MBLs markedsanalytiker Bente Håvimb presenterte resultatet av undersøkelsen om seksuell trakassering i mediebedriftene.

Nesten 100 medieansatte oppgir å ha blitt seksuelt trakassert siste halvår

8 av 10 er kvinner.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over fire år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

I dag klokka 10 ble tallene fra mediebransjens undersøkelse om seksuell trakassering presentert på en pressekonferanse i Oslo.

to prosent av de mer enn 5.000 svarende på oppfølger-kartleggingen av seksuell trakassering i mediebransjen, svarer at de har opplevd seksuell trakassering de siste seks månedene.

Av det totale utvalget på 5.221 personer utgjør dette 96 personer, opplyser medieorganisasjonene bak undersøkelsen.

80 prosent av de 96 personene er kvinner.

Snittalder 38 år

Spørsmålet de har besvart er, som i 2017: Har du, i norsk mediebransje, i løpet av de siste 6 månedene, blitt utsatt for seksuell trakassering eller overgrep på jobb eller i andre sammenhenger der kolleger har vært samlet (fester, kurs e.l)?

Ved forrige undersøkelse, utført som respons på metoo-kampanjen høsten 2017, svarte 3,1 prosent bekreftende. Det utgjorde 178 personer.

Snittalderen blant de to prosentene i 2019 er 38 år – med en overrepresentasjon i alderen 18-30 år. 43 prosent oppgir å ha ansiennitet på 1-9 år.

Ledere bak i hvert fjerde tilfelle

I 2019-svarene oppgis menn å stå bak nær 8 av 10 tilfeller av uønsket seksuell oppmerksomhet, trakassering eller overgrep, mens kvinner står bak 14 prosent av tilfellene.

Tallene viser også at 25 prosent av dem som sto bak var ledere i samme bedrift, 53 prosent var kolleger eller underordnede i bedriften, mens 16 prosent oppgis å være personer utenfor egen bedrift.

Flest blir fortsatt utsatt på arbeidsplassen eller i sosiale sammenhenger. Nærmere halvparten svarer at det skjedde på arbeidsplassen, mens rundt 4 av 10 oppgir sosiale sammenhenger som setting.

0,7 prosent av svarende, 38 personer, oppgir selv at de er blitt beskyldt for seksuell trakassering i løpet av de siste to årene.

Klubbleder Henrikke Helland i TV 2 og assisterende generalsekretær Reidun Kjelling Nybø i Norsk Redaktørforening.

Flere varsler

I 2019-svarene er det flere som oppgir at de varslet bedriften etter opplevd seksuell trakassering:

26 prosent av dem som bekreftet opplevd trakassering det siste halve året hadde varslet bedriften, til forskjell fra 16 prosent i 2017.

48 prosent svarer at saken ble fulgt opp av bedriften.

Tallene viser også at flere kjenner til bedriftens varslingsrutiner: 55 prosent i 2019, mot 30 prosent i 2017.

Nær 3 av 4 varslet til nærmeste leder eller en annen leder, mens 2 av 10 varslet til en kollega, viser undersøkelsen.

Flere varslet til HR-avdelingen enn tidligere (14 prosent i 2019 mot 5 prosent i 2017). Kun 1 prosent av sakene ble tatt til politiet.

Må jobbe aktivt

Selv om det er færre som rapporterer om seksuell trakassering i denne undersøkelsen enn for to år siden, er generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening opptatt av at bransjen fortsatt må jobbe aktivt med forebygging.

– Kartleggingen tyder på at kvinner, yngre medarbeidere og midlertidig ansatte er særlig utsatt. Jeg oppfordrer redaktørene til å sørge for å ha på plass gode, lokale rutiner for varsling og særlig være oppmerksom på utsatte grupper. Det er også viktig å ha et godt samarbeid med de tillitsvalgte, påpeker Jensen.

Halvparten gjentok deltakelse

Rundt halvparten av de svarende i 2019 oppgir at de også svarte på første undersøkelse i 2017.

I tillegg til initiativtakerne bak undersøkelsen i 2017, Norsk Journalistlag, Mediebedriftenes Landsforening, Fagpressen, Landslaget for lokalaviser og Norsk Redaktørforening har NRK, Discovery Norge, NENT Group og Norsk Lokalradioforbund samarbeidet om utsendelse av undersøkelsen.

Undersøkelsen er gjennomført i samarbeid med IPSOS.

Powered by Labrador CMS