Advokat Per Danielsen har ført Per Kristian Eides sak i tingretten og lagmannsretten, og antar nå at saken bør ankes til Høyesterett. Foto: Eskil Wie Furunes

Ser for seg høyesterettsanke på TV 2-dommen

– Her skulle TV 2 vært dømt, som de ble i tingretten, mener advokat Per Danielsen.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over fire år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Tirsdag kom nyheten om at TV 2, etter en tvist som hittil har vart i syv år, frifinnes av Borgarting lagmannsrett for ærekrenkelser mot hjernekirurg Per Kristian Eide.

I tingretten ble TV 2 som selskap, tre journalister og en redaktør idømt å betale oppreisning til Eide for innholdet i en rekke artikler og reportasjer publisert rundt årsskiftet 2012/2013. Eide ble tilkjent totalt 825.000 kroner i oppreisning, pluss saksomkostninger.

Nå er situasjonen brått en annen for Eide: Han må dekke TV 2s saksomkostninger for både tingrett- og lagmannsrettsrunden, noe som beløper seg til mer enn 6,3 millioner kroner.

I dommen kommer det også fram at Eides eget krav på sakskostnader har vært høyere enn kravet fra TV 2. Totalregningen er dermed på minst 12,7 millioner kroner.

– Antar at saken bør ankes

Eides advokat, Per Danielsen, kommenterer dommen overfor Journalisten på SMS:

– Jeg antar denne saken bør ankes til Høyesterett. Lagmannsretten legger til grunn at mye er feil i TV 2 sine innslag, likevel er det full frifinnelse, skriver Danielsen.

Han legger til:

– Eide ble heller ikke kontaktet for å bli gitt mulighet til å forsvare seg. Han kunne enkelt plukket fra hverandre hva de anonyme kildene (til) TV 2 bygget på, så her skulle TV 2 vært dømt som de ble i tingretten.

Per Danielsen og Per Kristian Eide i retten. Foto: Eskil Wie Furunes

Danielsen opplyser at han uttaler seg på vegne av seg selv og sin klient.

TV 2-sjef Olav Sandnes kommenterer på SMS:

– Vi deler naturlig nok ikke Danielsens synspunkter og forholder oss til en meget tydelig og enstemmig dom i Lagmannsretten.

«Unødvendig belastende»

Det finnes flere kritiske utsagn om TV 2s dekning i dommen:

Lagmannsretten har vurdert utsagn fra nett og tv-sakene «i lys av hvordan en ordinær tv-titter/leser vil oppfatte dem», og konkluderer med at noen av beskyldningene mot Eide er «for sterkt negativt ladet».

Eide mener blant annet at han beskyldes for å ha gjort «inngrep i hjernen kun for forskning i hjernen til friske personer som bare skulle inn til rutineundersøkelse».

Om dette skriver retten:

«Det er lagmannsrettens vurdering at kritikken mot Per Kristian Eide forsterkes på en unødvendig måte i de innslag der det ikke kommer (godt) frem at biopsien ble tatt samtidig med et annet nødvendig operativt inngrep. Men slik lagmannsretten ser det, endrer ikke det som var TV 2s hovedpoeng, og som en alminnelig TV-titter/leser vil ha oppfattet, at den enkelte pasienten ikke hadde nytte av vevsprøvetakingen og derfor var "kun til forskning".»

Støtter PFU-dissens

Videre beskriver lagmannsretten bruken av uttrykket «rutineundersøkelse» som misvisende, mens noen av de dramaturgiske grepene i tv-reportasjene kalles «unødvendig belastende».

Om at Eide ble kontaktet først dagen før første reportasje om saken skulle sendes, skriver retten at TV 2 «må bebreides» og at det er en «klar feil».

Samtidig anser retten at «feilen» ikke fikk noen avgjørende betydning for innholdet i dekningen, og påpeker at Eide og OUS etter den første publiseringen hadde gode muligheter til å presentere sitt syn og komme med eventuelle korrigeringer.

Retten sier seg også enig med mindretallet i PFU, som mente TV 2 ikke måtte felles for manglende samtidig imøtegåelse. TV 2 ble felt for brudd på fire punkter i Vær Varsom-plakaten i 2015.

Enstemmig dom

Som oppsummering skriver retten: «Ut fra en bred helhetlig vurdering er det lagmannsrettens syn at de sistnevnte kritiske bemerkninger ikke kan være avgjørende i rettsstridsvurderingen, når disse særlig veies opp mot sakens allmenne interesse og den forankring TV 2s fremstilling hadde i faktum.»

Lagmannsrettens vurdering er at Eide har blitt utsatt for ærekrenkende beskyldninger, men at disse ikke kan anses som rettsstridige.

Dommen opplyses å være enstemmig.

Her kan du lese hele dommen fra Borgarting lagmannsrett.

Powered by Labrador CMS