Skjermdump fra forsiden til Dagbladet Pluss.

Dagens Dagbladet-avgjørelse kan få store ringvirkninger

Mange aviser risikerer få redusert sin pressestøtte.

Publisert

Denne artikkelen er over fire år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Klokken 14 i dag skal Medietilsynet avsløre om Dagbladet Pluss oppfyller kravene til å motta pressestøtte for inneværende år.

Hva utfallet blir påvirker ikke bare Dagbladet, men alle aviser som mottar denne støtten. For 2019 er potten som er satt av til produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier, bedre kjent som pressestøtten, på 318 millioner kroner. At nye aktører kommer til, gjør at andre medier må forberede seg på å få en mindre andel av den samlede støtten.

Prognose med mangler

Rett før sommerferien la Medietilsynet fram en prognose for årets fordeling av pressestøtten. Ifølge det som ble lagt fram da, ville Bergensavisen bli årets pressestøttevinner med en økning på nesten 8,5 million kroner.

Men allerede den gang ble det påpekt at det var større usikkerhet knyttet til årets tall enn tidligere års prognoser. Årsaken til dette var i all hovedsak pressestøttesøknadene fra Morgenbladet og Dagbladet Pluss.

– Vi jobber nå med å avklare om Dagbladet Pluss er kvalifisert for produksjonsstøtte, og om Morgenbladet oppfyller kriteriene i en annen kategori. Dette er tidkrevende vurderinger som vi ikke er i havn med ennå, og resultatet kan få stor betydning for fordeling av årets pott. Det er derfor viktig å understreke at årets prognose er høyst usikker, sa direktør Mari Velsand i Medietilsynet i forbindelse med fremleggingen.

I en pressemeldingen som fulgte prognosen skrev Medietilsynet at dersom Dagbladet Pluss kommer inn i ordningen og Morgenbladet går inn i ny kategori, kan disse to avisene få inntil ti prosent av produksjonstilskuddets totale ramme på 318 millioner kroner.

11. oktober ble det klart at Morgenbladet vil få doblet sin støtte til cirka ti millioner kroner. Årsaken er at avisen ikke lenger er å regne som en ukeavis i pressestøttesammenheng, men en todagers avis – med én papirutgave og én digitalutgave.

Tar vi utgangspunkt i de ti prosentene skulle det tilsi at Dagbladet vil kunne få drøyt 20 millioner kroner i støtte.

Bedt om innsyn

I forbindelse med søknaden fra Dagbladet Pluss har Medietilsynet for første gang hentet inn ekstern hjelp. Både Høgskulen i Volda og rådgivingsselskapet BDO har bidratt med underlagsmateriell.

Det rådgivende Tilskuddsutvalget for produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier hadde 21. oktober sitt siste møte. På dette møtet behandlet utvalget Dagbladet-søknaden.

Hva utvalget kom fram til på møtet er så langt ikke kjent, men i de aller fleste tilfeller følger Medietilsynet rådene det får fra utvalget.

Journalisten har flere ganger bedt om å få innsyn i protokollen fra dette møtet. Tirsdag i forrige uke var tilbakemeldingen at protokollen ikke var ferdig skrevet. Purringer senere i uken er så langt ikke besvart av Medietilsynet.

Klassekampen har tidligere skrevet at dere egne beregninger tilsier at de vil få cirka fem millioner kroner mindre i støtte hvis Dagbladet Pluss får ja. Klassekampen er den avisen som har fått mest i støtte de siste årene. I 2018 fikk avisen nesten 43 millioner kroner.

Rapporter blir offentliggjort

I invitasjonen til dagens pressekonferanse skriver Medietilsynet:

«Direktør Mari Velsand kommer til å gjennomgå Medietilsynets vedtak. Relevant dokumentasjon i saken, inkludert eksterne rapporter Medietilsynet har hentet inn fra BDO og Høgskolen i Volda, blir samtidig offentliggjort.»

Videre står det:

«Representanter fra BDO og Høgskolen i Volda blir også tilstede på pressekonferansen for å kunne svare på eventuelle spørsmål relatert til deres rapporter.»

Powered by Labrador CMS