NJ-leder Elin Floberghagen står fast på det prinsipielle standpunktet om at journalistikk ikke må momslegges. Foto: Kathrine Geard

NJ fastholder nullmoms

Journalistlaget deler ikke MBLs standpunkt om åtte prosent moms på aviser, og mener ballen ligger hos regjeringen.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

15. mai skrev Dagens Næringsliv at Mediebedriftenes Landsforening (MBL) snur og går inn for lavmoms på åtte prosent for både papiraviser og digitale nettmedier. Det kom fram samtidig som det ble kjent at VG har snudd til samme standpunkt.

Papiravisene er i dag fritatt for moms, mens digitale produkter har full momssats på 25 prosent. 

I ettertid har det kommet fram at det er stor splid i momsspørsmålet blant medlemsbedriftene i MBL. Dagbladets sjefredaktør John Arne Markussen sa til Klassekampen 2. juni at de som har skiftet standpunkt i momsspørsmålet har et forklaringsproblem.

LLA sier nei

– For Dagbladet vil åtte prosent moms på papiravisa utgjøre 30-35 millioner kroner årlig. Det er en regning som hovedsakelig må sendes videre til leserne. Vi beklager sterkt MBL-vedtaket, sa sjefredaktøren til avisen.

I artikkelen kommer det også fram at Norge i dag og Dagen mener det nye regnestykket er dramatisk for dem.

Denne uken ble det kjent at Landslaget for lokalaviser (LLA) nå har landet på nei til moms på aviser. Klassekampen skrev onsdag at LLA vil holde fast på nullmoms på papiraviser og fortsette å kjempe for nullmoms digitale produkter. I en uttalelse viser organisasjonen til at staten gjennom grunnlovens paragraf 100 har ansvar for å legge til rette for en offentlig debatt.

Vil ha penger tilbake

MBLs nye standpunkt har dessuten møtt kritikk fordi foreningen ønsker overgangsordninger som innebærer at staten skal kompensere den økte momsen på papiraviser over en periode på flere år.

– Jeg håper på en overgangsordning over ti år. Da kan vi gradvis fase inn de økte prisene overfor abonnentene. En mulighet er å refundere fullt ut det første året, litt mindre det andre året også videre, sa toppsjef Helge Simonnes i Mentor Medier til Journalisten i forrige måned.

Null moms på journalistikk

Heller ikke Norsk Journalistlag (NJ) støtter arbeidsgiverforeningens nye standpunkt. NJ skal ifølge et ferskt notat motarbeide forslag om å innføre moms på aviser og fagpresse, og jobbe for lavest mulig moms på andre mediekanaler. 

På landsmøtet i fjor vedtok NJ dessuten en resolusjon som sier at journalistikk ikke må ilegges moms.

– Fortsatt 0-moms er avgjørende for å opprettholde et stort redaksjonelt mangfold i norske medier. Innføring av moms vil redusere mediebruken og svekke de tradisjonelle medienes mulighet til å fylle sin samfunnsrolle, heter det i resolusjonen.

Men mediestøtte var nylig oppe som tema på et landsstyremøte i organisasjonen. Diskusjonen foregikk bak lukkede dører. Leder Elin Floberghagen avviser at MBLs snuoperasjon er vanskelig for organisasjonen, og sier at journalistenes linje står fast.

– NJ er prinsipielt imot at journalistikk skal avgiftsbelegges. Når det er sagt har NJ en god dialog både med MBL, NR og de andre bransjeorganisasjonene i dette spørsmålet. Nå ligger ballen hos regjeringen. Vi forventer at det kommer forslag vi kan ta stilling til. Det er avgjørende viktig at det kommer forslag om redusert moms på redaksjonelt digitalt innhold. For utvikling av mediene er en momssats på 25 prosent for digitale medier svært problematisk, sier Floberghagen.

Samtidig forventer hun at kulturministeren følger opp tidligere lovnader.

– NJ støtter fullt ut kulturministerens uttalelser om at mediestøttens omfang ligger fast. Vi tar dermed for gitt at regjeringen ikke vil foreslå tiltak som svekker mediestøtten

Døra på gløtt

På et styremøte tidligere denne måneden fastholder også Norsk Redaktørforening (NR) sitt prinsipielle standpunkt om at journalistikk ikke bør momslegges – uavhengig av distribusjonsplattform. 

– NR-styret vil sterkt understreke den stadig økende betydningen av å få redusert momssatsene på redaksjonelt innhold distribuert via elektroniske plattformer, og behovet for på den måten å stimulere til innovasjon og utvikling på det digitale området, heter det i styrevedtaket.

Assisterende generalsekretær Arne Jensen sier at foreningen mener det er nødvendig å få ned momssatsen på digitale produkter samtidig som det prinsipielle standpunktet ligger fast.

– Det er utfordringer knyttet til å bli stående med dagens regime. Vi har ikke noe ønske om å gå bort fra nullmoms på papir, men vi ser utfordringer for innovasjonen og utviklingen av digitalt innhold dersom 0-25-regimet skal bli stående, sier Jensen.

Jensen mener VG og MBLs ønske om en 8-8-modell kan være interessant, men at det forutsetter en ordning som ikke rammer dem som i dag er avhengig av momsfritaket på papir. Han sier diskusjonen om moms er komplisert, og gjentar NRs syn:

– Per i dag foreligger det ingen fullgode alternativer til nullmoms på papir. Derfor viser Redaktøreningen til det prinsipielle standpunktet samtidig som det er viktig å få bevegelse på digitalmomsen. Redaktørforeningens holdning ligger fast inntil det foreligger et bedre alternativ, som er noe vi selvsagt er villig til å diskutere, sier Jensen. 

Også redaktørene vil samarbeide med de andre medieorganisasjonene på momsspørsmålet.

Regjeringen lander i oktober

Kulturdepartementet har lenge varslet at et regjeringens standpunkt vil bli kjent i forbindelse med statsbudsjettet i høst. 

Kulturminister Anniken Huitfeldt har ved flere anledninger også gjentatt at hun er lydhør for de signalene bransjen spiller inn på momsspørsmålet.

 

 

Powered by Labrador CMS