Lars J. Halvorsen (t.h.) og Paul Bjerke i forbindelse med lanseringen av boka «Pressestøtten» i Pressens hus.
Lars J. Halvorsen (t.h.) og Paul Bjerke i forbindelse med lanseringen av boka «Pressestøtten» i Pressens hus.

Ekspert om pressestøtte-krangel: – Handler om at avisa står på egne bein

Forfatter av «Pressestøtten» kommenterer tildelinger til konsernaviser. 

Publisert Sist oppdatert

Mandag fortalte Journalisten om Innherred-redaktør Espen Leirset, som er misfornøyd med at konkurrenten iLevanger får tildelt pressestøtte

Han mener iLevanger er et underbruk av moderavisen Trønder-Avisa og en konstruksjon for å motta pressestøtte. Sjefredaktør i Steinkjer 24, Lorns Bjerkan, har også meldt seg på i debatten og hevder pressestøttetildeling til Trønder-Avisas datteravis Steinkjer-Avisa utfordrer intensjonen med pressestøtten.

Ansvarlig redaktør i Trønder-Avisa, Sivert Rossing, sier på sin side at lokalavisene er avhengig av pressestøtte og bidrar til god dekning lokalt.  

Skal bidra til demokrati

Lars Julius Halvorsen er dosent ved Høgskulen i Volda og ga nylig ut boka «Pressestøtten» sammen med professor Paul Bjerke

Han sier til Journalisten at det grunnleggende målet med pressestøtten er å bidra til demokratiet, og at det i så måte er viktig med best mulig dekning på flest mulig steder.

– Og i tillegg konkurranse mellom ulike aviser, der dette lar seg gjøre. Å fremme aviskonkurranse er ett av målene med ordningen.

Ser man på de konkrete tilfellene i Nord-Trøndelag, er det mulig å innvende at konsernavisene i Trønder-Avisa er i en god posisjon, sier Halvorsen.

– De kan ta ut en mengde stordriftsfordeler og supplere egenproduserte saker med konsernstoff. Situasjoner der statlige støtteordninger virker mot sin hensikt kan oppstå, uten at jeg kan si noe om det er tilfellet her, men hvis man skal detaljvurdere hvert enkelt tilfelle er man veldig fort i nærheten av uryddig saksbehandling, sier han.

Selvstendige aviser

Man vil helst ha forutsigbarhet og lik behandling uansett, sier Halvorsen, som tror det som kunne ha veltet en konserneid avis' pressestøtte er om den egentlig ikke er en selvstendig avis.

– Det handler om man har en selvstendig ansvarlig redaktør, at avisen står på egne bein og ikke har for stor andel konsernstoff. Men jeg har ikke grunnlag for å si om det gjelder i disse sakene.

Halvorsen antar at Medietilsynet har sett på de formelle sidene av sakene, og at kravene i forskriften er fulgt. Han understreker også at når man driver med forvaltning vil det alltid være gråsoner.

– Man kan ikke ha en Kong Salomon-løsning, for Salomon ville ikke ha rukket rundt. Det er ingen ulempe i seg selv at det er tre aviser.

I og med at forskriften er ny for året, tror Halvorsen at både tilsyn og departement følger godt med på hvordan den slår ut, og vurderer hvilke grep man kanskje bør gjøre.

– Hva som er et selvstendig medium er en reell problemstilling man kan måtte ta stilling til. Det er for og imot hele veien her, og det er heller ikke enkelt å utforme treffsikre regler, avslutter han. Powered by Labrador CMS