Mild kritikk av NRK

Var for lite nyansert i startfasen av sommerens Gaza-dekning, mener Kringkastingsrådet.

Denne artikkelen er over ni år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

NRKs Midtøsten-reportere nevnes ikke i rådets uttalelse, som ble enstemmig vedtatt etter to og en halv times debatt. I møtet framkom det imidlertid sterk kritikk av USA-korrespondent Gro Holms lenking til informasjon som opprinnelig ble publisert av et høyreekstremt nettsted.

Hovedtemaet på Kringkastingsrådets møte torsdag var NRKs dekning av konflikten mellom Israel og palestinerne i sommer. Det lå opprinnelig 39 saker ligger på rådets bord, 25 av dem reaksjoner på Midtøsten-dekningen. Etter at sakspapirene var sendt ut kom det inn ytterligere 25 reaksjoner, fra Palestina-komiteen og andre Palestina-venner.

Langt de fleste av de 50 reaksjonene på Midtøsten-dekningen var kritiske. Klagene gjelder både enkeltutsagn, kildebruk og balanse generelt.

De 14 klagene på andre NRK-temaer måtte utsettes til neste møte. Les om klagene her.

Enstemmig uttalelse

K-rådet brukte tiden fram til lunsj på å gjennomgå klagene på Midtøsten-dekningen, etter innledninger ved tidligere utenriksredaktør i Aftenposten, Kjell Dragnes og forfatter og journalist i Dagens Næringsliv, Bjørn Gabrielsen.

Til tross for divergerende oppfatninger om temaet klarte Kringkastingsrådet å samle seg om en enstemmig uttalelse av generell art. I uttalelsen heter det at rådet erkjenner at det er en svært krevende oppgave å rapportere fra et krigsområde som Midtøsten, hvor engasjementet i den norske befolkningen er så stort.

 K-rådet kommer med mild kritikk av NRK for at dekningen i for liten grad satt søkelys på Hamas sin rolle i konflikten:

“I en tidlig fase av konflikten klarte ikke NRK godt nok å skille propaganda fra dokumenterbar informasjon. Rådet har med tilfredshet registrert at NRK underveis fikk fram flere stemmer og at dekningen ble mer nyansert. Kringkastingsrådet oppfordrer NRK til i større grad å formidle bakgrunnsinformasjon om Midtøsten mellom konfliktene. Rådet forventer at NRK har et bevisst forhold til grensegangen mellom nyhetsrapportering og kommentarvirksomhet”, uttaler rådet.

Hovedpunkter

Uttalelsen fanger opp hovedpunkter fra rådets debatt om Midtøsten-dekningen, både når det gjelder manglende bakgrunnsanalyse, kildebruk og balansen mellom nyhetsdekning og kommentarer. Den tar derimot ikke opp i seg den til dels sterke kritikken mot enkeltreportere. Reporterne som har dekket Midtøsten-konflikten ble i hovedsak møtt med stor forståelse i rådet.

NRKs nyhetsdirektør Per Arne Kalbakk sa følgende om kritikken om ubalansert dekning:

– Det er en enorm kompleksitet i denne konflikten. Dekningen er ikke perfekt og det gjøres feil når reportere står midt oppe i det som skjer. Vi har beklaget enkelte uttalelser som har kommet i innslagene.

Kalbakk viste blant annet til at NRK blant annet har beklaget utsagn som er blitt oppfattet som NRKs holdninger, mens de egentlig skulle vært presentert som oppfatninger hos lokalbefolkningen.

Refset Holm

I et sidespor i debatten ga både Kokkvold og NRKs ledelse uttrykk for sterk kritikk av et innslag i USA-korrespondent Gro Holms korrespondentbrev “Verden på lørdag” 26. juli. Kritikken kom etter at rådsmedlem Elin Ørjasæter refset Holm for å ha lenket til en presentasjon av jødiske personers innflytelse over mediene i USA. Oversikten, med tittelen “Who Controls Your Mind?”, har sin opprinnelse på det høyreekstreme nettstedet Stormfront.

– Det Gro Holm lenket til er grovt, rasistisk og fullstendig uakseptabelt, sa Kokkvold, som samtidig viste til at NRK har beklaget lenkingen både i Dagbladet og ved en uttalelse knyttet til det aktuelle korrespondentbrevet på nrk.no.

Nyhetsdirektør Kalbak betegnet innholdet Holm lenket til som “antisemittisk og rasistisk”.

– Det burde aldri vært publisert på NRK.no, erklærte han, men minnet samtidig om at temaet for korrespondentbrevet var den sterke Israel-lobbyen i USA.

For lite bakgrunn

I debatten om Midtøsten-dekningen i sommer sa Ørjasæter:

– Dette dreier seg i stor grad om pedagogikk. Jeg opplever at det har vært en skjevdekning. Mye av årsaken er at vi har fått vite for lite om Hamas. Jeg må gå andre steder enn til NRK for å finne ut hva Hamas er. Jeg trenger å få vite hva de er og hva de driver med. Konflikten dekkes av folk som kan den godt og som glemmer å minne oss andre på de grunnleggende forholdene. Derfor har jeg som mange andre inntrykk av at NRK er imot Israel.

Frank Rossavik sluttet seg til Ørjasæters påpekning:

– Men må lete etter informasjon i norsk presse om mangfoldet og dynamikken i israelsk politikk. Det samme er tilfellet med det politiske livet på palestinsk side. Min oppfordring er å drive en mer systematisk dekning av disse forholdene.

– Er utfordrende

Kalbakk innrømmet at NRK i starten av sommerens Midtøsten-dekning ikke var flinke nok til å formidle Hamas sin rolle og bakgrunnen for konflikten.

– Vi ble flinkere etter hvert. Blant annet brukte vi flere kilder her hjemme. Det er en utfordring å hele tiden formidle forhold som også skaper forståelse for Israels syn.

Kalbakk sa seg positiv til forslagene om å gi en hyppigere historisk oversikt over bakgrunnen for konflikten og de sentrale aktørene.

– Det skal vi sørge for at vi gjør bedre i framtiden, erklærte nyhetsdirektøren.

Til kritikken om at NRK overdimensjonerer dekningen av Gaza-krigen på bekostning av andre konflikter i verden, påpekte Kalbakk at Israel er et pluralistisk demokrati som i motsetning til andre land slipper journalister inn for å dekke krigen.

Powered by Labrador CMS