Abonnentene bidrar med en stadig større andel av inntektene til Romerikes Blad. Foto: Roger Aarli-Grøndalen

Inntektene fortsetter å falle i Amedias flaggskip

Aboinntektene øker i Romerikes Blad, men kompenserer ikke for annonsefallet.

Denne artikkelen er over seks år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

2017-tallene til Romerikes Blad AS er nå offentlige, og disse viser at omsetningen i fjor falt med nesten 16 millioner kroner – fra cirka 172,8 millioner året før til 156,8 millioner i 2017. Fortsatt fallende annonseinntekter er hovedårsaken.

«Endringer i medievaner med overgang til en digital mediehverdag utfordrer bedriften og utfordrer de tradisjonelle forretningsmodellene. Det gjelder spesielt knyttet til annonseomsetning», skriver styret i sin årsberetning.

Flere abonnenter enn året før

På opplagssiden går det bedre. Abonnementsinntektene økte i fjor med 9,7 prosent, og endte på 87,7 millioner kroner. Abonnentene utgjør dermed den desidert største inntekten for mediehuset. De samlede annonseinntektene var til sammenligning i fjor 65,7 millioner kroner.

«Opplaget økte i 2017 med 994 eksemplarer til 26.840. Økningen i opplagsinntekter på 9,7 % skyldes i hovedsak økt pris kombinert med opplagsøkning», står det å lese i årsberetningen.

Styret viser også til at kostnadene er kuttet sammenliknet med 2016: «Selskapets ledelse har hatt høyt kostnadsfokus også i 2017, og sum driftskostnader utgjør 127.2 mNOK og er redusert med 11,7 % i forhold til 2016».

Alt i alt ble fjoråret litt bedre enn året før for mediehuset med hovedkontor på Kjeller utenfor Lillestrøm. Driftsresultatet endte på 29,6 millioner kroner. Opp fra 28,8 millioner året før. Men vi skal ikke lenger tilbake enn til 2015 før Romerikes Blad leverte et driftsresultat på 39,2 millioner kroner.

Det offentlige skal også ha sitt, og etter skatt sitter Romerike Blad tilbake med 22,5 millioner kroner etter 2017. Av dette overføres drøyt 21 millioner til Amedia-konsernet, mens 1,5 millioner er avsatt til egenkapital.

Fornøyd med utviklingen

Konstituert administrerende direktør i Romerikes Blad, Thomas Rinden, mener 2017 alt i alt har vært et bra år for mediehuset.

– Med journalistikken som forretningsidé, er det veldig fint å registrere at 2017 har vært et bra år for RB. Vi er spesielt fornøyd med opplagsøkningen til Romerikes Blad som har bidratt til resultatet. Økningen har sammenheng med at flere og flere velger Romerikes Blad som sin avis, skriver han i en e-post til Journalisten.

– Hvordan har inngangen på 2018 vært?

– Opplagsvekst og gode skussmål fra våre lesere gjorde at vi har hatt et godt fundament for å ta spranget fra 2017 og inn i 2018. Samtidig er tilliten fra våre annonsører stor slik at vi er den viktigste markedsplassen på Romerike.

Powered by Labrador CMS