Sylvi Listhaug mener Faktisk.no er en trussel mot fri meningsutveksling.

Listhaug ut mot Faktisk.no:
– Farlig for ytringsfriheten

Ser ut til å ha misforstått, svarer redaktør.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over to år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Faktisk.no har blitt angrepet av politikere før.

Nå går Fremskrittspartiet-leder Sylvi Listhaug overfor Journalisten ut mot redaksjonens faktasjekk-samarbeid med Facebook:

– Vi påpeker en svært uheldig maktkonstellasjon og håper flere vil innse hvor farlig det kan være når en liten elitegruppe systematisk jobber for å få monopol på definisjonsmakten i samfunnsdebatten, skriver Listhaug i e-post-korrespondanse med Journalisten.

Fri meningsutveksling

Faktisk.no beskriver selv at samarbeidet med Facebook innebærer at innhold de har faktasjekket får en lenke til Faktisk.no-artikkelen under seg, og at brukere som prøver å dele innholdet får beskjed om at det finnes utfyllende informasjon.

«Man vil fremdeles kunne dele innholdet videre som før. Innhold som er faktasjekket som 'feil', 'endret' eller 'delvis feil', vil bli prioritert ned i nyhetsstrømmen av Facebook. Facebook kan også redusere synligheten til nettsteder som gjentatte ganger har fått innhold faktasjekket til 'feil'», beskriver Faktisk.

Journalisten har spurt Listhaug:

– Hvis Faktisk.no kan påvirke og styre samfunnsdiskursen basert på fakta i stedet for unøyaktig eller feil informasjon, er ikke det bra da?

– Det at pressen selv ikke forstår at dette er farlig for ytringsfriheten, er skremmende. Sannhetssøken er en av tre hovedpilarer som ytringsfriheten lener seg på. Det er kun ved fri meningsutveksling vi kan komme nærmere sannheten. Faktisk.no og andre lignende «sannhetskommisjoner» er en direkte trussel mot dette, og dermed en trussel mot helt grunnleggende frihetsprinsipper, svarer partilederen.

Grunnen til at Faktisk.no er en trussel, ifølge Listhaug, er at ingen har noen garanti for at Faktisk.no er (eller vil fortsette å være) objektive, sannhetssøkende, eller at de ikke har en politisk agenda eller slagside.

– Ved å opphøye Faktisk.no til en overdommer i samfunnsdebatten, underminerer vi den frie meningsbrytningen demokratiet er tuftet på.

Hevder saker ikke blir laget

Frp har blitt faktasjekket og «felt» av Faktisk.no en håndfull ganger, slik alle andre partier har blitt, påpeker Listhaug.

– Vi har imidlertid blitt faktasjekket svært mange ganger hvor Faktisk.no-redaksjonen har konkludert med at Frp hadde rett. Men da har vi opplevd at saken ikke blir laget. Det illustrerer kanskje at de ikke er så interessert i objektive fakta, men heller oppslag hvor de kan «ta» noen.

– Har Frp et dårlig forhold til medier generelt, eller er det bare Faktisk.no dere har et problem med?

– Frp forsøker å påpeke et reelt problem som angår alle som vil ha mer ytringsfrihet og mer demokrati. Frp har et godt forhold til de aller fleste medier og redaksjoner i dette landet, det er vel heller kommentariatet som har mye mistro mot Frp.

Tidligere i sommer har Sylvi Listhaug også gått ut mot medier generelt og beskyldt dem for å brunbeise partiet.

Ikke forstått

Kristoffer Egeberg, ansvarlig redaktør i Faktisk.no, mener at Listhaug ikke har forstått hva samarbeidet med Facebook går ut på.

Faktisk.no har ingen mulighet til å fjerne, slette, redigere eller sensurere andres innhold på Facebook eller andre plattformer, skriver han i en e-post.

– Samarbeidet gir oss mulighet til å merke feilaktige påstander og enkeltposter slik at brukere som har delt dem eller skal dele dem, får et varsel om at påstanden er faktasjekket. Det kommer også opp en eller flere lenker til faktasjekker som vi eller andre Facebook-partnere har laget. Dette handler med andre ord om å opplyse ordskiftet, ikke begrense det. Samarbeidet med Facebook gir oss heller ikke mulighet til å merke påstander fra politikere eller politiske partier.

– Handler om å opplyse ordskiftet

Det er derfor ingen grunn til å frykte at Facebook-samarbeidet skal legge lokk på den politiske debatten, mener Egeberg.

Kristoffer Egeberg, ansvarlig redaktør i Faktisk.no.

– Vi jobber med faktasjekk og journalistikk, og ettergår påstander som er fremsatt i offentligheten for å undersøke om de stemmer eller ikke. En viktig del av dette arbeidet er å sjekke om påstander fra fremtredende politikere er forankret i fakta eller ikke.

