Debatt:

«Jeg har stor respekt for Faktisk.no og deres arbeid», skriver Monica Mæland. Men hun har problemer med deres siste faktasjekk. Foto: NTB scanpix

Mener Faktisk.no tøyer strikken for faktasjekk på en måte som gjør at fakta fordreies mer enn de forklares

Monica Mæland svarer Faktisk.no.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over fem år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Det blir færre ansatte i departementene og direktoratene. Effektivisering og omstilling er blant årsakene.

Å telle antall ansatte i staten er komplisert, blant annet fordi noen oppgaver flyttes ut av statlige direktorater, andre omorganiseres og antall ansatte endrer seg gjennom året.

Nå har Difi laget en fersk rapport om antall ansatte i staten. Den viser en positiv utvikling fra 2016 til 2017: Antall ansatte i departementene går ned med 2,2 prosent, justert for omorganisering. Det samme skjer i direktoratene, der antall ansatte er gått ned med 0,9 prosent, justert for omorganisering.

Faktisk.no velger i stedet å henge seg opp i delsetning i en pressemelding når de sier at det er misvisende at det har blitt 5477 færre statsansatte på ett år. Det var heller ikke hovedpoenget da vi la frem tallene. Det viktigste er at det for første gang siden 2009 er nedgang i antall ansatte i departementer og direktorater, og at veksten i statsforvaltningen er lavere enn sysselsettingsveksten for øvrig. For å bruke språket til Faktisk.no: «Faktisk helt sant».

Dette er i tråd med regjeringens mål, og gir også grunn til optimisme for det ambisiøse målet i Granavolden-plattformen: At antall ansatte i departementer og direktorater skal være lavere i 2021 enn det var i 2017. I tillegg skal veksten i hele statsforvaltningen være lavere enn den generelle sysselsettingsveksten.

Effektivisering er den viktigste grunnen til reduksjonen i antall ansatte. Ledere i staten har i en rapport gitt tilbakemelding om at ABE-reformen oppfattes som et positivt ytre press for å få fart på nødvendig omstilling og effektivisering.

I rapporten fra Difi går det riktignok også frem at det har blitt 5477 færre ansatte i hele statsforvaltningen fra 2016 til 2017. Den viktigste årsaken til nedgangen er at Den norske kirke har blitt et eget rettssubjekt og at deler av Jernbaneverket har blitt Bane NOR, og ikke lenger telles som del av statsforvaltningen.

Justert for omorganisering er det derfor en økning i antall statsansatte på 0,5 prosent. Dette har vi vært åpne om hele tiden, og det står også i pressemeldingen om saken. Til tross for denne åpenheten mener Faktisk.no at vi opptrer misvisende.

Men det er heller ikke sånn at målet er færrest mulig statsansatte. Den største veksten i antall ansatte fra 2016 til 2017 var i Politi- og lensmannsetaten. Det er mange som ønsker seg flere politifolk. Den nest høyeste veksten er i bufetaten, som blant annet driver med barnevern, og i Nav. UDI, Statens vegvesen og Skatteetaten er blant de statlige etatene med nedgang i antall ansatte.

Statsansatte jobber over hele landet. Syv av ti ansatte i statsforvaltningen har arbeidssted utenfor Oslo. Fra 2013 til 2018 har regjeringen sørget for å vedta etablering av over 800 arbeidsplasser utenfor Oslo. Vi er også i ferd med å gjennomføre regionreformen, som overfører en rekke statlige oppgaver til fylkene.

Ved hjelp av ny teknologi kan vi lage bedre og enklere tjenester for innbyggerne. Slike forbedringer gir oss grunnlag for en bærekraftig velferd for fremtiden. Et eksempel fra mitt departement: Vi samlet statens innkjøp ett sted. Det gir lavere priser, og næringslivet slipper å bruke mye tid på å lage anbud og forhandlinger. Vinn-vinn, enkelt og greit!

Jeg har stor respekt for Faktisk.no og deres arbeid. Men når de velger å henge seg opp i én formulering i en pressemelding, som faktisk forklares i en annen formulering i samme pressemelding, så mener jeg at de tøyer strikken for faktasjekk på en måte som gjør at fakta fordreies mer enn de forklares. Det er uheldig.

Powered by Labrador CMS