Fagpressedirektør Elin Floberghagen opplever annonseutviklingen som stabil, men skulle gjerne sett mer skje på den digitale fronten. Foto: Birgit Dannenberg

Sen digital utvikling i fagpressen

Men nettinntekter kompenserer for bortfall på papir.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Ferske tall fra fagpressen forteller om en inntekstvekst i annonsemarkedet på 11 millioner fra 2011 til 2013. I fjor ble det kjøpt annonseplass hos interesseorganisasjonens blader verdt 569 millioner kroner.

Tallene, som er utarbeidet av Institutet för reklam- och mediestatistik (IRM) viser at de digitale inntektene i samme periode har steget jevnt, og samtidig tatt en stadig større markedsandel. 

Stabil utvikling

Mens 10 prosent av annnonseinntektene i 2011 kom fra digitale plattformer, var andelen steget til 16 prosent i fjor. Det er en økning på i overkant av 35 millioner kroner i perioden til 91 millioner kroner.

Administrerende direktør Elin Floberghagen i Fagpressen sier til Journalisten at tallene viser en konstant og stabil utvikling.

- Det er ikke en stor vekst eller andel, mer moderat, men det viktige er at den ser ut til å kompensere for bortall av inntekter på papir. Og så har fagpressen et arbeid med hente inn flere inntekter digitalt.

Mens inntektene totalt går opp, har fagpressen sett at interessen fra mediebyråene er synkende. Mediebyråforeningens mediebarometer har i flere år rapportert om stadig lavere omsetning fra deres medlemmer.

- Det handler om å synliggjøre fagpressen bedre slik at vi er på deres radar. Men det er riktig at aller største delen av omsetningen foregår utenom byråene.

Lite digitalt

Blant fagpressemediene som har satset tungt digitalt befinner Kommunal Rapport seg. I fjor var annonseinntektene på nett beskjedne sammenlinget med papir, forteller ansvarlig redaktør Britt Sofie Hestvik.

- Forholdet er skjevt og vi må basere oss på at papirinntektene skal være største for oss en tid fremover. Den digitale andelen av annonseinntektene er fremdeles nokså beskjeden i den store sammenhengen, forteller hun.

Hestvik viser til at den digitale andelen av annonseinntektene er på størrelse med fagpressen generelt, 16 prosent. I fjor var det i underkant av halvannen million kroner. Litt under en tredjedel av dette var stillingsannonser som kanskje er den viktigste annonsetypen for medlemmene i fagpressen.

- Vi tjener fremdeles mer penger på stilling på papir enn på nett.

- For å øke den digitale andelen utvikler Kommunal Rapport nye arenaer for annonser. Vi satser nå på mobil, og har siste året økt omsetningen på nyhetsbrev. Vi jobber med videreutvikling av det digitale tilbudet rundt spesialseksjoner som stilling og utdanning.

Uten papir?

I dette fagbladet er utviklingen ganske annerledes. Ansvarlig redaktør Helge Øgrim forteller at allerede i 2008 utgjorde de digitale annonseinntektene 41 prosent. I fjor hadde andelen stegt til 64 prosent.

- Det er en ganske bratt og gledelig kurve når vi vet hvilke problemer som fins i annonsemarkedet på papir, sier Øgrim.

Men den kraftige omveltningen skaper også utfordringer.

- Vi må forfølge de nye inntektsmulighetene, noe som gir færre ressurser til å skaffe papirmagasinet en sterk økonomi. Kostnadene til produksjon og distribusjon øker. Det kan bety færre utgaver og etter hvert avvikling av papirutgaven.

Powered by Labrador CMS