Andelen nyansatte kvinner og menn i NRK kunne nesten ikke vært jevnere blant journalistene, men blant de nyansatte redaksjonelle lederne er skjevheten større.

NRK

Kjønnsbalansen blant nyansatte journalister i NRK kunne knapt vært jevnere: – Vi har kommet langt

Overvekt av nyansatte kvinnelige ledere.

Publisert

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Journalisten har fått innsyn i tallene for interne og eksterne ansettelser i NRK fra 2019 til så langt i 2022. Ansettelsene gjelder journalister og redaksjonelle ledere i faste stillinger.

Totalt har NRK ansatt 144 journalister i faste stillinger siden 2019. Av dem er 73 kvinner og 71 menn. Det betyr en svært jevn kjønnsbalanse blant de nyansatte; henholdsvis 50,7 og 49,3 prosent.

– At vi fortsetter å treffe på så jevn prosent, både i disse tallene og i NRK totalt sett, er vi veldig glade for, sier organisasjonsdirektør Olav Hypher om kjønnsbalansen.

– Systematisk jobbing

Den jevne representasjonen beskrives av direktøren som et produkt av flere tiårs arbeid. På 80- og 90-tallet var kjønnsfordelingen en helt annen – ikke minst blant lederne, forteller han.

Organisasjonsdirektør i NRK, Olav Hypher.

– Å være på dette punktet er et produkt av systematisk jobbing over tid, og etableringen av en kultur hvor folk nærmes instinktivt reagerer på skeivfordeling, sier Hypher.

Fra 2019 til så langt i 2022 har 38 journalister blitt fast ansatt internt i NRK. Av dem er 21 kvinner og 17 menn.

I samme periode har NRK hentet 106 journalister eksternt, hvor 52 er kvinner og 54 er menn.

– Lykkes med å få frem kvinner

I den samme perioden er det ansatt 35 redaksjonelle ledere i NRK. Blant dem er 22 kvinner og 13 menn – 63 prosent kvinner mot 37 prosent menn.

– NRK har generelt en høyere andel kvinnelige ledere enn menn, forklarer organisasjonsdirektøren, og legger til:

– Men når vi opererer med så lave tall som vi gjør her, som også er produktet av mange lokale ansettelser, blir det en bestemt skjevhet. Her er det viktig å se på tallene over tid – ikke fra år til år.

Hypher forteller videre at NRK har satset mye på å motivere kvinner til å bli ledere. Han sier han tviler på at de fleste så for seg dagens kjønnsfordeling, da det på 80-tallet ble opprettet et eget likestillingsutvalg i bedriften.

– Vi lykkes med å få frem dyktig interne kvinner, og med å skape en attraktiv arbeidsplass for eksterne som søker mot oss. Det har blitt en kultur for å gå lederveien blant mange av våre kvinnelige talenter.

Følger med på skjevheter

23 av 35 nyansatte redaksjonelle lederne er rekruttert internt, og 12 eksternt.

Av de 23 internt rekrutterte redaksjonelle lederne er 14 kvinner og 9 menn.

Av eksternt rekrutterte nye redaksjonelle ledere er det 8 kvinner og 4 menn.

– Vi skal selvfølgelig følge med på om vi over tid utvikler for stor skjevhet, men vi er langt unna å kunne konkludere med det, avslutter Hypher.

Powered by Labrador CMS