen stemmer.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

             Det er i midten av januar at store deler av den norske befolkning blir forskrekket. Taktfaste rop fra LO-organiserte mot Arbeiderpartiets Anette Trettebergstuen. Noen mener de hørte Veto! Veto! Veto! Dagbladets Marie Simonsen skriver i en kommentarartikkel at noe helt annet ble ropt.

«HORE! HORE! HORE! De taktfaste ropene truet med å overdøve Annette Trettebergstuen (30) da hun holdt innlegg på Oslo LOs demonstrasjon på Løvebakken i forbindelse med streiken mot EUs vikarbyrådirektiv tidligere i januar.»

Feilaktige opplysninger

De ufine ropene finner ifølge Marie Simonsen sted den 18. januar. Selv skriver hun om dem 13 dager senere i en kommentar. Simonsen var selv ikke til stede under demonstrasjonen, noe hun bekrefter i et intervju med Journalisten et par dager etter kommentaren. Også der fastholder hun at Trettebergstuen fikk ufine tilrop.

– Denne beskrivelsen stemmer ikke, skriver leder i LO-Oslo, Roy Pedersen i sin klage ei uke etter kommentaren til Simonsen står på trykk. – Det ble riktignok fremført det som kan benevnes som taktfaste tilrop, men det var ropet «veto», i betydning veto mot EUs vikarbyrådirektiv.

Pedersen skriver videre at Simonsen på denne måten framsetter beviselig feilaktig påstand og at en rekke mennesker som deltok på arrangementet, og arrangøren, rammes av disse på standene.

– Det er naturligvis Simonsens rett å kritisere oss og våre synspunkter, men ikke med utgangspunkt i helt gale faktapåstander.

Hatsk stemning

Det er ikke Dagbladets sjefredaktør John Arne Markussen enig i. I sitt tilsvar holder han fast ved at det i denne kommentaren ikke viderebringes feilaktig informasjon.

Markussen er enig i at det ikke kommer fram på YouTube-klippet fra demonstrasjon at ordet hore ropes.

– Men lydnivået er høy, og den hatske og fiendtlige stemningen både Trettebergstuen og Bakke beskriver, kommer tydelig fram. Etter vår oppfatning kan dette klippet ikke anses som noe bevis for at Trettebergstuen eller Dagbladet tar feil, og at LO i Oslo har rett.

Andre er flaue

Markussen argumenterer videre at det eksisterer forskjellige oppfatninger om hva som faktisk skjer mens Trettebergstuen holder sitt innlegg. Sjefredaktøren viser til intervjuet VG trykker med LO-leder Roar Flåthen 3. februar. Her sier han at han ikke finner noen grunn til å betvile at de ufine ordene ropes.

Fellesforbundets leder Arve Bakke var selv til stede under demonstrasjonen, og selv om han ikke hører at Ap-politikeren blir kalt for hore, er han likevel flau på fagbevegelsens vegne.

Disse punktene viser sjefredaktøren i Dagbladet til i sin klage. Han merker seg at påstanden om taktfaste rop fremheves i klagen, men mener dette uansett ikke er brudd på god presseskikk. Snarere viser Markussen til PFUs klagebehandling mot kommentarartikler i Halden Arbeiderblad og Se og Hør hvor konklusjonen er at man i kommentarartikler må kunne anvende et kraftigere språk enn i ordinære artikler.

Lære om kvinner

Kildegrunnlaget for Simonsens kommentar mener Dagbladet er godt. Opplysningene er bekreftet av primærkilde og flere andre kilder på Stortinget har støtte opp om riktigheten rundt opplysningene.

– For øvrig registrerer vi at LO i Oslo har valgt en helt annen innfallsvinkel til denne saken enn LO-leder Roar Flåten og Fellesforbundet leder Arve Bakke. Vi tillater oss å konkludere med at dette muligens viser at deler av fagbevegelsen fremdeles har en vei å gå i forhold til håndteringen av personrettede angrep mot profilerte kvinnelige politikere, skriver Markussen og påstår samtidig at Dagbladet ikke har brutt god presseskikk.

Powered by Labrador CMS