Vilde Sponberg har i sin bacheloroppgave ved Høgskolen i Innlandet analysert dekningen av de fire store rovdyrene i norske riks- og lokalaviser.
Vilde Sponberg har i sin bacheloroppgave ved Høgskolen i Innlandet analysert dekningen av de fire store rovdyrene i norske riks- og lokalaviser.

Medieforskning

– Avisene er med på å øke rovdyrkonflikten

Spesielt lokalavisene bidrar til å holde konflikten varm både gjennom omfang og hvordan dyra blir fremstilt, viser forskning.

Publisert

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Bachelorstudent Vilde Sponberg har gått gjennom avisartikler, kronikker og debattinnlegg fra 1970-tallet, 1982, 1987, 2004 og 2014.

Artiklene var fra lokalavisene Østlendingen og Hamar Arbeiderblad, og riksavisene VG, Dagbladet og Nationen.

Gjennomgangen viser store forskjeller i dekningen mellom lokalavisene og riksavisene.

– Det var et mye større antall skrevne artikler om rovdyr i lokale aviser enn i de nasjonale, men også flere negative omtaler i lokale enn i nasjonale medier, sier Sponberg i en pressemelding fra Høgskolen i Innlandet.

To av de fire

Sponberg gjorde gjennomgangen i forbindelse med sin bacheloroppgave i faget Utmarksforvaltning på Høgskolen i Innlandet i 2020. Oppgaven «Et innblikk i norske aviser: deres fremstilling av de fire store rovdyrene i Norge», er jobbet videre med og har nå blitt publisert som vitenskapelig artikkel i det internasjonale tidsskriftet GeoJournal.

– Når det gjelder bjørn og ulv, og da spesielt ulv, har de fått veldig mye negativ omtale. Det blir ofte laget store saker når det først skjer noe, spesielt i lokalavisene. For eksempel når husdyr som sau og storfe blir tatt av ulv, sier Sponberg i pressemeldingen.

De gangene det var stoff om rovdyr i riksavisene, handlet det ofte om andre ting enn det de lokale skrev om, viser gjennomgangen til Sponberg.

– Det kunne for eksempel være saker om at noen hadde møtt rovdyr, og disse sakene var ikke nødvendigvis negative.

Også innen forvaltning og politikk rundt rovdyr er det konfliktene det skrives om. Dette fant Sponberg blant annet i dekningen av den nye rovviltmeldingen som kom i 2004, spesielt om ulvesona som ble innført.

– Mer personlig

Forskjellen i dekningen av rovdyr lokalt og nasjonalt mener Sponberg skylles at lokalavisene bygger sterkere på følelser i sakene om rovdyrene.

– Det er også et faktum at lokale hendelser blir mer personlige. De handler om noen du kjenner, eller i et område leserne har nær kjennskap til.

Forskning viser også at det er forskjell i holdninger til rovdyr i rurale og urbane områder.

– Rovdyr er nok mer eksotisk i urbane områder når du ikke får negative opplevelser på nært hold, sier Sponberg.

Kollasj av avistitler fra artikkelen til Vilde Sponberg fra Engerdal, en region i Norge der konflikten rundt rovdyr til tider både er heftig og levende.
Kollasj av avistitler fra artikkelen til Vilde Sponberg fra Engerdal, en region i Norge der konflikten rundt rovdyr til tider både er heftig og levende.

Holder liv i konflikten

Sponberg sier det store omfanget av negativ omtale kan være med på å holde liv i konflikten.

– Hovedkonklusjonen min i artikkelen er at media er delaktig i å øke konflikten på rovdyr, spesielt i forhold til ulv og bjørn.

Hun mener forskningen hennes kan være med på å finne tiltak for å redusere konflikten rundt rovdyr i Norge.

– For det første kan det vi har funnet ut her bidra til en sterkere bevisstgjøring hos norske aviser. De kan velge å skrive mindre konfliktfylt hvis de ønsker å bidra til en mindre konfliktfylt debatt. For det andre har vi fått en enda større forståelse av hvilke faktorer som er inne og driver rovviltkonflikten, hvor altså media også spiller en rolle.

Powered by Labrador CMS