Tron Strand leder Pressens offentlighetsutvalg.

Pressens offentlighetsutvalg kritisk til statlig veileder om innsyn

Frykter byråkratisering og forsinket innsynsbehandling.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over fire år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Pressens offentlighetsutvalg mener statlig veileder om innsyn kan føre til ulovlig og unødig hemmelighold.

Den nye veilederen ble stadfestet av Kriserådet 3. april, men ble først offentliggjort denne uken. Pressens offentlighetsutvalg (POU) er kritiske til at dokumenter unntas innsyn.

I veilederen understrekes det at det vil gjelde mange dokumenter som omhandler myndighetenes håndtering av covid-19-pandemien. Veilederen gir statlige etater anledning til å unnta dokumenter i stort omfang, påpeker POU i sin kommentar.

Selv om veilederen slår fast at meroffentlighet skal vurderes i hvert enkelt tilfelle, kan dette føre til at mer informasjon unntas offentlighet enn det loven gir adgang til. Det er rådgivning som kan unntas og ikke faktiske opplysninger. Offentlige etater må derfor ikke bruke veilederen som et klarsignal for mer hemmelighold, advarer utvalget.

POU er videre kritisk til at offentlige etater, ifølge veilederen, skal samordne når samme innsynskrav sendes flere virksomheter. Det vil si at det ikke gis innsyn før eksempelvis Helse- og omsorgsdepartementet har koordinert svaret med Helsedirektoratet.

I veilederen er dette begrunnet med mer effektiv saksbehandling. POU synes det kan føre til mer byråkratisering og forsinket innsynsbehandling.

Powered by Labrador CMS