Debatt:

En 70 meter lang vinge på vei opp til Guleslettene vindpark like ved Florø.

Faktisk et forsøk på å finne tallene bak påstandene om vindkraft

Svarer på kritikk.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Magne Helge Sleire i Naturfilmkanalen og Sveinulf Vågene, som er fagsjef i Motvind, går hardt ut mot Faktisk.no etter at filmen deres «Økonomibløffen» ble ettergått i en innsiktsartikkel.

Faktisk.no valgte å se på «Økonomibløffen» fordi filmen hadde fått omfattende spredning på nett i Norge. Filmen inneholder en lang rekke påstander, tall og opplysninger som fremsettes uten kildehenvisninger. Dette var sentralt for at vi valgte å undersøke filmens omgang med fakta innen temaet vindkraft, som er et svært omstridt tema i den offentlige debatten.

Naturfilmkanalen mener at vår artikkel om filmen er full av feil, men kommer med få konkrete eksempler.

Regissør Sleire og fagansvarlig Vågene trekker frem at vår artikkel ser på tall som ikke er med i filmen.

Faktisk.no forsøkte å få et svar fra Naturfilmkanalen på hva som var faktagrunnlaget for at de i filmen sier at den «totale vindkraft-kostnaden for samfunnet er enorm og ligger mellom 60 og 100 milliarder kroner».

Naturfilmkanalen svarte med å sende et fem sider langt notat med bakgrunnen for et regnestykke de selv hadde utført. Filmskaperne nektet å dele selve regnestykket med Faktisk.no.

Derfor så vi på de delene av regnestykket der det var nok åpenhet om grunnlaget til at det var mulig å ettergå tallene. Da fant vi flere feilaktige og udokumenterte påstander, som vi omtaler i vår artikkel.

Naturfilmkanalen hevder også at vi publiserte den feilaktige påstanden: «Elsertifikatene er ikke et redskap for mer vindkraft». I «Økonomibløffen» beskrives denne ordningen som at den «...trådte i kraft i 2012 som et redskap for å øke vindkraftproduksjonen i Norge.»

Artikkelen på Faktisk.no har hele tiden hatt med informasjon om hvordan elsertifikatordningen oppstod og formålet med den. Dette innebærer at ordningen skal stimulere til utbygging og «økt produksjon av elektrisk energi fra fornybare energikilder». Ordningen er teknologinøytral, og i Norge har vannkraft, vindkraft og solkraft mottatt subsidier i form av elsertifikater. Altså er ikke elsertifikatordningen et redskap for mer vindkraft alene. Dette var med i artikkelen, og opplysningene var kildebelagt med lenker til relevante lover, avtaler og andre kilder for at også leserne skal kunne ettergå faktaene vi presenterer.

Vi valgte å justere en mellomtittel etter innspill fra Naturfilmkanalen for å gjøre det enda tydeligere hva fakta om ordningen er. På samme måte har vi også tydeliggjort hvordan de ulike tallene vi omtaler er knyttet til påstandene i filmen.

For oss er det viktig å være åpne for innspill, og å innhente relevante opplysninger og fakta fra mange kilder. Det er også bakgrunnen for at vi også snakket med aktører som Naturfilmkanalen anser som sine motstandere.

I arbeidet med artikler som denne søker vi fakta og ikke meningsinnlegg. Derfor ba vi både Naturfilmkanalen og «motstanderne» om å dele fakta, tall og regnestykker. Naturfilmkanalen har ikke vært villige til å dele sine beregninger med oss. Andre har delt tall og beregninger, men disse har ikke kommet på trykk uten gjennomgang fra både uavhengige kilder og redaksjonen.

Faktisk.no driver ikke med tendensiøs journalistikk, men ønsker å bidra til en åpen, inkluderende og faktabasert offentlig samtale. Dette er grunnlaget når vi velger å undersøke grunnlaget for påstander fra Naturfilmkanalen og andre som er aktive i det offentlige ordskiftet.

Powered by Labrador CMS