Ansvarlig redaktør Dag Herbjørnsrud i Ny Tid.

Direktøren avviser Herbjørnsruds krav 

Ny Tid får en halv million kroner fra Kulturrådet, men én million er satt på vent.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Fredag utsatte Oslo byfogdembete det planlagte rettsmøtet hvor konkursbegjæringen mot Ny Tid skulle behandles. Årsaken er at ansvarlig redaktør Dag Herbjørnsruds advokat Joakim Bakke-Nielsen torsdag kveld mottok nye dokumenter og vitneinnkallelser fra motparten, Ny Tid.

– Det var umulig for oss å stille forsvarlig forberedt i rettsmøte i dag, sier Bakke-Nielsen. 

Kapitalforhøyelse

Herbjørnsrud og hans mor, Anne Tranberg, har et krav mot Ny Tid som samlet er på rundt 750.000 kroner. Redaktøren har et lønnskrav, mens moren har ytt et lån.  I tillegg har frilansere ikke fått betaling og ansatte ingen lønn siden april.

Administrerende direktør Ramazan Ay hevder at Ny Tid vil betale kravet fra Tranberg gjennom penger som skal tilføres selskapet gjennom en aksjekapitalforhøyelse på 400.000 kroner.

– Noen, blant andre ansatte i selskapet, vil kjøpe aksjer i løpet av 10 dager. De ansatte skal kjøpe aksjer tilsvarende cirka 250.000 kroner for å betale gjelden til Tranberg. Resten skal kjøpes av andre aktører, opplyser Ay, som selv vil kjøpe aksjer i selskapet.

Etter det Journalisten forstår skal det dreie seg om at ansatte er villige til å konvertere ubetalt, ikke-mottatt lønn i aksjer i selskapet. I tillegg skal Ny Tid få 150.000 friske kroner inn utenfra. 

Ay sier at Ny Tid bestrider kravet på rundt en halv million kroner fra Herbjørnsrud.

Bestrider krav

Bakke-Nielsen sier at de kan dokumentere at Herbjørnsrud ikke har fått utbetalt lønn i tråd med inngåtte avtaler. Striden skal dreie seg om hvorvidt redaktøren har sagt fra seg lønn eller ikke.

– Vi mener motparten må dokumentere at Herbjørnsrud har sagt fra seg lønn. Det må arbeidsgiver være nærmest til å dokumentere. Herbjørnsrud bestrider at det foreligger en slik avtale, sier Bakke-Nielsen.

Får penger

Torsdag bestemte Kulturrådet seg for å utbetale en tredel av de 1,5 millioner kroner i støtte som Ny Tid venter på. Seksjonsleder Arne Vestbø sier det er et uvanlig skritt å dele årets siste halvpart av utbetalingen i ytterligere rater.

– Vi gjør dette fordi vi ønsker å være tettere på Ny Tid, sier Vestbø.

Grunnlaget for utbetalingen er at det foreligger et regnskap for 2012 og at Ny Tid hittil har kommet ut som vanlig, selv om de siste utgavene har vært redusert.

Krever handling

Men Kulturrådet krever at det tas grep i Ny Tid før den siste millionen blir utbetalt.

– Før det resterende av tilsagnet for 2013, kr 1.000.000, kan utbetales, må selskapet fremlegge dokumentasjon på at nødvendige tiltak for å sikre forsvarlig egenkapital gjennomføres, og lønns- og gjeldsforpliktelser må avklares, står det i brevet fra Kulturrådet.

Det heter videre at de forbeholder seg retten til å stoppe utbetalingen av den andre raten dersom Ny Tid & Orientering slås konkurs.

Av brevet framgår det at egenkapitalen i Ny Tid er tapt, at revisorrapporten tar forbehold om lønnskostnader og annen gjeld i selskapet, samt at det foreligger usikkerhet som kan skape tvil om fortsatt drift. I brevet opplyses det også om at regnskapet viser et underskudd på 130.000 kroner i første halvår.

Etter det Journalisten forstår skal revisor også ha bemerket at det må ny egenkapital inn i Ny Tid for at en sunn drift skal være sikret. 

Rettens behandling av konkursbegjæringen er utsatt til mandag 26. august.

Powered by Labrador CMS