NJ skeptiske til skattelistekrav

Landsstyret i NJ avviser høringsforslag om avtaler mellom mediene og myndighetene for tilgang til skattelistene.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Regjeringen ønsker å stramme inn publiseringen av skattelistene i mediene. I et forslag fra Finansdepartementet ønskes det separate avtaler med hvert enkelt mediehus før de får tilgang til skattelistene.

«Dagens spredning av skattelisteinformasjon og kobling opp mot andre offentlige kilder til informasjon oppleves av mange som belastende, og vil i noen tilfelle kunne gå på bekostning av enkeltindividers sikkerhet. Det er heller ikke ønskelig at listene skal brukes til kommersielle formål. Finansdepartementet mener derfor at det er behov for større kontroll med publisering av skattelisteinformasjonen på internett. Departementet foreslår at tiltak for å redusere faren for at listene misbrukes gjøres ved endring i måten listene blir tilgjengeliggjort på, skriver departementet i sitt høringsnotat.

Les hele notatet her.

Informasjon

Fristen for å komme med høringsuttalelse går ut i slutten av mars, men onsdag drøftet NJs landsstyret hva som bør stå i lagets uttalelse. Nestleder Thomas Spence spurte om man her skulle være prinsipielle og si nei til alt som handler om å skriver under på avtalen.

– Mediene får jo samme informasjonen som før, og kan sammenligne folk opp mot hverandre. Selve journalistikken blir jo ikke skadet av dette, men bruken blir noe begrenset. På en annen side, skal vi inngå en avtale hvor vi begrenser vår tilgang på innholdet?, spurte nestlederen og erkjente at dette var vanskelig.

Flere i landsstyret var enig i at journalistikken ikke nødvendigvis blir rammet av å inngå en avtale med myndigheten, selv om det er ubehagelig. Leder i NRKJ Hege Iren Frantzen sa at dette kanskje var riset til egen bak.

– Vi har kanskje vært ukloke i håndteringen av listene, og at dette er svaret på det, sa hun og viste til høringsnotatet. Samtidig gjorde Frantzen det klart at hun ikke ønsker at mediene skal inngå avtaler med staten.

Frihet

Det ble også gjort klart at det er et behov for å kommentere problematikken i avtalen om hvor listene skal publiseres, samtidig som at landsstyret og presseorganisasjonene må ta innover seg at forslaget er det beste som er kommet fra myndighetene. Særlig fordi det gir mulighet for å gjøre journalistikk på skattelistene.

– Det handler om frihet under ansvar, tenker jeg. Det er ingen tvil om at samfunnet reagerer på at mediene har gått for langt. Jeg er på linje med at dette er det beste alternativet man kan gå for, gjorde Håkon Okkenhaug det klart.

Også Åsne Haugli i DN mente dette ikke vil ramme journalistikken på noen måte og sa at hun mente det var greit.

Eva Stabell fortalte at i hennes redaksjon i NRK brukes skattelistene hemningsløst.

– Og jeg blir personlig kvalm av dette. Jeg googlet en gammel venninne og det jeg fikk opp på toppen av søket var skattelistene. Det å legge ut hele listen er ikke en journalistisk vurdering.

NJs leder Elin Floberghagen mente at NJ heller ikke skal gå inn for avtaler, og ga uttrykk for at behovet sett fra departementets side ikke var godt nok begrunnet.

Vedtak

Landsstyret i NJ er skeptiske til at myndighetene krever avtale med mediene for hvordan opplysningene fra skattelistene kan videreformidles. Og mener det ikke er forklart hvorfor det er behov for endring.

Likevel mener landsstyret det er viktig å påpeke at høringsforslaget ikke begrenser journalistikken, og at det er andre forslag om innskrenket innsyn som vil legge langt sterkere bånd på den.

Powered by Labrador CMS