Elise Hazel Asbjørnsen er klubbleder i P4.

P4-journalistene får 17.000

Usikkerhet i radiobransjen la en liten demper på årets oppgjør.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Journalistene i P4 ble onsdag i forrige uke enig med ledelsen om et generelt tillegg på 17.000 kroner. 10 000 kroner legges på minstelønnssatsene, resten på de personlige tilleggene.

Rammen for årslønnsvekst - inkludert effekten fra fjorårets lønnsoppgjør og den lokale lønnsutviklingen i resten av 2013 – er beregnet til 3,67 prosent.

Lange penger

Lederen av P4s redaksjonsklubb, Elise Hazel Asbjørnsen, sier seg generelt fornøyd med oppgjøret.

– Det er på linje med det vi bør kunne forvente. Men man kan jo alltid ønske seg mer… Vi er spesielt fornøyd med at minstelønnssatsene øker med 10.000 kroner. På den måten sikrer vi oss en god del lange penger.

Lange penger i denne sammenhengen betyr at minstelønnssatsene ligger fast i bunnen. Dermed svekkes gjenomsnittslønna i redaksjonen i mindre grad hvis godt betalte medarbeidere skulle velge å forlate P4.

Eget tariffområde

P4 utgjør et eget tariffområde og er derfor ikke inkludert i det nylig fullførte mellomoppgjøret mellom Norsk Journalistlag og Mediebedriftenes Landsforening. NJ/MBL-oppgjøret endte med et sentralt, generelt tillegg på 10.000 kroner. Nå gjenstår de lokale forhandlingene i den enkelte bedrift.

I P4 tas hele oppgjøret under ett. Redaksjonsklubben har 41 medlemmer, men forhandlet denne gangen for 36. De øvrige fem er frilansere og kontraktansatte som nettopp har signert ny avtale og derfor ikke skulle ha lønnsregulering nå.

Mindre enn i fjor

Ifølge NJs lønnsstatistikk var den gjennomsnittlige bransjelønna til NJ-medlemmene i P4 537.000 kroner i fjor. I fjorårets hovedoppgjør oppnådde redaksjonsklubben et lønnsløft på om lag 18.000 kroner, i tillegg til forbedringer av ferie- og fødselspermisjonsordningene.  Årets mellomoppgjør handler kun om penger.

Ifølge klubblederen er det ikke svekket økonomi som ligger bak det noe svakere lønnsoppgjøret i år.

– Nei, P4 gjør det fortsatt svært godt markedsmessig. I fjor fikk vi et veldig godt oppgjør, der vi fikk tatt igjen noe av etterslepet i forhold til andre. I år har vi akseptert at vi må ta mer hensyn til P4s konkurransesituasjon og framtidsutsikter. Det skjer store endringer som skaper usikkerhet i radiobransjen, og det tar vi inn over oss, sier Asbjørnsen.

Godt klima

Hun legger til at klubben er godt fornøyd med klimaet i forhandlingene.

– De ble ført i en konstruktiv og løsningsorientert tone og vi opplevde god forståelse mellom partene.

Powered by Labrador CMS