Josimar-redaktør Håvard Melnæs har begrenset tro på å unnslippe PFU-fellelse i morgen, onsdag .

Josimar-sjefen: – Skal mye til for at vi unngår PFU-fellelse

Klart for behandling av omstridt kildevernssak.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Onsdag 25. november skal Pressens Faglige Utvalg (PFU) behandle en av årets mest diskuterte pressesaker:

Fotballmagasinet Josimar står klaget inn for brudd på kildevernet, etter at redaktør Håvard Melnæs i en kommentar navnga en tidligere anonym kilde.

Kilden viste seg å være Pål Bjerketvedt, generalsekretær i Norsk Fotballforbund.

Josimar mente de ikke hadde annet valg enn å avsløre kilden, siden det var nettopp Bjerketvedt som hadde signert en PFU-klage mot Josimar, som blant annet handlet om manglende kontroll av opplysninger som Josimar hevder det var Bjerketvedt selv som ga dem.

– Det var umulig for oss å være med på det skitne spillet som det ble lagt opp til. Vi kan ikke akseptere et slikt maktmisbruk. Bjerketvedt ville få det til å se ut som vi ikke hadde kilder, at vi nærmest hadde diktet opp et faktum, har Melnæs tidligere uttalt til Journalisten.

Forberedt på fellelse

Dagen før saken skal opp i PFU, sier Melnæs at han forventer at utvalget har satt seg grundig inn i saken.

– Forhåpentlig blir det ikke som forrige gang, da vi fikk inntrykk av at mange i utvalget kun hadde skummet papirene. Det er vi som står i dette, men vi tenker denne saken også er av stor prinsipiell interesse for resten av Presse-Norge, sier Melnæs.

Han har liten tro på at fotballmagasinet kan unngå å bli felt for brudd på Vær varsom-plakaten (VVP).

Josimar er klaget inn for brudd på VVP-punkt 3.4 og 3.5, som lyder: «Vern om pressens kilder [...]» og «Oppgi ikke navn på kilde for opplysninger som er gitt i fortrolighet, hvis dette ikke er uttrykkelig avtalt med vedkommende.»

– Sånn som VVP er formulert i dag, skal det mye til for at vi unngår fellelse. Men det er diskusjonen rundt kildevernet vi ser mest fram til, sier Melnæs til Journalisten.

Tar til orde for endring

Melnæs understreker, som tidligere, at de ikke tok lett på avgjørelsen om å bryte kildevernet for Bjerketvedt.

– Vi har etter hvert fått ganske inngående kjennskap til hvordan vernet praktiseres i Norge og ellers i verden. Noen av verdens ledende medier mener og praktiserer at hvis kilden lyver eller manipulerer i etterkant, skal ikke lenger kilden beskyttes av kildevernet.

– Dette er ikke en del av Vær varsom-plakaten per nå?

– Nei, men jeg tenker at det fornuftige er at VVP-formuleringen endres. Vi tror det uansett er et spørsmål om tid før den må endres. Den tiden da man sa at kildevernet er hellig, den er forbi. Det betyr absolutt ikke at man skal ta kildevernet mindre på alvor, men at en kilde som lyver og manipulerer ikke skal få slippe unna med det. Slikt må gå inn under kategorien maktmisbruk, og ikke beskyttes av kildevernet, sier redaktøren.

– Skrekk og advarsel

Melnæs sier at han frykter saken, uten et tydelig signal fra PFU, kan få uheldige ringvirkninger for journalistikken generelt.

– Denne saken bør være til skrekk og advarsel for pressens egne organisasjoner. Her ser man hvordan en profesjonell kilde, et tidligere mangeårig medlem av redaktørforeningen, misbruker kildevernet for å kneble og sverte et kritisk medium, samtidig som man manipulerer offentligheten. Det tror jeg er en situasjon både pressens egne organisasjoner og PFU vil unngå i fremtiden. Det ser fryktelig rart ut for vanlige mediebrukere at et presseorgan som faktisk forteller sannheten, blir ofret på vegne av noen som lyver og manipulerer, slik NFF ved Pål Bjerketvedt har gjort i denne saken, sier Melnæs, og fortsetter:

– Ofte er det pressen som er den sterke part, men her er det ikke tvil om at det er NFF som er den sterke part og gjør dette for å svekke troverdigheten til noen som faktisk bedriver kritisk og undersøkende journalistikk mot idretten.

Pål Bjerketvedt kommenterer selv til Journalisten:

– Jeg registrerer at Melnæs inn mot PFU-møtet 25. november gir uttrykk for stadig sterkere karakteristikker av meg som person og påstår samtidig å kjenne mine motiver og hensikter. Jeg er ikke en part i PFU-behandlingen. Saken nå dreier seg i realiteten om kildevernets grenseoppganger og står mellom klager presseforbundet ved generalsekretæren og innklagede Josimar ved redaktøren. Ut over det har jeg ingen kommentarer.

Josimars kildeavsløring skapte etterspill også internt i NFF, og VG fortalte i sommer at forbundet utbetalte oppreisning til tidligere kommersiell direktør Erik Loe, som ble omtalt i opplysninger Bjerketvedt ga Josimar.

Det var generalsekretær Elin Floberghagen i Norsk Presseforbund som valgte å sende klage mot Josimar tidligere i år.

Etter planen er Josimar-saken første sak ut når PFU samles til møte fra kl 09:00 onsdag morgen. Hele møtet videostrømmes hos Journalisten.

Powered by Labrador CMS