TV 2-journalist Sophie Aaserud (f.v.), tidligere TV 2-journalist Hanne Taalesen og redaktør Niklas Lysvåg forklarte seg i Borgarting lagmannsrett. Foto: Eskil Wie Furunes

– Ble advart om at vi kom til å sitte i retten i årevis

TV 2-journalister avviser feilaktig framstilling.

Publisert

Denne artikkelen er over fire år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Ankebehandlingen i ærekrenkelsessaken om TV 2s dekning av «hjernekirurgisaken» er inne i sin andre uke i Borgarting lagmannsrett. TV 2 som selskap og flere journalister har anket dommen fra tingretten, etter å blitt dømt til å betale kirurg Per Kristian Eide oppreisning.

Etter partenes innledninger og visning av en rekke publiserte reportasjer i retten, var det tirsdag 25. september klart for vitne- og partsforklaringer.

Journalistene Sophie Aaserud og Hanne Taalesen og redaktør Niklas Lysvåg forklarte seg etter tur tirsdag.

Reagerte på prosjektet

Aaserud, som var den første i TV 2 til å begynne å jobbe med saken, fortalte om oppstarten og kildearbeidet som førte fram til publisering av første reportasje på TV 2-nyhetene i desember 2012, for snart sju år siden.

Aaserud fortalte om innspill fra en rekke kilder, både åpne og anonyme, som førte til at hun ble bevisst på et hjerneforskningsprosjekt. Prosjektet ble ledet av Eide, omtalt av Aaserud i retten som «kanskje Norges ledende hjernekirurg på Norges største sykehus».

Forskningsprosjektet innebar at vevsprøver ble tatt fra hjernen til pasienter som allerede var inne for å få satt inn en hjernetrykkmåler.

Aaserud reagerte på prosjektet, fortalte hun i retten:

– Jeg kunne ikke huske å ha sett noe lignende i Norge. Biter av hjernen skulle tas, men risikoen for komplikasjoner var minimal. Jeg syntes det hørtes rart ut at man kunne gjøre dette, når man vet hvor ekstremt strenge krav som gjelder, bare man skal samle inn avpersonifiserte data, sa Aaserud.

Materiale fra ukjent kilde

Etter hvert fikk hun tips om pasientskader som angivelig hadde kommet på grunn av prosjektet. Aaserud mottok blant annet deler av pasientjournaler hjem i sin egen postkasse fra en ukjent kilde, og begynte å jobbe målrettet med temaet.

Men journalisten presiserte at de publiserte artiklene bygger på åpent tilgjengelig dokumentasjon.

– I all hovedsak er kildene dokumentene. Det er blant annet prosjektbeskrivelser til REK (Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, journ. anm.), samtykkeskjemaer og Eides egen redegjørelse overfor Helsetilsynet, sa Aaserud.

Det samme understreket også Taalesen og redaktør Lysvåg flere ganger.

– Ble advart

Aaserud fortalte at de var bevisste på konflikter som preget den nevrokirurgiske avdelingen ved Oslo universitetssykehus, og at de etter beste evne forsøkte å manøvrere utenom parter i konflikten.

På spørsmål fra TV 2s advokat Sigurd Holter Torp om de på noe tidspunkt ble advart mot å gå inn i tematikken, svarte Aaserud:

– Ja. Vi ble advart om at kirurgen kom til å trekke oss for retten, og at vi kom til å sitte der i årevis.

– Hvorfor gikk dere inn i dette likevel, spurte advokat Holter, og fikk til svar:

– I en situasjon der iallfall to pasienter har fått alvorlige skader, i et forskningsprosjekt der sykehuset selv skriver at pasientene ikke har egennytte av forskningen, og der det er uklart om de har fått god nok informasjon på forhånd, var det umulig å ikke gå inn i det.

Uenige

Partene er rykende uenig om en rekke aspekter ved saken: Om «egennytten» forskningsprosjektet hadde for pasientene som deltok i det, om den eventuelle årsakssammenhengen mellom vevsprøvene som ble tatt og hjerneblødningene hos pasienter.

Videre: Om informasjonen som ble gitt til pasientene var god nok, om de to sentrale pasientene i reportasjene allerede hadde påvist alvorlig hjernesykdom, om inntrykket som skapes i reportasjene og nettartiklene, og om Eide fikk god nok anledning til å komme til orde.

Tingretten konkluderte med at publiseringene skapte et inntrykk av at det ble gjort inngrep i hjernen kun for å forske, og at det inntrykket var feilaktig:

«Journalistene hadde derfor ved publiseringene ikke faktisk dekning for at inngrep var gjort i hjernen kun for forskning», lyder det i den dommen.

To år etter tingrettsrunden, i ankesaken, uttalte Hanne Taalesen at kilden til at de omstridte vevsprøvene var «kun til forskning» er Eide selv, i redegjørelser til både REK og Helsetilsynet.

– Pasientene var inne til utredning, og det det ble tatt biopsi (vevsprøver, journ. anm.), som i utgangspunktet var i forskningsøyemed, og som ikke skulle komme dem til nytte. Det er saken vi har laget, sa Taalesen.

Grillet av motpartens advokat

Eides advokat Per Danielsen tok opp at slike biopsier gjøres rutinemessig som del av utredninger for hjernesykdom i blant annet Finland.

– I andre deler av verden er dette helt rutine, mens dere lager skandale av det, sa Danielsen under utspørringen av Taalesen.

– Nei. Vi problematiserer at dette skulle brukes til forskning, og ikke til utredning av pasientene, svarte Taalesen.

Advokat Danielsen mener også TV 2 ikke hadde dekning for å slå fast at «utenlandske eksperter er kritiske til biopsi», på bakgrunn av intervjuer Taalesen gjorde med eksperter i England og Tyskland.

Stolt redaktør

Da redaktør Niklas Lysvåg forklarte seg, sa han at han blir stolt av å høre om det journalistiske arbeidet TV 2 har gjort i saken.

– Dette er et viktig tema som ikke har vært framme før, og som er viktig å få belyst i samfunnet vårt. Hva slags risiko skal en enkeltperson gå med på, til forskning som ikke gagner ham selv, sa Lysvåg.

– Er det noe du mener dere har gjort feil, spurte advokat Danielsen.

– Dette har blitt en stor sak etter hvert, men jeg kan ikke peke på noe jeg mener er grovt feil. Det kunne heller ikke PFU, de pekte ikke på noen faktafeil, sa Lysvåg.

PFU felte TV 2 for brudd på fire punkter i Vær varsom-plakaten, blant annet punkt 3.2 om bredde og relevans i valg av kilder. Selv om Eide selv avviste å delta i intervju, skrev utvalget i sin uttalelse:

«Utvalget mener TV 2 i den første publiseringen, gitt de alvorlige beskyldningene av faktisk art og Eides fravær, i for stor grad utelot å referere informasjon de hadde tilgjengelig og som ville bidratt til å veie opp for Eides fravær.»

Her kan du lese hele uttalelsen fra 2015.

Ankebehandlingen i Borgarting lagmannsrett fortsetter etter planen ut neste uke, til fredag 4. oktober.

Powered by Labrador CMS