Trine Ohrberg er prosjektleder for Mentorprogrammet. – Vi har som mål å få en bedre mangfoldsbalanse i mediebransjen, sier hun til Journalisten.

– Vi må få til en endring

Skal inkludere flere minoriteter i Mentorprogrammet.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Tidligere i år planla medieorganisasjonene bak Mentorprogrammet, Medienettverket - forum for kvinner i ledelse og Mediebedriftenes Landsforening (MBL), et møte for å diskutere strategier som skal styrke minoriteter i mediebransjen. Samtidig inntraff koronapandemien, og organisasjonene måtte nedprioritere mangfoldsprosjektet.

Informasjons- og eventansvarlig i MBL, og prosjektleder for Mentorprogrammet, Trine Ohrberg håper prosjektet kan tas opp igjen til høsten.

– Det har blitt tydelig de siste årene at vi må få til en endring. Minoritetsrepresentasjonen i mediebransjen er ikke god nok slik det er nå. Jeg oppfatter det slik at veldig mange nå er bevisste på dette. Vi har som mål å få en bedre mangfoldsbalanse i mediebransjen, sier hun til Journalisten.

I 2018, satte MBL og Medienettverket i gang en undersøkelse der alle mediehusene i landet skulle telle antallet kvinner i de ulike yrkesposisjonene i bransjen. Resultatet viste at menn dominerte i lederstillingene.

I samarbeid med Medienettverket utviklet de Mentorprogrammet, som har som mål å styrke kvinners lederskap og karrieremuligheter i mediebransjen. Flere mediehus har siden gjort en innsats for å balansere kjønnsfordelingen i lederstillingene, og antallet kvinnelige journalister og redaktører er nå på vei opp.

Skal øke mangfoldig kompetanse

Ifølge Ohrberg kan strategiene som er blitt brukt for å balansere kjønnsfordeling i Mentorprogrammet også innføres for å styrke og øke den mangfoldige kompetansen i mediebransjen.

Første steg vil være å kartlegge mangfold i de ulike mediehusene, slik MBL gjorde da de undersøkte kjønnsbalanse i mediehusene, og så finne løsninger for å få til en bedre utjevning. Foreløpig vet ikke Ohrberg konkret hvordan undersøkelsen vil bli utført.

– Vi trenger å få et fornuftig innblikk i hvordan situasjonen er. Først må vi definere hvordan, og på hvilket nivå, vi skal undersøke dette. Mangfold kan være så mye, for mangfold er ikke bare kjønn. Det er alder, bakgrunn, etnisitet, seksuell orientering og mye mer. Vi må finne gode definisjoner, slik at vi får et best mulig innblikk i hvordan ståa er, sier hun.

–Hvorfor mener du flerkulturell representasjon er viktig i mediebransjen?

– Flerkulturelt mangfold er viktig i alle bransjer. Det er ekstremt viktig å speile det samfunnet vi lever i og som vi skal dekke, eller så utfører vi ikke det oppdraget vi er ment å gjøre. Det er det samme som om det bare skulle være 50-åringer som skrev saker for 14-åringer, det ville ikke funket særlig bra, sier hun.

Trenger bredde i journalistikken

Videre uttaler hun at kjønnsbalanse og mangfoldig kompetanse er en styrke for bransjen, fordi det skaper bredde i journalistikken. Men foreløpig er det mediehusene som selv må ta ansvar for å danne et mangfoldig rekrutteringssystem, mener Ohrberg.

– Vi i MBL kan ikke bestemme hvem som skal ansettes. Vi kan undersøke og eventuelt tilrettelegge til kursing og videreutdannings som for eksempel via Mentorprogrammet. Men vi som organisasjon har ikke noe å si på hvordan mediehusene ønsker å rekrutter, det må mediebedriftene gjøre selv, sier Ohrberg.

Hun mener noen mediehus har vist seg å være mer bevisst på problematikken rundt mangfoldet, og flinkere til å ansette mennesker med minoritetsbakgrunn enn andre.

– Det er flere faktorer som spiller inn, både tetthet av folk med minoritetsbakgrunn med riktig kompetanse og hvor mediehusene er lokalisert, vil være avgjørende. Men jeg opplever at man har sterkt fokus på dette nå, og at det arbeides med dette hver dag i mediehus over hele landet, sier Ohrberg.

Powered by Labrador CMS