PFU behandlet klage mot Faktisk.no. Her allmennhetens Nina Fjeldheim og Øyvind Kvalnes.

Faktisk.no gikk fri hos PFU etter granskning av viralt intervju om vaksiner

Klaget inn av forsker.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over to år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

I januar gransket Faktisk.no et viralt intervju med forsker Kjetil Elvevold, og skrev «Feil på feil om vaksiner fra norsk forsker i viralt intervju».

«Forskeren, som ikke er ekspert på vaksiner, fremmer en rekke påstander som tilbakevises av eksperter på feltet», sto det videre i ingressen.

Elvevold klaget Faktisk til Pressens Faglige Utvalg (PFU), men fikk ikke medhold da utvalget behandlet klagen onsdag 22. juni.

Forskeren pekte på brudd på åtte punkter i Vær varsom-plakaten. Han mente at Faktisk ikke framstilte argumentene hans riktig, at de tar for gitt at to ekspertkilder har rett, og at kompetansen hans fremstilles på en usaklig måte.

I klagen understreker han at han er ekspert på «mRNA-teknologier med lipide nanopartikler», og mener dette burde vært opplyst om.

Faktisk avviste presseetiske overtramp, og fikk i store trekk medhold hos PFU.

Utvalget var aldri i nærheten av noen fellelse, selv om flere medlemmer bemerket at Elvevolds kompetanse godt kunne ha blitt presentert på en bedre måte.

I den vedtatte uttalelsen står det:

«Pressens Faglige Utvalg (PFU) understreker at klager måtte akseptere et kritisk søkelys på hans påstander om koronavaksiner. Påstandene var kontroversielle, fikk stor spredning og gjaldt et tema av stor samfunnsmessig interesse.

PFU merker seg at Faktisk i tittelen konstaterte at klagers påstander inneholder «feil på feil». Etter utvalgets syn var det dekning for dette i artikkelen, jf. VVP 4.4. Det betyr ikke at alle påstandene ubetinget kunne fastslås som feil, men PFU konkluderer med at flere av dem var feil, eller så misvisende at de måtte kunne karakteriseres som feil. PFU påpeker at det skal være et visst rom for spissing og forenkling i journalistikken.

Når det gjelder fremstillingen av klagers kompetanse, kan PFU forstå at klager gjerne skulle sett den fremstilt annerledes. Det som står om kompetansen hans er imidlertid korrekt og relevant, og PFU finner at det var tilstrekkelig.

Utvalget understreker at Faktisk var i sin fulle rett til å fokusere på enkeltpåstander i artikkelen, og holde faktasjekken til nettopp disse. Klager måtte akseptere at Faktisk gjorde et utvalg fra det lange svarinnlegget hans. PFU viser til at ingen kilder har krav på å bli gjengitt i sin helhet, jf. VVP 3.7, og at det er redaksjonen som avgjør hva som endelig skal publiseres, jf. VVP 3.3. Selv om PFU kan forstå at klager mener han har relevante argumenter som burde vært inkludert, finner PFU at han ble tilstrekkelig gjengitt. Utvalget legger vekt på at Faktisk flere steder i artikkelen lenket til klagers fulle svarinnlegg.

Faktisk har ikke brutt god presseskikk.»

Powered by Labrador CMS