Neppe lavmoms til fagpressen

Kulturministeren innrømmer at det ikke har vært vurdert å likebehandle Aftenpostens og Teknisk Ukeblads digitale utgaver. 

Denne artikkelen er over ni år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Kulturminister Thorhild Widvey sier hun er særlig opptatt av at de statlige midlene i mediestøtten ikke skal diskriminere mediene eller deres eiere. Derfor er hun særlig fornøyd med at ESA nylig godkjente en plattformnøytral pressestøtte. Nå gjenstår arbeidet med å få til det samme med mediemomsen. Digital lavmoms. 

I tillegg er det et par spørsmål som gjenstår i anledning produksjonsstøtten. Om det skal innføres et pressestøttetak på 40 millioner kroner, og pressestøtten til alene- og nummer én-aviser med 4.000 til 6.000 i opplag. Disse spørsmålene skal regjeringen legge fram for Stortinget i en egen melding til våren. Regjeringens endelige standpunkt tas i meldingen og så får Stortinget det endelige ordet. 

Viktig å møte

Fredag for litt over en uke siden møtte hun aktører fra bransjen for nettopp å få innspill om de siste to spørsmålene regjeringen forsøker å finne svar på.  

- Lærte du noe av det møtet?

- Det som er viktig for meg er å få møte folk i mange av mediekonsernene, jeg er interessert i dialog. Mediene er i stor endring og det er viktig for meg som ansvarlig for mediepolitikken å ha innovasjon i fokus. Det står i vår plattform at vi ønsker å innføre lavmoms, det jobber vi med. Vi må komme tilbake til når dette skjer. 

Widvey forklarer at det foreløpig er mange ting som må behandles og utredes før lavmomsen er på plass. Man skal blant annet finne ut hvilken modell som er best. Dessuten er det Finansdepartementet som er ansvarlig for momspolitikken, men statsråden forsikrer at hennes departement er i god dialog med finans. Og så må det ESA-godkjennes.

Usikker på fagpresse

 - Vil lavmoms være eksklusivt for dagspresse, eller har dere også vurdert fagpresse og tidsskrifter?

- Dette er i forhold til dagspresse, ikke fagpresse.

- Hvorfor ikke?

- Nei, først og fremst er det de ordinære mediene som formidler nyhetene vi har sagt det skal innføres lavmoms for. Det har ikke vært en problemstilling at lavmoms skal innføres for ukeaviser og fagpresse.

 Teknisk Ukeblad er et eksempel Journalisten viste til i intervjuet. Bladet som er fagblad for organiserte i NITO, Tekna og Polyteknisk forening produserer innhold til nett på nivå med en gjennomsnittelig lokalavis. TU har i tillegg stoffutvekslingsavtaler med flere medier, som Aftenposten.

- Hvorfor skal ikke TU kunne få de samme fordelene som Aftenposten som får innhold fra dem, har?

- Det er en god problemstilling. Den har foreløpig ikke vært adressert når vi har diskutert lavmoms. De omfattes ikke av diskusjonen foreløpig.

- Er du fremmed for å ta det inn i en diskusjon?

- Vi har ikke tatt det inn i de samtalene vi har hatt så langt.

Makt på mange hender

Widvey tror produksjonsstøtten vil fungere godt i de nærmeste årene og understreker at det ikke er et mål for regjeringen å fjerne denne. Hadde så vært ønske, ville den trolig allerede vært på vei bort. Å redusere støtten er et ønske fra regjeringspartiene. 

Da Widvey tok over som kulturminister etter Arbeiderpartiets Hadia Tajik, gjorde hun det klart at hun er opptatt av maktspredning. Men hva legger hun i det?

- Det er viktig at vi får høre ulike stemmer i samfunnet vårt. At man får anledning til å bli hørt. Derfor er det viktig med mediemangfold. Med maktspredning mener vi at makt ikke er konsentrert.

Statsråden opplever at det er mangfold i dagens Medie-Norge.

- At vi har to dominerende aktører i avismarkedet gjennom Schibsted og Amedia, hvilke tanker gjør du deg om det?

- I forhold til eierkonsentrasjoner, sier vi i vår erklæring at vi ønsker å tilpasse eierbegrensningene for medier til ønsket om å sikre mediemangfold, og la konkurransetilsynet forvalte loven om medieeierskap. Dette jobber vi med nå.

Schibsteds og Polaris

Schibsted er i skrivende stund største eier i de Trondheims-baserte medieselskapet Polaris Media. Hvordan vil en kulturminister forholde seg dersom Schibsted styrker seg ytterligere i selskapet?

- Vi mener det er viktig å se de konkurransemessige elementene i sammenheng med de mediepolitiske. Det er derfor vi har sagt at vi vil jobbe for å få overført tilsynet med eierkonsentrasjon til Konkurransetilsynet.

Powered by Labrador CMS