Redusert straff på grunn av dårlig journalistisk oppførsel

KOMMENTAR: NRK beholdt informasjon som var egnet til å misforstå, selv etter retting, skriver Doremus Schafer.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ni år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

I de hektiske timene under og etter Paris-terroren, var det mye informasjon som skulle innhentes, oversettes, sammenstilles og presenteres på kort tid, og det er – dessverre – ikke overraskende at de feilene som oppstår i slike prosesser har en tendens til å forplante seg og leve videre også etter at nyhetsbildet har roet seg. Én slik feil dreide seg om forhistorien til Amedy Coulibaly, den tredje terroristen som drepte en politikvinne torsdag morgen og fire gisler på et jødisk supermarked på fredag.

Tidlig lørdag ettermiddag (20 timer etter at gisselaksjonene var avsluttet) hadde NRK følgende oppslag høyt oppe på sin forside:

 «Terrorist dømt til fire år i fengsel i 2013 – løslatt 2014.»

«Amédy Coulibaly (32), som tok livet av minst fire personer i Paris, ble i 2013 dømt for et forsøk på å hjelpe en militant islamist til å flykte fra fengsel.»

Lenger nede i artikkelen fortelles vi (min utheving) at:

«Mannen som Amédy Coulibaly skulle hjelpe til å rømme, var en av hovedpersonene bak bombeangrepene på metroen og toglinjer i Paris i 1995, Smaïn Aït Ali Belkacem, melder The Guardian.

Coulibaly tok i går livet av fire personer i en jødisk butikk før han selv også ble drept. Sammen med kjæresten, Hayat Boumedienne, er han nå også mistenkt for å stå bak mordet på en politikvinne torsdag.

Ifølge Le Monde ble Coulibaly fengslet i 2013 og skulle sone en fire år lang dom, etter at terrorpolitiet hadde ransaket leiligheten hans i 2010. Der fant de ammunisjon til Kalashnikov-rifler, men Coulibaly hevdet at han skulle selge ammunisjonen på gata, og ikke bruke den selv.»

Leseren gis ikke noen forklaring på hvorfor han ble løslatt så kort tid etter dommen (et tomrom som kanskje burde få visse alarmklokker til å ringe hos skeptiske lesere), men man sitter igjen med det soleklare inntrykket at noe må ha blitt håndtert fryktelig galt, når en mann som viste seg å være så farlig, og som hadde blitt idømt en lengre fengselsstraff, blir sluppet fri igjen etter bare noen måneder.

Sonet ferdig

Realiteten er imidlertid langt mindre dramatisk: Da Coulibaly ble pågrepet i mai 2010, ble han umiddelbart fremstilt for varetektsfengsling, og ble sittende fengslet helt frem til rettssaken. Når dommen på fem (ikke fire) år kom i desember 2013, så hadde han altså allerede sonet tre og halvt år i fengsel. Dette ble selvsagt trukket fra den tiden han måtte sone etter dommen – akkurat slik det ville blitt gjort i Norge eller enhver annen rettsstat. Straffen ble videre redusert med ett år etter normale regler for avkorting av straff ved god oppførsel (Coulibaly blir beskrevet som en «mønsterfange» under hele soningen), og han ble derfor sluppet fri i mai 2014 etter å ha sonet totalt fire år (de to siste månedene under åpen soning med fotlenke).

Det er altså totalt irrelevant og særs misvisende når NRKs overskrift fremhever det korte tidsrommet mellom domsavsigelsen og løslatelsen – og det er direkte uriktig når artikkelens brødtekst hevder at «Coulibaly [ble] fengslet i 2013».

Redigerte saken

Etterhvert ble noen i NRK tydeligvis oppmerksomme på dette (muligens som resultat av mine påpekninger på Twitter), for på et eller annet tidspunkt ble artikkelen redigert (merkelig nok uten at det er oppført noe tidspunkt for oppdateringen, slik standardrutinene er). Men istedenfor for å endre saken slik at de korrekte fakta kommer tydelig fram for leseren, så har man (tilsynelatende bevisst) kun gjort det minimum av endringer som gjør at man ikke uttrykkelig sier noe feil (men fortsatt vil bli misforstått av de fleste). I tittelen har man tatt bort del-setningen om at han ble løslatt i 2014, slik at det nå står: «Fikk dom på fire års fengsel i 2013». Man kan spørre om hvor mye dette egentlig hjelper – siden alle skjønner at han var på frifot nå i januar 2015, så vil folks reaksjon fortsatt være «Her må det ha vært en alvorlig brist i systemet, når en mann med en fire års dom blir løslatt etter så kort tid».

