I likhet med Kildeutvalget, ønsker Elin Floberghagen og sekretariatet til Norsk Presseforbund å endre seks punkter i Vær varsom-plakaten. Men de har ulikt syn på hva som bør endres.
I likhet med Kildeutvalget, ønsker Elin Floberghagen og sekretariatet til Norsk Presseforbund å endre seks punkter i Vær varsom-plakaten. Men de har ulikt syn på hva som bør endres.

Foreslår seks endringer i Vær varsom-plakaten

Nå skal saken behandles av styret i Norsk Presseforbund.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Ett drøyt år er gått siden Kildeutvalget la fram sin rapport og sine forslag til endringer i Vær varsom-plakaten (VVP). Etter en koronaforsinket høringsrunde ble avsluttet i høst, foreslår sekretariatet til Norske Presseforbund (NP), med generalsekretær Elin Floberghagen i spissen, nå å endre seks punkter i VVP.

Journalistens gjennomgang av høringssvarene, viste – med noen unntak – at verkene redaktørene eller de store mediehusene ønsket å endre på dagens VVP.

Kildeutvalget foreslo i likhet med NP-sekretariatet å endre seks punkter.

VVP 3.1

 • Dagens punkt: Kilden for informasjon skal som hovedregel identifiseres, med mindre det kommer i konflikt med kildevernet eller hensynet til tredjeperson.
 • Kildeutvalgets forslag: Kilden for informasjon skal som hovedregel identifiseres, med mindre det kommer i konflikt med kildevernet eller hensynet til tredjeperson. Personkarakteristikker og udokumenterbare påstander bør ikke fremsettes anonymt.
 • Sekretariatets forslag: Kilden for informasjon skal som hovedregel identifiseres, med mindre det er i konflikt med kildevernet eller hensynet til tredjeperson. Kilder bør som hovedregel ikke få fremsette personkarakteristikker anonymt.

VVP 3.3

 • Dagens punkt: Det er god presseskikk å gjøre premissene klare i intervjusituasjoner og ellers overfor kilder og kontakter. Avtale om eventuell sitatsjekk bør inngås i forkant av intervjuet, og det bør gjøres klart hva avtalen omfatter og hvilke tidsfrister som gjelder. Redaksjonen selv avgjør hva som endelig publiseres.
 • Kildeutvalgets forslag: Det er god presseskikk å gjøre premissene klare i intervjusituasjoner og ellers overfor kilder og kontakter. Dette gjelder også opptak av samtaler. Hvis det inngås avtale om sitatsjekk, bør det gjøres klart hva avtalen omfatter og hvilke tidsfrister som gjelder. I kontroversielle saker bør urutinerte kilder gjøres oppmerksomme på muligheten for sitatsjekk. Redaksjonen selv avgjør hva som endelig publiseres.
 • Sekretariatets forslag: Det er god presseskikk å klargjøre premissene i kontakten med kilder. I intervjusituasjoner bør det avklares om det vil bli gitt sitatsjekk, og det må gjøres klart hva avtalen omfatter og hvilke frister som gjelder. Avtaler må holdes.

VVP 3.6

 • Dagens punkt: Av hensyn til kildene og pressens uavhengighet skal upublisert materiale som hovedregel ikke utleveres til utenforstående.
 • Kildeutvalgets forslag: Av hensyn til kildene og pressens uavhengighet har ingen utenforstående rett til å få utlevert upublisert materiale.
 • Sekretariatets forslag: Av hensyn til kildene og pressens uavhengighet kan ingen kreve å få utlevert upublisert materiale.

VVP 3.7

 • Dagens punkt: Pressen har plikt til å gjengi meningsinnholdet i det som brukes av intervjuobjektets uttalelser. Direkte sitater skal gjengis presist.
 • Kildeutvalgets forslag: Pressen har plikt til å gjengi meningsinnholdet i det som brukes av intervjuobjektets uttalelser i indirekte sitater. Direkte sitater skal gjengis presist.
 • Sekretariatets forslag: Kilder skal gjengis korrekt. Pressen har plikt til å gjengi meningsinnholdet i det som brukes av intervjuobjektets uttalelser.

VVP 3.8

 • Dagens punkt: Endring av avgitte uttalelser bør begrenses til korrigering av faktiske feil. Ingen uten redaksjonell myndighet kan gripe inn i redigering og presentasjon av redaksjonelt materiale.
 • Kildeutvalgets forslag: Kildens rett til sitatsjekk er personlig, og begrenset til korrigering av faktiske feil. Ingen uten redaksjonell myndighet kan gripe inn i redigering av presentasjon av redaksjonelt materiale. Som hovedregel tilbys ikke sitatsjekk når svar er avgitt skriftlig.
 • Sekretariatets forslag: Hvis det er avtalt sitatsjekk, skal denne primært bidra til å sikre at kilden er gjengitt korrekt og til korrigering av faktiske feil. Ingen kilder har krav på å bli gjengitt i sin helhet

VVP 3.9

 • Dagens punkt: Opptre hensynsfullt i den journalistiske arbeidsprosessen. Vis særlig hensyn overfor personer som ikke kan ventes å være klar over virkningen av sine uttalelser. Misbruk ikke andres følelser, uvitenhet eller sviktende dømmekraft. Husk at mennesker i sjokk eller sorg er mer sårbare enn andre.
 • Kildeutvalgets forslag: Opptre hensynsfullt i den journalistiske arbeidsprosessen. Vis særlig hensyn overfor urutinerte kilder og personer som ikke kan ventes å være klar over virkningen av sine uttalelser. Vær aktpågivende ved bruk av sosiale medier som kildegrunnlag. Misbruk ikke andres følelser, uvitenhet eller sviktende dømmekraft. Husk at mennesker i sjokk eller sorg er mer sårbare enn andre.
 • Sekretariatets forslag: Opptre hensynsfullt i det journalistiske arbeidet. Vis særlig hensyn overfor kilder som ikke er medievante. Misbruk ikke andres følelser, uvitenhet eller sviktende dømmekraft. Husk at mennesker i sjokk eller sorg er mer sårbare enn andre.

Les mer om forslagene her.

NP-styret får saken på sitt bord 4. desember.

Powered by Labrador CMS