foto: Birgit Dannenberg

Må betale digitalmoms, ingen unntak

Dermed kan Teknisk Ukeblads publisher ha rett i at det kan være en momsbombe som venter fagpressen.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Vi kan sitte på en momsbombe, sa publisher Jan M. Moberg i Teknisk Ukeblad til Journalisten på tampen av august. Kruttet er de digitale utgavene av fagbladene som publiseres. TU hadde like før fått meddelt fra Skatteetaten at selv om ingen bruker deres digitale utgave, må man likevel betale moms på den.

Moberg tror det nok er mange fagblader som føler deres bomber ikke vært uskadeliggjort fordi medlemsbladet er fritatt moms, fordi innholdet i den digitale utgaven er identisk med den analoge og fordi det ikke er lagt til merkostnader for abonnentene etter etableringen av den digitale utgaven.

Det er helt feil, slår seksjonssjef Lars Jone Skimmeland i Skattedirektoratets rettsavdeling fast.

Må betale

– Får abonnentene begge deler, så må kostnadene på produktene henføres til hvert enkelt, og det elektroniske produktet må det betales moms på, sier han på et generelt grunnlag. Skattemyndighetene har av hensyn til taushetsplikten ikke kommentert konkrete saker. 

Men TUs eksempel er interessant, så vi velger å holde oss til dette en liten stund til. TU satte opp prisen på sitt abonnement nylig. De har i et brev til skattemyndighetene sagt at de mener 50/50-fordeling mellom analogt og digitalt produkt er riktig med tanke på grunnlag for momsberegning. Der TU og Skatteetaten ikke klarer å enes er: Hvor mange abonnement skal ligge til grunn for beregningen? TU viser til at de med enkelhet kan måle hvor mange som faktisk bruker det digitale tilbudet, mens skattemyndighetene, her gjennom Skatt Øst, viser til at det har fint lite å si – for produktet er tross alt levert og dermed må betales moms for.

– La oss si at papirutgaven ikke hadde hatt momsfritaket, om du ikke rekker å lese den, eller du ikke har noen interesse av å lese bladet den aktuelle dagen så er den likevel levert, og da er den momspliktig. Slik er det også med den elektroniske versjonen, forklarer Skimmeland.

Uavhengig av lesere

Dermed har det intet å si at bare én av de 10.000 potensielle leserne velger å lese PDF, eavis eller ipad-versjonen. Ei har det noe å si om prisen på abonnementet var den samme før den elektroniske utgaven ble etablert. For ifølge skattemyndighetene får brukerne da en ny ytelse som må betales moms på.

Plutselig føles lunta kortere. Skimmeland forteller at da må bedriftene lage kalkyler for hvilke kostnader som er knyttet opp til det enkelte produktet og hvilke som er felles. Han forklarer at det fra skattemyndighetene er lagt til grunn at en 50/50-deling er akseptabel, men legger til at intet er hogget i stein.

Ta kontakt

Skimmeland vil ikke selv bruke begrepet momsbombe.

– Men har man kommet i skade for å ha tolket regelverket feil, så kan det ha kostnader knyttet til seg. Da er et godt råd å kontakte oss og opprette en dialog.

Og på den måten er det kanskje mulig å væte lunten og forlenge tiden til å uskadeliggjøre bomben.

Powered by Labrador CMS