Like under står det ikke lenger at Coulibaly «ble fengslet» i 2013 – isteden er teksten endret til:

«Ifølge Le Monde ble Coulibaly dømt til fire år i fengsel i 2013, etter at terrorpolitiet i 2010 blant annet aksjonerte mot hans leilighet og fant ammunisjon til Kalashnikov-rifler.»

Fakta er nå gjengitt formelt korrekt – men det overveldende flertallet vil fortsatt lande på den samme feilaktige tolkningen som tidligere: At han ble fengslet i 2013 og derfor burde ha fortsatt sittet innesperret i dag. (For øvrig: Le Monde-artikkelen sier ikke at dommen var på fire år (hvilket altså er feil), men refererer spesifikt til hvor lenge han satt innesperret.)

Egnet til å misforstås

Jeg er sannelig ikke sikker på hva som egentlig er «verst» – at man gir kategorisk uriktig informasjon fordi man genuint misforstår kildene sine, eller at man tydeligvis er blitt oppmerksom på hva som er korrekt, men fortsatt gir informasjonen på en måte som er særdeles egnet til å misforstås.

Og hvis det mot formodning skulle være noen diskusjon om hvorvidt formuleringen er egnet til å villede leseren, så trenger vi ikke å gå lenger enn til NRKs artikkel tre dager senere om foreslåtte strengere soningsforhold for fengslede islamister. NRK rapporterer at flere instanser er kritiske til disse forslagene, og gjengir et lengre sitat om at Coulibaly oppførte seg som en mønsterfange under sist soning og ikke viste noen ytre tegn på at han utgjorde en fortsatt fare. NRK setter sitatet i kontekst på følgende måte:

«Fagforeiningsleiaren refererer til straffa som Coulibaly sona i perioden desember 2013-mai 2014 for å ha hjelpt til i det mislukka fluktforsøket til den algeriske terroristen bak bombene mot metroen i Paris i 1995.»

Her presenterer NRK altså nok en gang den feilaktige beskrivelsen om at han kun satt noen måneder i fengsel – dette til tross for at de denne gang siterer fra en kilde (franske Le Figaro) som eksplisitt og uttrykkelig sier at sitatet handler om «[Coulibalys] siste fengselsopphold fra 2010 til 2014»(!) Når sitatet også refererer spesifikt til at Coulibaly fikk redusert straff pga. god oppførsel, så styrker dette ytterligere en feilaktig forestilling om at han slapp unna med bare noen måneders fengsel for planlegging av alvorlig kriminalitet knyttet til terrorister. Vurderingen av at det ikke fantes noen synlige faresignaler som kunne ha blitt fanget opp, fremstår også som langt mer tvilsom når leseren fortelles (feilaktig) at dette kun baserer seg på seks måneders observasjon.

Fransk selskap

Det var flere andre medier (bl.a. NTB, Dagbladet og VG) som presenterte litt uklar og misvisende informasjon om Coulibalys historikk, men jeg har ikke klart å finne noen andre norske kilder som var så kategorisk og eklatant feilaktige som NRKs artikler.

I Frankrike, derimot, var partileder Marine Le Pen lynraskt ute og slo fast (på bakgrunn av enkel hoderegning) at «Coulibaly ble dømt til 5 års fengsel, men var på frifot igjen etter noen måneder» – med tilhørende hudfletting av den slappe og snillistiske franske kriminalpolitikken. Så NRK og andre kan trøste seg med at de ikke har vært helt alene i sin misforståelse – men det spørs vel om dette er å regne som «godt selskap» eller «dårlig selskap»….

Doremus Schafer er en mediekritisk blogger som skriver under pseudonym. Redaksjonen kjenner hans virkelige identitet.

Powered by Labrador CMS