Redaktør i Innherred, Espen Leirset, mener iLevanger er en konstruksjon for å få pressestøtte.

Mediestøtte

Reagerer sterkt på konkurrentens pressestøtte: – En ren konstruksjon

Et åpenbart brudd med hensikten til pressestøtten, mener redaktør om millionstøtten til iLevanger. Konkurrenten lar seg overraske av den knallharde kritikken.

Publisert Sist oppdatert

I 2020 etablerte Trønder-Avisa lokalsatsingen iLevanger. Dekningsområdet til avisa er naturlig nok Levanger, som fra før av dekkes av regionavis og konsernmor Trønder-Avisa, men også av konkurrenten Innherred.

Den lille byen og kommunen Levanger, med rundt 21.000 innbyggere, kan med andre ord sies å ha god pressedekning med hele tre aviser.

iLevangers konkurrent Innherred har kontorer i begge kommunene de dekker, altså Verdal og Levanger. Men fordi de for noen år tilbake byttet forretningsadresse til Verdal, har det ført til at iLevanger har fått status som nummer én- og aleneavis, og med et opplag på rundt 2000 betyr det ekstra pressestøtte.

I årets tildelinger beløp støtten seg til litt over 1,5 millioner kroner.

–  Hårreisende

– Levanger har sannsynligvis den heftigste aviskonkurransen i landet. I hvert fall utenfor storbyen.

Det sier ansvarlig redaktør i Innherred, Espen Leirset, når Journalisten ringer ham for å høre om hvordan de ser på konkurrensen i Levanger, og naboavisens status som aleneavis. 

Han reagerer kraftig på at konkurrenten blir tilkjent flere pressestøttekroner som aleneavis, og at en årsak kan være at Innherred tilfeldigvis har forretningsadresse i Verdal.

Leirset går hardt ut mot både konkurrenten og tilsynet som har fordelt pressestøttepotten:

– Det at man bruker skattekroner ut fra et argument om at dette er en lokalavis uten konkurranse, viser at Medietilsynet har en hårreisende forvaltningspraksis som mangler legitimitet. Hvis det er slik at postadressen fører til at en bedrift mottar mer skattekroner, virker saksbehandlingen å være tilfeldig. Medietilsynet bør se på den reelle aviskonkurransen, ikke på en tilfeldighet som hovedkontorets postadresse, sier Leirset.

I forskriften om pressestøtte heter det at alenemedier som har opplagstall under 3700 skal få ekstratilskudd. Ifølge Medietilsynet har iLevanger rundt 2000 i opplag.

Det blir umulig å opprettholde pressestøtten som et prinsipp hvis den betales ut så lemfeldig som det gjøres her, sier Leirset.

– Dette er et åpenbart brudd med hensikten til pressestøtten. Det er klart konkurransevridende i et marked som er svært konkurranseutsatt fra før, mener Leirset.

Innherred ble i sin tid til som en sammenslåing av Levangeravisa og Verdalingen, og ifølge Leirset er det to tett integrerte kommuner kun 12 kilometer fra hverandre.

– Hvis det er slik at man kan si man er nummer én-avis på grunn av en forretningsadresse, er det det reneste sprøyt. Er dette nivået på saksbehandlingen, er jeg sjokkert.

Medietilsynet og politikerne bør snarest mulig revidere kriteriene for å få utbetalt støtte, fortsetter han.

– En ren konstruksjon

Leirset mener også at iLevanger er totalt integrert i Trønder-Avisa, og kan betraktes som «et hjørne av TA sitt Levanger-kontor», sier han. Slik de er organisert nå, mener Leirset det er en konstruksjon for å hente ut mest mulig pressestøtte.

– Det kan sammenlignes med at Aftenposten overtar Dagsavisen, og etablerer en felles redaksjon i samme lokaler, med samme redaktør, altså et rent underbruk. Og at Dagsavisen fortsatt skal kunne få pressestøtte. Det kan ikke være slik formålet med pressestøtten er, fortsetter Leirset.

Han har imidlertid ingenting å si på konkurransen med regionavisa Trønder-Avisa, som han mener er«fair and square». Han understreker også at han unner kollegaer i konkurrerende aviser det beste, men på skvære vilkår.

– Dette påfunnet med iLevanger en ren konstruksjon for å tappe skattepenger over i en privat bedrift, og det ser ikke bra ut.

Alle offentlige organer er forpliktet til å følge forvaltningslovens prinsipp om rettferdig saksbehandling, sier Leirset.

– Hvordan kan man da bruke et så urimelig kriterium som at postadresse avgjør om man får status som nummer én-avis, avslutter han.

