Slik vil konkurrentene holde NRK i tømme

Alle vil begrense statskanalens ekspansjonsmuligheter.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Medietilsynets høring om forhåndsgodkjenning av nye NRK-tjenester som ut.no eller yr.no, er ferdig. Tilsynet sitter igjen med fem uttalelser fra NRK selv, Mediebedriftenes Landsforening, Berner Gruppen, TV 2 Gruppen og VG. De tre sistnevnte er særlig opptatt av å holde NRK hardt i tømmene.

– I den kommersielle del av mediebransjen har det utviklet seg en godt begrunnet bekymring for den vekst og dominans NRK har oppnådd gjennom lisensordningen, og hvordan denne ordningen nå brukes til å erobre attraktive posisjoner også på nye plattformer, skriver konsernredaktør John Arne Markussen i Berner Gruppens uttalelse.

Les hele uttalelsen til Berner Gruppen her.

Finanser

Både Markussen, TV 2s Rune Indrøy og Torry Pedersen i VG påpeker at NRK har en ressurstilgang gjennom sin finansiering som ingen andre i mediebransjen kan stille opp med. Som følge av lisensen har NRK, i motsetning til reklamefinansierte medier, en forutsigbarhet på inntektssiden.

Indrøy viser blant annet til at NRKs inntekter økte med nesten 1,1 milliarder kroner fra 2003 til 2009 .

– Antall ansatte i NRK var i 2009 oppe i 3486. Til sammenligning hadde TV 2 på samme tidspunkt drøyt 700 ansatte.

Les hele uttalelsen til TV 2 her.

Konkurranse

VG-sjef Torry Pedersen skriver i sin uttalelse at det sentrale er at medielandskapet er i dramatisk endring, og at NRKs digitale satsing har så store ressurser og en så enorm størrelse at det “i alvorlig grad kan svekke annen utvikling i mediemarkedet”.

Pedersen mener vedtektene til NRK er altfor vide. Han viser til at det heter at NRK skal utvikle tjenester på alle viktige medieplattformer for å nå bredest mulig ut med sitt samlende programtilbud.

– På samme måte som dette ikke er ment som en åpning for å utgi papiravis, kan dette heller ikke være et klarsignal for å utvikle helt nye tjenester som ikke er naturlige forlengelser av NRKs kjernevirksomhet på radio og TV, skriver Pedersen.

Han viser til at det er en stor risiko at NRK innenfor dagens regelverk kan lansere ukentlige gratismagasin på iPad hvor de blander video, interaktivitet og tekst.

Les hele uttalelsen til VG her.

Transparens

I sin artikkel hvor Medietilsynet åpner for innspill, legges det opp til at NRKs søknader om nye tjenester skal være åpne og gjennomsiktige.

I sin uttalelse skriver NRKs juridiske direktør Olav Nyhus at tilsynet forlanger litt for mye.

– NRK har forståelse for at de fleste av disse elementene vil kunne være relevante for Medietilsynet og Konkurransetilsynet i deres vurdering. Spørsmålet er imidlertid hvor langt man kan gå i kreve opplysninger av NRK når det gjelder informasjon som NRK selv ikke har og hvor detaljert beskrivelsen skal være under de enkelte punktene, skriver han.

Les hele uttalelsen til NRK her.

Konkurrentene er helt klare på at de mener gjennomsiktighet i prosessen med godkjenning av nye tjenester er viktig.

– TV 2 forutsetter at alle søknader fra NRK og alle andre saksdokumenter og korrespondanse gjøres lett tilgjengelig for innsyn uten opphold, f. eks på Medietilsynets hjemmeside.

Indrøy skriver senere i uttalelsen at det er viktig at også de reelle kostnadene synliggjøres i søknaden. Dersom tjenesten ikke godkjennes, skriver han, “vil dette være midler som i prinsippet skal tilbakeføres/justeres som overfinansiering.

– Innspill fra tredjepart vil være svært viktig for at Medietilsynet og Konkurransetilsynet skal kunne gjøre en forsvarlig vurdering av hvilke virkninger en tjeneste har på markedet, heter det i Berner Gruppens uttalelse.

Vurderinger

Markussen skriver i Bernes uttalelse at Konkurransetilsynets tenkte rolle burde være langt sterkere markert som en permanent ordning enn det Medietilsynet legger opp til.

Det legges også opp til at NRK selv skal vurdere hvilke konsekvenser en ny tjeneste vil ha for markedet til de kommersielle aktørene.

– Vi mener imidlertid at det kan stilles spørsmål ved NRKs mulighet og evne til å vurdere markedsmessige konsekvenser av tjenester de ønsker å lansere, skriver Torry Pedersen.

Han er på vegne av VG skeptisk til at NRK skal ha anledning til å slå fast konsekvenser og antatte sammenhenger på grunn av kort behandlingstid av søknader om nye tjenester. Pedersen skriver videre at det er spesielt viktig å vurdere om det planlagte tilbudet representerer innhold eller tjenester som andre aktører vil ha bak betalingsmurer. Betaling på tjenester fremstår som viktig i fremtidig finansiering av digital journalistikk.

– VG mener det er viktig at NRK finner en form som kan gjenopprette det tapte samspillet mellom lisensfinansiert kringkasting og øvrig journalistisk virksomhet i Norge.

Powered by Labrador CMS