KORREKSJON: Holth ikke politianmeldt

Ved en feiltakelse skrev Journalisten at Kapital-redaktør Vibeke Holth var politianmeldt av Per Danielsen. Dette medfører ikke riktighet. Journalisten beklager det inntrufne.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

I artikkelen som følger under kom Journalisten i skade for å ha skrevet at Kapital-redaktør Vibeke Holth var politianmeldt for brudd på straffelovens paragraf 430. Dette er ikke korrekt, men en feil av undertegnede journalist.

Like før jul i 2009 hadde VG oppslaget «Forfulgt av Trygve Hegnar». Artikkelen handlet om advokat Per Danielsen som mente Hegnars publikasjoner drev kampanjejournalistikk mot ham.

Hegnar ble politianmeldt for brudd på straffelovens paragraf 430 fordi Hegnar ifølge Danielsen ikke ville sette på trykk et tilsvar fra ham.

Klippjournalistikk

Bakgrunnen er at Kapital på nyåret 2010 klippet den aktuelle artikkelen fra VG til spalten «Tilbakeblikk». Danielsen mener han burde fått imøtegå Hegnars uttalelser i tilknytning til spalten.

Etter at spalten sto på trykk, sendte Danielsen et leserinnlegg og ba om å få det trykket i førstkommende utgave av Kapital for å korrigere feil.

Det går en knapp måned før politiet henlegger anmeldelsen. Politiet sa den gang til E24 at tvisten mellom de to ikke hørte hjemme i strafferetten, men sivilretten. Trygve Hegnar karakteriserte anmeldelsen som idiotisk, mens Per Danielsen sa at han på forhånd visste dette ville skje.

– Det var en del av planen, sa han den gang til E24.

Tapte

Noen få måneder senere er det klart at Danielsen taper i sin sak i Oslo tingrett. Den gang kalte Danielsen Hegnar heldig og sa at han selv bare tapte med et nødskrik.

Overfor E24 påpeker advokaten at han ikke var ilagt noen saksomkostninger i saken. Knappe to uker senere trekker han også søksmålet for selve “kampanjen”.

Danielsen anker likevel å anke tilsvarsssaken videre til lagmannsretten og hevder i ankeforhandlingene at det er uten betydning at Kapital kun gjengir sitater fra VG, dette fritar ikke finansbladet fra å gi Danielsen tilsvarsrett.

Hegnar hevder på sin side at når det ikke er tilført nye anførsler, men bare gjengivelse av VGs, så gir ikke det Danielsen rett til tilsvar.

Uenige med Hegnar

Lagmannsretten er ikke enig i Hegnars argumentasjon på flere av punktene. Blant annet hvor hans advokat mener at Danielsen går utenfor de forhold Hegnar har uttalt seg om.

«Lagmannsretten er ikke enig i dette. For å kunne gi et meningsfullt tilsvar må Danielsen ha anledning til både å forklare hva saken dreier seg om, samt forklare hva han mener er korrekt faktum,» skriver lagdommerne Magne Spilde, Børre Lyngstad og Christian Lund.

Men selv om Hegnar ikke får medhold i all sin argumentasjon, finner retten at det ikke er grunn til å dømme Hegnar for brudd på paragraf 430, og forkaster Danielsens anke.

Danielsen blir samtidig dømt å betale 125.000 kroner for Hegnars saksomkostninger.

Powered by Labrador CMS