Å drive kritisk journalistikk som undersøker faktagrunnlaget for påstander i det offentlige ordskiftet har ingenting med å strebe etter å få «monopol på definisjonsmakten i samfunnsdebatten» å gjøre. Tvert om handler det om å opplyse ordskiftet, mener Egeberg.

– Den internasjonale faktasjekkplakaten, som vi har sluttet oss til, krever at vi skal være upartiske og politisk uavhengige. Det er en forutsetning også for samarbeidet med Facebook, siden bare redaksjoner som har sluttet seg til faktasjekkplakaten kan delta i dette samarbeidet.

En mer opplyst debatt

Hensikten med å samarbeide med Facebook, ifølge Egeberg, er å bidra til en mer opplyst debatt i den digitale offentligheten og å hindre at potensielt farlig feilinformasjon sprer seg til et stort publikum.

– Når vi merker Facebook-innhold vi har faktasjekket, opplyser vi brukere i sosiale medier om at innlegg, videoer eller artikler inneholder misvisende eller feilaktig informasjon. I tillegg bruker Facebook faktasjekker til å begrense spredningen av feilinformasjon på plattformen deres, noe de også kunne ha gjort dersom vi ikke deltok i faktasjekk-programmet deres.

Så langt i år har Faktisk.no lagt inn 25 faktasjekker på Facebook. Så å si alle er rettet mot feilinformasjon og konspirasjonsteorier om koronapandemien eller vaksiner.

Høy andel «helt sant» fra Frp

Egeberg avviser at de unnlater å lage saker om tilfeller der Frp-påstander viser seg å stemme.

– Vi behandler Frp som alle andre vi faktasjekker. At vi skulle legge bort faktasjekker der partiet har rett, er bare tull. Sammenlignet med andre partier har Frp en høy andel publiserte faktasjekker der konklusjonen er at påstanden er «helt sann». Basert på vår gamle skala har vi vurdert 10 påstander fra Frp-politikere til «Helt sant».

Det er flere enn Ap (5), SV (3) og Rødt (1) til sammen, påpeker Egeberg.

– Andelen påstander vurdert til «Helt sant» er også høyere for Frp (33 prosent) enn for samtlige «rødgrønne» partier. Men som alle andre redaksjoner henvender vi oss til kilder og innhenter dokumentasjon uten at det nødvendigvis blir en sak ut av det. Det handler om prioriteringer og om at nyhetsbildet kan endre seg raskt – det er ingen mystikk i dette.

Listhaug ser ut til å ha misforstått Faktisk.nos rolle, mener Egeberg.

– Vi er verken en sannhetskommisjon eller noen overdommer i samfunnsdebatten. Vi er en uavhengig redaksjon som publiserer kritisk og undersøkende journalistikk innen sjangeren faktasjekk. Vår journalistikk både kan bli og blir kritisert på lik linje med den som produseres av andre redaksjoner. Dersom noen føler seg urettferdig behandlet, kan de klage til oss, eller klage oss inn til Pressens Faglige Utvalg. I tillegg kan de som får Facebook-innlegg merket av oss, klage på dette til Facebook, skriver Egeberg.

Etterlyser omtale

På spørsmål fra Journalisten har Frps pressesjef Espen Teigen vist til flere konkrete situasjoner der Faktisk har tatt kontakt og der Teigen skriver «vi hadde rett, men hvor Faktisk ikke publiserte etter å ha undersøkt».

Det gjelder blant annet et utspill hos Vårt Land, om pengebruk på flyktninger. Partiet ble kontaktet av Faktisk.no og overleverte dokumentasjon som viste at utspillet var «helt korrekt med god margin», skriver Teigen:

– Men Faktisk.no går altså heller ikke her ut og publiserer at dette er faktisk helt korrekt. Dette til tross for at denne saken har stor politisk interesse og kunnskapsgrunnlaget i offentligheten på dette feltet er svakt. Her bidrar Faktisk.no til en mindre kunnskapsbasert offentlig debatt. Hvorfor?

Egeberg har blitt forelagt de ulike eksemplene, og svarer:

– Vi publiserer alle sakene vi lager, uavhengig av konklusjon. Men vi lager ikke saker på alle påstander vi diskuterer eller hvor vi etterspør dokumentasjon. Hver dag får vi inn et titalls aktuelle påstander, hvor kanskje bare én av dem blir til en ferdig faktasjekk. Først og fremst handler det om å prioritere hvilke påstand som er mest aktuell akkurat nå, og som lar seg faktasjekke. Alle partier og politikere vil oppleve at vi legge bort saker etter vi først har vært i dialog med dem.

Powered by Labrador CMS