Yngve Slettholm blir leder for det nye utvalget. Foto: Birgit Dannenberg

Disse skal drøfte mediestøtten

Giske har nedsatt utvalget.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Først skulle det være på plass før Trond Giske tok seg sommerferie, så kom valget. Nå er utvalget som skal drøfte fremtidig mediestøtte på plass.

Utvalget består av Yngve Slettholm (leder), Elin Floberghagen, Olav Terje Bergo, Tanja Storsul, Erik Vassnes, Heidi Nordby Lunde, Henrik Færevåg, Tove Nedreberg, Finn H. Andreassen, Asta Brimi og Johann Roppen.

Åpen samtale

Gjennom Grunnlovens paragraf 100 skal offentlige myndigheter legge forholdene til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale. Med endringer i infrastrukturen, er det et behov for å vurdere støtten til mediene.

Spesielt med tanke på internett som ifølge meldingen fra kulturminister Giske har: – Internett har i dag tiltatt seg en sentral posisjon innenfor nyhetsformidling og samfunnsdebatt. I tillegg har den nye generasjonen sosiale medier gitt nye muligheter for aktiv deltakelse fra brukerne, både innenfor og utenfor rammene av massemediene. De sosiale mediene endrer publikums rolle og utfordrer de tradisjonelle massemediene.

I mandatet vises det til at avisenes forretningsmodell utfordres som følge av overgangen til digitale plattformer gjennom press i annonsemarkedet. Videre kan ikke nettaviser ta betalt på lik linje med papiravisene for sitt redaksjonelle innhold, samtidig som at også tjenester som rene annonsetjenester som Finn.no tar store deler av markedet. Ei heller de kommersielle kringkasterne slipper unna internett i konkurransen om oppmerksomhet, eller et fallende annonsemarked.

– Med henvisning til de omfattende endringene innenfor teknologi, mediebruk og medieøkonomi må utvalget foreta en helhetlig vurdering av bruk av tilskuddsordninger og andre økonomiske virkemidler på medieområdet.

Dette skal de

Utvalget skal ifølge meldingen fra Giske legge følgende til grunn for arbeidet: Konvergensen på medieområdet og utviklingen av mediehus gjør at de ulike mediene i stadig større grad må betraktes som ett integrert system, der støtte til én type medier kan påvirke konkurranseforholdene for andre medier. Utvalget bør derfor på bredt grunnlag vurdere behovet for tilskudd eller andre økonomiske virkemidler, og hvordan slike virkemidler på best mulig måte kan bidra til å oppfylle statens infrastrukturansvar og de politiske målsettingene på medieområdet.

Videre presiseres det at gjennomgangen bør være plattformnøytral, men må inkludere en gjennomgang av pressestøtten og nullsatsen for moms på aviser.

Utvalget skal ikke ta stilling til lisensfinansieringen av NRK i sitt arbeid med utredningen. Medlemmene ber også å sammenligne med våre nordiske naboer om hvordan de løser mediefinansieringen. Utvalget må også se på hvilke problemstillinger som oppstår i forhold til EØS-avtalens statsstøtteregelverk.

Minst ett av forslagene skal baseres på uendret ressursbruk på området.

Kulturdepartementet har gitt utvalget til januar 2011 å komme fram til en konklusjon.

Powered by Labrador CMS