Siri Martinsen, leder i dyrevernorganisasjonen NOAH.

Ber mediene om varsomhet i omtale av måker: – Blant artene som er mest utsatt for hets, mishandling og ulovlig dreping

Bør unngå å bare sitere kilder som kun vil meddele misnøye, mener NOAH.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

I en nylig appell til mediene tar dyrevernorganisasjonen NOAH til orde for å benytte prinsippene i Vær varsom-plakaten (VVP) også i artikler som omtaler dyr.

Eksempelet er måker, som NOAH mener utsettes for stigmatiserende omtale.

– Sommeren nærmer seg og måker og andre fugler er i gang med å bygge reder, legge egg og få unger. Dette er et hyggelig vårtegn for alle som setter pris på artsmangfoldet rundt oss. Men dessverre ser vi også hver vår at medier publiserer artikler der folk klager på måkene, står det i brevet.

– Kan forsterke hets

Måkene er blant artene som er mest utsatt for hets, mishandling og ulovlig dreping, mener NOAH.

– Samtidig er flere måkearter på rødlista. 7 av 9 måkearter i Norge er i dag rødlistet og alle måker er fredet og i tilbakegang: Av «bymåkene» er gråmåke og fiskemåke nær truet. Krykkje og hettemåke er sterkt truet, står det i brevet.

Måke, trolig sildemåke (journalisten er usikker på artsbedømmelsen).

Tanken med appellen er å bevisstgjøre mediene rundt hvordan de påvirker holdninger.

– Media kan medvirke til gode holdninger til dyr, men dessverre også til det motsatte. Artikler med beskrivelse av måker som «mannevonde» og «aggressive», og fremstillingen av måker som en plage og trussel, kan være med på å forsterke hetsen, som igjen kan føre til ulovlige handlinger. Det er essensielt at vi får snudd de negative holdningene til måker, og dette må starte med måten vi omtaler dem på, også i media, står det i teksten.

NOAH har flere ganger tidligere tatt opp negative holdninger mot måker, blant annet da fire mishandlede og drepte måkeunger ble funnet like utenfor kontorene til NRK Rogaland i 2010.

– Unyansert sensasjonsjournalistikk henger igjen

Appellen er signert Siri Martinsen, veterinær, NOAH-leder og -pressekontakt.

– Hvorfor er det akkurat måker dere føler dere må rykke ut med en sånn oppfordring om?

– Oppfordringen gjelder alle dyr, men vi har fokusert på måker. Over tid har vi sett at ulike medier har en forkjærlighet for å fremstille måker på en negativ måte, og videreformidle feilaktig informasjon, sier Martinsen til Journalisten.

– Vi ser at enkelte medier har bedret seg noe de siste årene, og det har blitt mer fokus på at flere måkearter er rødlistet. Men vi ser fortsatt at tilfeller av unyansert sensasjonsjournalistikk henger igjen.

– Opplever dere at mediene er lydhøre for innspill som dette?

– Noen er lydhøre. Andre er litt lett fornærmelige, og ønsker ikke innspill om sin redaksjonelle virksomhet. Det tar vi ikke så tungt. Vi tenker det beviser at det var nødvendig å sende henvendelsen; hvis man har en negativ innstilling til saklig formidling av naturmangfold, da trengs den mailen litt ekstra, sier Martinsen.

Viser til VVP

I den nylige appellen viser organisasjonen til VVP-punkter som 1.5:

«Det er pressens oppgave å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller forsømmelser fra offentlige myndigheter og institusjoner, private foretak eller andre.»

– Denne uttalelsen er relatert til mennesker. Men NOAH mener det bør være en selvfølge at pressen heller ikke bidrar til å legitimere eller oppmuntre til overgrep/kriminalitet mot dyr. Likevel ser man dessverre reportasjer som nærmest oppfordrer til brudd på dyrevelferdsloven i forhold til måker, står det i brevet.

Også punkt 3. 2, om kildekritikk, er relevant, mener NOAH:

– Man bør unngå å sitere kun kilder som ikke har fagkompetanse på dyr, men kun vil meddele sin misnøye. Det finnes alltid fagkilder som kan komme med balansert info, og det bør også søkes å få med kilder som setter pris på dyrene (da disse ikke oppsøkes for å lage egne saker og dermed blir underrepresentert).

Powered by Labrador CMS