Det var NTB-redaktør Christina Dorthellinger Nygaard som tok initiativet til å få Ryan M. Kelly til Norge. Foto: Thomas Brun / NTB scanpix

– Dette er ett av mange initiativ fra NTB. Vi har ingen planer om å sitte med hendene i fanget fremover fordi vi har fått 100.000 kroner fra Fritt Ord

NTB svarer på kritikken.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over fem år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Christina Dorthellinger Nygaard, redaktør og leder for visuell kommunikasjon i NTB, påpeker at et av målene med å invitere Ryan M. Kelly til Norge, har vært å få mer diskusjon og debatt om fotojournalistikken, og på dette området mener hun at de har lykkes allerede.

– Dette er også ett av mange initiativ fra NTB. Vi har ingen planer om å sitte med hendene i fanget fremover fordi vi har fått 100.000 kroner fra Fritt Ord til dette prosjektet.

Sauses sammen

NTB-redaktøren mener at det er mye som «sauses sammen» i innlegget til Brian Cliff Olguin, fotograf og nestleder for NJ Frilans. Blant annet koblingen mellom frilanshonorarer og Kellys besøk fra USA.

– Jeg er imidlertid enig i at frilansere skal ha ordentlig betalt.

Hun påpeker at dagsatsen, som i dag er på 2730 kroner, ble justert opp med 15 prosent i fjor. I tillegg ble også helge- og fotballtillegg justert opp.

– Det er en anerkjennelse av at vi har ligget bak. Samtidig opplever også NTB et veldig tøft prispress i markedet - ikke ulikt resten av mediene. Men målet er at vi ikke skal være sparsomme hvis vi ser at vi kan gi litt ekstra også i år. Både fast ansatte og frilansere gjør en svært viktig jobb for NTB, og skal ha ordentlig betalt for den jobben de gjør.

Dorthellinger Nygaard påpeker at NTB har en spesiell rolle i nyhetsdekningen, med en tjeneste som løper fra morgen til nesten midnatt, og med beredskap igjennom hele natten.

– Vi prioriterer løpende nyheter på foto og rykker både til Manglerud og Marokko. I tillegg til nyhetsbildet er det kundenes behov og ønsker som styrer det NTB leverer. Vi er ikke publisister i ordets forstand, sier hun.

– Vi har 12 faste fotografer og noen frilansere i Oslo samt også en del i resten av Norge. Den faste bemanningen i avdelingen har de siste årene heldigvis vært stabil.

Årets bilde

Til Olguins kommentar om manglende Årets bilde-nominasjoner, sier NTB-redaktøren at det tas veldige mange gode bilder hver eneste dag som både sendes inn og ikke sendes inn til bildejuryen.

– Det er flere bilder som jeg personlig er overrasket over at ikke er nominert, og da snakker vi ikke kun om NTB-fotografer. Men overordnet må vi gjøre oss fortjent til nominasjoner. Det krever at vi også prioriterer kvalitet i en hverdag der tempo etterspørres av alle våre kunder. Men det må vi klare. Dernest må vi få opp diskusjonene internt og eksternt. Det er det dette initiativet til å hente en fotograf som kan se oss litt fra utsiden og bidra med innsikt i hvilke arbeidsvilkår han har opplevd er et lite bidrag til, forsøksvis.

Hun sier videre:

– De 100.000 fra Fritt Ord er et bidrag til at vi skal klare å invitere til workshops og dele mest mulig med andre fotografer også utenfor NTB. NTBs rolle er nettopp å dele det vi produserer med alle våre kunder. Og i tråd med det skal vi invitere frilansere til samlinger der også våre egne fotografer vil bli forespurt om å formidle sine erfaringer. Opplegget er på tegnebordet. Vi håper selvsagt frilanserne vil rekke opp hånda og dele sine erfaringer, delta og at de opplever at slik erfaingsutveksling mellom kolleger er både nyttig og lærerik. De er i alle fall svært velkomne.

Debatt er et mål

I forhold til debatten som startet i forrige uke, sier NTB-sjefen:

– Uansett om man liker bidraget fra NTB eller ikke, så har det bidratt til mer debatt om nyhetsbildet. Det er et mål i seg selv.

Og:

– Initiativet til å invitere Ryan M Kelly er fra november 2018, og ikke et resultat av Årets bilde-nominasjonene eller at vi har «hengt oss på» i en debatt. Initiativet er ett av flere for å løfte nyhetsfoto generelt - helt uavhengig av alle kåringer. Min erfaring er at når man innleder en diskusjon kan det lede til økt forståelse og/eller endret prioritering.

Hun avslutter:

– Også gjenstår det å høre hva Kelly har å si om hvordan han jobber og har jobbet som fotograf i USA før vi konkluderer?

Ryan M. Kelly er så langt invitert til NRK, VG, Nordiske mediedager og fotojournalistikkutdanningen på Oslomet. Flere andre har også vist interesse.

Powered by Labrador CMS