Journalist Thomas Frigård (t.v.) og redaktør Fred C. Gjestad (t.h.) møter på ny i retten. Advokat Per Danielsen representerer fremdeles saksøkeren.

Ærekrenkelsessak mot lokalavisa Raumnes ruller videre til lagmannsretten

Tre år siden artiklene som utløste søksmål.

Publisert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Onsdag 23. september starter Eidsivating lagmannsrett behandling av ærekrenkelsessaken mot lokalavisa Raumnes.

Avisa, redaktør Fred C. Gjestad og journalist Thomas Frigård ble saksøkt av en taxieier etter en undersøkende artikkelserie fra 2017, men frikjent i Øvre Romerike tingrett i august 2019.

Taxieieren uttalte seg og ble navngitt i avisa, men mener at de hadde avtale om anonymitet, at artiklene inneholder uriktige framstillinger og at artiklene sett i sammenheng mistenkeliggjør og beskylder taxieieren for misbruk av offentlige midler.

Mener tingretten tok feil

Tingretten konkluderte med at det ikke hadde forekommet ærekrenkelser. Retten vurderte fire Raumnes-artikler, og kom i hvert tilfelle fram til at det som er av kritikk i hovedsak rettes mot offentlige selskaper.

Taxieeieren representeres av advokat Per Danielsen, som har ført saken siden søksmålet.

Da avisa ble frikjent i tingretten uttrykte Danielsen forbauselse over at retten mente «transportøren», som omtalt i en lederartikkel i avisa, måtte oppfattes som å sikte til en drosjesentral og ikke taxieieren personlig.

– Her synes retten å ha misforstått, skrev Danielsen til Journalisten.

I sluttinnlegget til lagmannsretten vises det også til denne vurderingen, og hevdes at «tingretten klart tok feil»:

«Raumnes sin redaktør, som skrev lederartikkelen, bekreftet under hovedforhandlingen for tingretten at han med «transportøren» hadde skrevet om den ankende part», står det i innlegget.

– Aldri beskyldt taxieieren

Raumnes-redaktør Fred C. Gjestad viser selv til at taxieieren først ble omtalt ved navn i avisa en tid etter at den aktuelle lederartikkelen først hadde stått på trykk, og at taxieieren aldri ble koblet opp mot lederen.

– Det har hele tiden vært et poeng for oss å rette systemkritikk, ikke kritikk av enkeltaktører. Vi har aldri beskyldt taxieieren for å gjøre noe klanderverdig, og det er tingrettens dom helt tydelig på også, sier Gjestad til Journalisten.

Lagmannsretten har satt av to dager til saken fra onsdag. Avisa, redaktøren og journalisten representeres av advokat Jon Wessel-Aas.

Journalist Frigård gikk over til jobb i Kommunal Rapport i 2018.

Powered by Labrador CMS