Lillesands-Posten gikk på fellelese for tre VVP-brudd hos PFU denne uka. Her ved leder Anne Weider Aasen. PFU-medlem Stein Bjøntegård i forgrunnen.

Lillesands-Posten felt på tre punkter i PFU etter mobbesak

– Begge sider skulle vært hørt.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over to år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

En klage mot Lillesands-Posten ble onsdag 28. april tatt opp til lukket behandling av Pressens Faglige Utvalg (PFU), og saken endte med at avisa ble felt for tre brudd på Vær varsom-plakaten (VVP).

Klagen gjaldt en artikkel om en lokal mobbehistorie. I artikkelen ble det referert fra et Facebook-innlegg der en storesøster fortalte om flere episoder av vold, trusler og rasisme som hennes søstre skal ha blitt utsatt for på en navngitt ungdomsskole, ifølge PFUs egen oppsummering.

Klagen kom fra en forelder av en person som opplevde seg identifisert i Facebook-innlegget.

Lillesands-Posten hadde i sitt tilsvar avvist brudd på god presseskikk, men PFU konkluderte med at avisa har brutt VVP-punktene 3.2 om faktasjekk og kildebredde, 4.8 om hensyn til konsekvenser for barn og 4.14 om samtidig imøtegåelse.

PFU pekte på at det ble publisert «svært sterke beskyldinger mot elever i et ungdomsmiljø, beskyldinger som fikk stå uimotsagt».

Videre i uttalelsen står det:

«Selv om avisen ikke direkte identifiserer hvem det gjelder, mener utvalget at avisen burde forstått at mange vil vite hvem dette er gjennom navngivningen av søster og opplysninger om skole. På grunn av henvisningen til FB-innlegget mener utvalget at barn også kan ha blitt identifisert utover den nære krets som fra før kjente til forholdene. Slik utvalget ser det, har ikke avisen tatt nødvendige hensyn, jf. VVP 4.8.»

PFU reagerer også på at én side i saken får komme til orde med sterke påstander, uten at den andre siden er kontaktet.

«Avisen går også for langt i å formidle påstander som fakta. Utvalget vil her minne om to presseetiske forhold som henger tett sammen; kravet til samtidig imøtegåelse (VVP 4.14) og kildebredde og kontroll av opplysninger (VVP 3.2). Har en ikke kontaktet den andre siden i en sak, mangler man ofte en viktig kilde som kan synliggjøre motforestillinger. I denne saken mener utvalget at begge sider skulle vært hørt. Utvalget vil dessuten minne om at det å bli omtalt som mobber og rasist, uten et forsvar, også kan innebære et overgrep.»

Powered by Labrador CMS