Høyesterett har kommet med prinsipielt viktige avgjørelser om hatefulle ytringer.

71-åring slipper å sone for å ha skrevet «korrupte kakerlakk» om somalisk kvinne

– Ikke grunnlag for ubetinget fengsel.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over fire år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

En 71 år gammel kvinne fra Bergen er i Høyesterett dømt til 24 dager betinget fengsel for å kalt debattant Sumaya Jirde Ali «din korrupte kakerlakk».

I Gulating lagmannsrett ble kvinnen dømt til 14 dager ubetinget fengsel.

– Det var ikke grunnlag for ubetinget fengsel, slik lagmannsretten hadde kommet til, og som påtalemyndigheten hadde argumentert for, skriver Høyesterett i et sammendrag av dommen.

Det var i kommentarfeltet på Facebook-gruppen «Vi som støtter Sylvi Listhaug» at bergenskvinnen høsten 2017 skrev kommentaren om den somaliske samfunnsdebattanten. Den lød: «Fandens svarte avkom reis tilbake til Somalia og bli der din korrupte kakerlakk.»

Mente det var innenfor ytringsfriheten

Kvinnen er dømt for brudd på straffeloven paragraf 185 om hatefulle ytringer. Dommen gir ifølge Høyesterett både veiledning om hvilke ytringer som rammes av paragrafen, og om straffenivået ved slike lovbrudd.

Bergenskvinnen har under behandlingen av saken i rettssystemet hevdet at ytringen ikke rammes av paragrafen om hatefulle ytringer, men at den er politisk og dermed ligger innenfor ytringsfriheten.

– Ytringen har uttrykkelig referanse til hennes hudfarge, og derved også til hennes etniske opprinnelse. Den alminnelige leser vil etter min mening klart oppfatte ytringen som en svært grov krenkelse, og som en betydelig nedvurdering av hennes menneskeverd. Bruken av begrepet «kakerlakk» kan gi assosiasjoner til skadedyr. Det er imidlertid ikke grunn til å bygge på at det her antydes at Ali bør utryddes eller lignende, heter det i dommen.

Fant ikke grunnlag for ubetinget fengsel

Høyesterett legger vekt på at Sumaya Jirde Ali trakk seg fra offentligheten på grunn av mange hatefulle ytringer.

Retten mener derfor at det må reageres med forholdsvis strenge straffer mot slike ytringer. Likevel mener den at dette ikke bør strekkes for langt.

Derfor kommer retten til at en ubetinget fengselsstraff vil være for strengt. Det legges vekt på at bergenskvinnen har brutt straffeloven paragraf 185 ved én enkelt anledning, at hun ikke er straffet for lignende forhold tidligere og at hun ikke har fremsatt en ytring som «oppfordrer eller gir tilslutning til grove integritetskrenkelser».

Andre utsagn også regnet som hatefulle

Høyesterett har også behandlet en annen sak om hvorvidt ytringer faller inn under lovens definisjon av hvilke som regnes som hatefulle.

Den 53 år gamle mannen fra Telemark kommenterte flere innlegg i Facebook-gruppen «Fedrelandet viktigst». Han skrev blant annet at «det er vel bedre at vi fjerner disse avskyelige rottene fra jordens overflate selv tenker jeg!!» og «ja de forsvinner den dagen disse steppe bavianene reiser dit de hører hjemme!».

Ut fra sammenhengen ytringene var fremsatt i, fant Høyesterett det klart at den første kommentaren knyttet seg til muslimer, mens den andre rettet seg mot mørkhudede mennesker. Retten slo derfor fast at begge uttalelsene er å regne som hatefulle ytringer.

Mannen ble i Agder lagmannsrett dømt til en bot på 12.000 kroner, og boten i seg selv var ikke anket til Høyesterett.

Powered by Labrador CMS