Stort skille

Ansvarlig redaktør i Trønder-Avisa og iLevanger – og konsernsjef i TA Media, Sivert Rossing, sier til Journalisten at iLevanger ble opprettet med mål om å dekke Levanger kommune på en måte de ikke hadde gjort før.

– Trønder-Avisa har dekka de store nyhetene, men ikke vært til stede på bygdetunsamlinger, øvinger til julekonserter eller skrevet typisk lokaljournalistikk.

Fra før av hadde konsernet aviser i Snåsa, Steinkjer, Meråker og Inderøy, mens Levanger stod igjen uten lokale elementer, forteller han.

– Redaksjonen i iLevanger fyller det hullet og lager et antall artikler i året vi ellers ikke hadde laget. Skillet mellom hva Trønder-Avisa og iLevanger skriver om Levanger, er stort.

– Mindre journalistikk?

Man kan gjerne føre en prinsipiell diskusjon om hvem som skal ha pressestøtte, sier Rossing, men det er ingen forskjell på iLevanger, Nidaros eller for eksempel BA i den sammenhengen.

–  Utslaget er at man bruker penger slik at man sikrer journalistikken. Med litt ulike begrunnelser. Polaris får pressestøtte for Steinkjer24. Dem har Leirsets avis stoffutveksling og et vaktsamarbeid med. Det blir vel en indirekte form for subsidier som han bør reflektere over, hvis han virkelig skal gå inn i pressestøtteordningen, fortsetter Rossing.

Det er riktig at det er stoffutveksling mellom Trønder-Avisa og iLevanger, sier Rossing, som forteller at samme ansvarlig redaktør er en konsekvens av permisjoner og sykemeldinger som på sikt kommer til å endres.

– Men vi har stoffutveksling med BA også. Jeg blir litt overraska over at Leirset ønsker å ta en kamp, som hvis han lykkes bare vil føre til to-tre færre personer som jobber med å dekke hjemkommunen, påpeker Rossing, og spør:

– Mindre journalistikk, er det en nobel kamp å ta?

Når det brukes 40 millioner kroner på at Klassekampen kan distribuere over hele landet i et døende papirmarked, og flere titalls millioner på andre store aviser, sier Rossing at han mener det er viktigere å rette kritikken den veien, snarere enn mot en lokalavis.

– Men intensjonen med pressestøtte er å lage journalistikk. Det er vel ikke helt tilfeldig at mottakeren her er den ene avisa som gir hans avis konkurranse, i et regime som flytter på svært mye penger, og som har mange interessante sider å diskutere, avslutter han.

Hovedredaksjon

Journalisten har lagt kritikken fra Leirset frem for Medietilsynet, som skriver i en e-post at juridisk og regulatorisk direktør Hanne Sekkelsten kan siteres på følgende: 

– Produksjonstilskuddsordningen skal bidra til at vi har mangfold av redaktørstyrte medier med et bredt journalistisk innhold over hele landet, og til å fremme konkurransen i mediemarkedet. Ordningen er særlig innrettet for å styrke mindre nyhets- og aktualitetsmedier i markeder som er for små til å være bærekraftige. Det er et politisk ønske om særskilt å støtte de minste av avisene i landet. 

– De minste avisene gis derfor ekstra tilskudd, slik tilfellet er for iLevanger, med et opplag på om lag 2000. iLevanger den eneste avisen med utgiversted i Levanger, og blir dermed å anse for aleneavis. Etter forskriften er utgiverstedet til en avis definert som den kommunen der avisen har sin hovedredaksjon.

Hun fortsetter:

– Innherred har på sin side utgiversted i Verdal, og er nummer-en og aleneavis der, med et opplag som overstiger grensen på 5700 for å motta tilskudd som nummer-en -og aleneavis. En nummer-en -og aleneavis er en avis som enten er eneste avis som gis ut på utgiverstedet, eller som har høyest opplag dersom flere aviser gis ut på utgiverstedet. Nummer-en- og aleneaviser på denne størrelsen forutsettes å ha tilstrekkelige økonomiske ressurser til å klare seg uten produksjonstilskudd

Sekkelsten avslutter:

– Vi kan ellers opplyse om at tildeling av produksjonstilskudd skjer etter et svært omfattende og grundig arbeid på bakgrunn av krav og vilkår i regelverket for tilskuddsordningen. Behandlingen av søknader skjer selvfølgelig etter gjeldende forvaltningsregler.

Rettelse: Første publisering inneholdt en skrivefeil om iLevangers opplag. Riktig opplag er ikke rundt 200, men rundt 2000.

Powered by Labrador CMS