Mediebransjen må vente minst ett år til på momsavklaring. Foto: Birgit Dannenberg

Momsavklaring utsatt ett år

Kommer tidligst i statsbudsjettet for 2014.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

En mediebransje i sterk omstilling venter utålmodig på en avklaring om merverdiavgift (populært kalt moms) på papiraviser og redaksjonelt innhold i digital form. For mediehusene haster det med å få redusert momsen på digitale, redaksjonelle produkter fra 25 til 8 prosent.

Nå ser det ut til eventuelt nye satser først kan innføres fra 1. januar 2014. Det er et år seinere enn bransjen håper på.

- Trenger mer tid

Arild Stokkan-Grande er fraksjonsleder for Arbeiderpartiet i Stortingets familie- og kulturkomité. Han avventer statsbudsjettet, men mer enn antyder utfallet når det gjelder mediemoms.

– Vi har hatt diskusjoner med regjeringsapparatet og har en løpende vurdering av endringer i momsregimet. Det ligger an til at vi trenger mer tid til å vurdere helheten i støtteordningene. Kulturministeren har allerede nevnt endringer i ordningen med produksjonstilskudd. Andre deler av pressestøtten trenger vi mer tid til å avklare. Det er litt tidlig å konkludere allerede i statsbudsjettet.

Ønsker lavmoms

Momssatsene fastsettes i de årlige statsbudsjettene. Regjeringen legger fram sitt forslag til statsbudsjett for 2013 8. oktober. Styreleder i Mediebediftenes Landsforening, Are Stokstad, holder fast på forventningen om en momsavklaring i budsjettet. MBL ønsker lavmoms på både papiraviser og digitale utgaver, kombinert med en refusjonsordning for papiravisene.

– Vi har tett dialog med Kulturdepartementet og politikerne og har begrunnet vår utålmodighet. Alle politikere forstår at vi ikke kan leve med 25 prosent moms på digitale produkter, og at det må gjøres noe. Derfor forventer jeg at det kommer en avklaring i 2013-budsjettet. Noe annet vil være svært skuffende.

Transformasjon

Leserne som strømmer over fra papiraviser til nett- og mobilutgaver. Mediehusene ønsker å tilpasse seg den raske transformasjonen og presser på myndighetene for å få tilpasset de offentlige virkemidlene. Da avtroppende kulturminister Anniken Huitfeldt innledet på årskonferansen til Mediebedriftenes Landsforening torsdag sa hun lite om moms på medier.

Derimot røpet hun at produksjonstilskuddet til norske aviser økes med 20 millioner kroner i 2013, fra årets 288 millioner kroner (pluss 6,9 prosent). Ordningen med produksjonstilskudd legges samtidig om. Heretter skal både digitale og trykte abonnementer telle med i mediehusenes opplag.

Sprikende

Regjeringspartiene har sprikende syn på mediemoms. SVs stortingsgruppe ønsker at momsfritaket for papiravisene blir stående og vil ha 8 prosent moms på digitale aviser. Senterpartiets gruppe vil også ha fortsatt nullmoms for papiraviser, men 25 prosent på digitale medier inntil videre.

Arbeiderpartiets stortingsgruppe har ikke ferdigbehandlet saken. Stokkan-Grande viser til at mediemoms er en stor og viktig debatt, og at det fra bransjehold er lansert flere løsningsforslag. Innføring av moms på papiraviser, som et ledd i en ordning med lik lavmoms, kan bli en stor økonomisk belastning for en del avisbedrifter.

– Derfor må vi få en forsvarlig løsning, slik at aviser ikke går over ende.

På MBL-møtet opplyste Huitfeldt at innføring av moms på åtte prosent ville påføre papiravisene en kostnad på en halv milliard kroner i 2013.

Kan komme signaler raskt

– Men en utsettelse nå betyr jo at mediebransjen, som roper på en avklaring, må vente et år til?

– Regjeringen kan ganske raskt flagge hvilken konklusjon den lander på, slik at mediebedriftene kan innrette seg etter det. Vi har jobbet i lang tid med å få til endringer i momssystemet for mediene. En ny ordning skal jo vare i mange år og løsningen må derfor være forsvarlig. Det trenger vi mer tid til, sier Stokkan-Grande.

– Vi er utålmodige

Han legger til at myndighetene ikke kan vente så lenge at mediehus går over ende av den grunn. Han understreker at også politikerne er utålmodige.

– Vi har lagt merke til de store nedbemanningene som er varslet i bransjen. Vi skal skynde oss, men vi ønsker samtidig å gjøre en grundig jobb slik at vi kan sikre at man også i framtiden har redaksjoner som produserer god dybdejournalistikk.

Krevende refusjon

Are Stokstad betegner disse signalene som positive.

– Men da forventer jeg at det går i retning en 8/8-modell.

En refusjonsordning for papiravisene kan være krevende. Derfor snakkes det i bransjen også om en modell som innebærer at momsen på digitalt, redaksjonelt innhold først settes ned fra 25 til 8 prosent, mens innføringen av 8 prosent moms på papiraviser fases inn over tid.

Tverrpolitisk vilje

Dagens meningsmålinger peker mot et nytt politisk flertall etter stortingsvalget neste høst. Stokstad legger ikke stor vekt på det, fordi han oppfatter at det allerede er en reell, tverrpolitisk vilje til å gjøre noe med mediemomsen.

- Det er politisk vilje som skal til. Det kom positive signaler fra både Høyre, Frp, KrF og Venstre under debatten på MBLs årskonferanse, i retning en 8/8-løsning. Dermed burde det allerede nå være grunnlag for et bredt mediepolitisk forlik, sier Stokstad.

Powered by Labrador CMS