Rolf Johansen, leder av Norsk Journalistlag i NRK, tror NRK vil ha midlertidige ansatte fordi det gjør arbeidsstokken mer fleksibel og føyelig.

Midlertidige årsverk fortsetter å stige i NRK - opp nesten 18 prosent

Mange er ikke lovlige stillinger, mener NJ.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Midlertidige redaksjonelle årsverk i NRK har nesten tredoblet seg på tre år.

Fra 2018 til 2019 var økningen på 17,8 prosent. Det viser en oversikt for 2019 som Journalisten har fått innsyn i.

– Vi mener at NRK med dette bevisst omgår lovens bestemmelse om fast arbeid. Vi er av den klare oppfatning at svært mange av de midlertidige stillingene er av en slik karakter at de ikke er lovlige, sier Rolf Johansen, leder av Norsk Journalistlag i NRK (NRKJ).

NRK kjenner seg ikke igjen i dette. Se svar lengre ned i saken.

Fakta: midlertidige red. årsverk i NRK

 • 2015: 38,77
 • 2016: 35,22
 • 2017: 59,36
 • 2018: 78,8
 • 2019: 92,8
 • 2018: Midlertidige årsverk utgjør 3,6 prosent av alle red.årsverk.
 • 2019: Midlertidige årsverk utgjør 4,2 prosent.
 • Fra 2018 til 2019 har antall faste årsverk blitt redusert med 12, mens midlertidige årsverk har steget med 14.
 • 2018: Vikarer, tilkallingsvikarer og midlertidige utgjør 12,4 prosent av NRKs redaksjonelle årsverk.
 • 2019: De samme gruppene utgjør 13 prosent.
 • 2019: 63 prosent av de midlertidige årsverkene er i Marienlyst-divisjonen.
 • Journalisten har fått en oversikt av redaksjonelle årsverk måned for måned. Tallene over her er et gjennomsnitt for hele året.

Kilde: Oversikt over stillingene «journalist» og «redaksjonelle ledere» fått fra NRK

Økt andel midlertidige

Høsten 2018 skrev Journalisten om tallene fra 2015-2018 (se faktaboks). Det var en liten nedgang fra 2015 til 2016, men har siden økt. Disse tallene viser ikke antall personer, men redaksjonelle årsverk i NRK. Ikke alle stillingene er klassiske journalist-stillinger, selv om NRK i sitt system definerer dem som «journalist».

Midlertidig ansatte er i denne sammenhengen ikke vikarer, men personer som for eksempel har en prosjektstilling eller er sesongarbeider.

Ifølge arbeidsmiljøloven kan en bedrift blant annet ansette en person i en midlertidig stilling hvis arbeidet er av «midlertidig karakter».

 • Hvis du har jobbet som midlertidig eller vikar i NRK eller andre redaksjoner, ta gjerne kontakt på gf@journalisten.no eller 91641859 på telefon/Signal.

– Skal være faste

Johansen i NRKJ sier at bruken av midlertidige er et problem de har diskutert med NRK i mange år. Fagforeninga mener at mange av de redaksjonelle stillingene som er midlertidige i dag skulle vært faste stillinger.

– Dette er etter vår oppfatning stillinger som er en del av den av den løpende produksjonen til NRK i dag, og dermed skal de være faste, sier Johansen.

– Du sier at dere har diskutert dette med NRK i mange år. Hvorfor endrer det seg ikke, etter din oppfatning?

– Jeg tror NRK synes dette er veldig fleksibelt. De kan skifte ut personer med langt høyere hastighet enn hvis de var fast ansatte. Det gjør arbeidsstokken mer fleksibel og føyelig, sier han.

– Dypt uenig

Han mener at rikskringkasteren definerer «et prosjekt» på feil måte. NRKJ mener at hver sesong av en programserie ikke skal defineres som et prosjekt.

– Med den begrunnelsen kan de bruke midlertidige ansatte. Det er vi dypt uenig i.

Til hvert program trenger de mange av de samme stillingene: researchere, fotografer, teknikere og så videre, mener Johansen, og sier at dette er helt vanlige stillinger i NRK og som kan brukes i andre programserier. Stillingene skal derfor være faste, mener han.

– Hvis sesongene ikke fornyes, er det noe annet som skal produseres, så det er ikke noe problem å sysselsette disse folkene, sier han.

– Hva gjør NJ for å endre på dette?

– Vi var for eksempel nylig i møte med organisasjonsdirektør Olav Hypher og snakket om vikarpolitikk og bruk av midlertidige. Vi håper at NRK ønsker å endre sin politikk på dette framover og at de vil ha en politikk som er i praksis med lovens intensjoner.

– Hvorfor tar dere ikke NRK til retten, hvis dere mener at dette er ulovlig?

– NJ kan ikke stevne NRK til retten på generelt grunnlag, vi må ha en enkeltsak. Det må være et medlem som ønske å stevne NRK. Det sitter langt inne for mange, som er unge og i en etableringsfase, der de ikke ønsker å få et stempel som problemskaper eller problemmaker. En sånn prosess kan også gå over flere år, som er tungt og slitsomt å stå i.

NRK: – Ikke et høyt nivå

– Helt overordnet opplever jeg at vårt totale nivå med midlertidige ikke er på et høyt nivå. Vi har ikke et mål om å øke prosenten midlertidige, men vi har sagt at det er viktig å ha muligheten til å gjøre det, sier Olav Hypher, organisasjonsdirektør i NRK.

Oversikten Journalisten har fått over redaksjonelle stillinger viser at 63 prosent av de midlertidige årsverkene i 2019 er i Marienlyst-divisjonen. I denne divisjonen finner man for eksempel Sporten, P3, Underholdningsavdelingen, NRK Kultur, og drama-avdelingen.

Organisasjonsdirektør i NRK Olav Hypher.

Journalisten har ikke sett midlertidig-tallene for hver avdeling. Hypher sier at brorparten av de midlertidige stillingene er i drama- og underholdningsavdelingen.

– NRK satsing på drama og underholdning, kombinert med behovet for fleksibilitet gjennom året, gjør at vi forventer en variasjon i bruk av midlertidige fra måned til måned og fra år til år, sier han.

Han sier videre at det særlig i forbindelse med dramasatsninger er viktig at NRK kan velge de beste folkene til hvert enkelt prosjekt, både fra NRKs egne rekker og utenfor. Det er også «producers choice» på dramaproduksjonene, som betyr at produsentene selv kan velge hvem de vil ha med seg.

– Kjenner meg ikke igjen

Hypher sier dette om at NRKJ og Rolf Johansen mener at NRKs bruk av midlertidige er ulovlig:

– Jeg kjenner meg ikke igjen av den beskrivelsen av bruken av midlertidige i NRK. Det er vanskelig å gå mer inn i det før jeg vet mer konkret hva han sikter til.

Hypher medgir at en del av konflikten rundt bruken midlertidige i NRK handler om hvordan man skal definere et «midlertidig prosjekt».

– Jeg ser at vi og NJ har ulike oppfatninger av hva som klassifiseres som et midlertidig prosjekt og ikke. Dette har vært et tema over tid, og vi skal fortsette å ha det på agendaen i vårt samarbeid. Det er ikke sånn at vi ikke er villige til å diskutere det, men vi har ulike oppfatninger av dette.

For ordens skyld I, Rolf Johansen sitter i Journalistens styre. Journalist Guro Flaarønning er ansattrepresentant i styret.

For ordens skyld II, journalist Guro Flaarønning har vært ansatt som både midlertidig og vikar i flere avdelinger i NRK i perioden 2015-2018.

Powered by Labrador CMS