Debatt:

«Faktisk.no sine påstander mot oss er tendensiøs journalistikk full av misforståelser, feil og villedende informasjon, publisert under en klikkfremmende tittel» skriver skaperne av dokumentarfilmen.

Faktisk sin faktasjekk er faktisk full av feil

Tilbakeviser faktasjekk av dokumentarfilm.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Naturfilmkanalen har satt søkelys på en økonomisk problemstilling innen energi: Hva koster vindkrafteventyret egentlig for norske forbrukere?

Det er det åpenbart noen som ikke ønsker velkommen.

Da Faktisk.no kontaktet Naturfilmkanalen 2. juni 2020 og ville «faktasjekke» Naturfilmkanalen sin dokumentarfilm Økonomibløffen syntes vi det var positivt, fordi det kunne bidra til å sette fokus på de økonomiske problemstillingene vi beskriver i filmen.

Disse har stor økonomisk betydning for svært mange mennesker i Norge.

Prosessen omkring «fakta-sjekken» har imidlertid gitt oss grunn til bekymring over den måten Faktisk.no opptrer på. Det gjelder deres bruk av kilder, som i hovedsak er dokumentarens motstandere. Det gjelder også det manglende grunnlaget for Faktisk.no sine påstander, måten de argumenterer på og, ikke minst, selve prosessen rundt tilsvar til deres påstander.

Naturfilmkanalen tilbakeviser alle Faktisk.no sine påstander om feil i dokumentaren.

Vårt fullstendige tilsvar er lagt ut på Naturfilmkanalen.no. Naturfilmkanalen mener at Faktisk.no sin egen «fakta-sjekk» er full av feil, villedende saksfremstillinger og udokumenterte påstander. Faktisk.no har ikke påvist feil i filmen.

Prosessen omkring «fakta-sjekken» har gitt oss grunn til bekymring over den måten Faktisk.no opptrer på.

Eksempelvis hevder Faktisk.no at «Elsertifikatene er ikke et redskap for mer vindkraft». Dette trass i at elsertifikatenes formål, ifølge OED er å fremme utbygging av vindkraft og at Norge i dag opplever en massiv vindkraftbygging med mål om å nå fristen for tildeling av elsertifikater som går ut i 2021.

Etter at vi har påpekt dette har de endret sin påstand til «Ikke kun et redskap for mer vindkraft». Det er en helt annen påstand som ikke peker i retning av noen feil i Naturfilmkanalens film. Det er en innrømmelse av at Faktisk.no selv tok feil.

Faktisk.no fremsetter også flere ganger påstander om feil i filmen på basis av tall som ikke er oppgitt i den. Det kalles «stråmannsargumentasjon» og burde være langt utenfor de metoder en slik organisasjon skal benytte.

I filmen har vi beregnet at vindkraften vil koste norske husholdninger, bønder og tjenesteytende næring til sammen mellom 60 og 100 milliarder over 20 år.

Vi har tre ganger påpekt overfor Faktisk.no at tallene vi ga dem var for et midlere scenario på 80 milliarder uten at de har forstått at det betyr at de ikke kan bruke disse tallene til å vise at vi tar feil. Slik har kampen om fakta hos et motvillig Faktisk.no pågått i snart to uker.

Gjennom sitt medlemskap i den internasjonale sammenslutningen av faktasjekkere (IFCN), er Faktisk.no pålagt å være strengt nøytrale og upartiske. Når Faktisk.no løper rett til dem vi kritiserer for å finne sine sannhetsvitner blir det vanskelig å se hverken nøytralitet eller upartiskhet i deres «faktasjekk» av dokumentarfilmen Økonomibløffen.

Naturfilmkanalen konkluderer med at Faktisk.no sine påstander mot oss er tendensiøs journalistikk full av misforståelser, feil og villedende informasjon, publisert under en klikkfremmende tittel som indikerer en selvsikkerhet som på ingen måte matcher innholdet i artikkelen.

Kvaliteten på de fakta som Faktisk.no leverer er i samme kategori som det uvesenet de ble etablert for å bekjempe.

Magne Helge Sleire, regissør
Sveinulf Vågene, fagansvarlig for vindkraftøkonomi i filmen

Powered by Labrador CMS