Fagblad frikjent i PFU

Fontene brøt ikke god presseskikk da de trykket en provoserende kronikk om adopsjon.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Det konkluderte Pressens faglige utvalg (PFU) med tirsdag. 

Krenket

Det var i mars Fellesorganisasjonens fagblad Fontene trykket en kronikk med tittelen «Adopsjonsindustriens etikk» av samfunnsviter Nina Langfeldt

– Alt man kan tjene penger på, vil det antakelig finnes noen som prøver å skaffe seg et levebrød av. Menneskebarn er i så måte intet unntak. Adopsjonsindustrien går så det suser. Så lenge etterspørselen er større enn tilbudet, vil organisert adopsjon antagelig være god butikk! skrev Langfeldt.

Det reagerte en kvinne som selv har adoptert barn på. Hun klaget bladet inn for PFU, og skrev blant annet at hun følte seg krenket på vegne av hun som «fødte mitt barn og som ikke har mulighet til å forsvare seg mot Nina Langfeldt sine anklager.»

Viste til Strasbourg

Pressens faglige utvalg uttaler at det tydelig kommer fram at teksten er et debattinnlegg hvor det kan fremsettes subjektive meninger. De uttaler også at det innenfor denne sjangeren er stor takhøyde.

Utvalget merker seg at teksten inneholder sterke synspunkter som provoserer, men understreker at det ikke dreier seg om sterke beskyldninger mot identifiserbare personer. 

Konklusjonen underbygges også av at menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg har understreket at ytringsfriheten godtar krenkende eller sjokkerende utsagn.

– Burde ryddet plass

Alle utvalgsmedlemmene sluttet seg til innstillingen. Men allmennhetens representant, Henrik Syse, mener fagbladet burde ryddet plass til meningsytringer den andre veien i samme utgave.

– Dette har Fontene i stedet løst ved å gi god plass til ytringer andre veien i påfølgende nummer, sa Syse.

Hensynet til barn

Allmennhetens representant Hadi Khosravi Lile reiste spørsmålet om Vær Varsomplakatens punkt 4.8 om å ta hensyn til barn, burde drøftes.

– Hvis adoptivbarn omtales som kjøpt og betalt kan det være stigmatiserende. Så er det spørsmål om det påvirker måten man vurderer terskelen for faktasjekking.

PFU-leder Hilde Haugsgjerd så det derimot fra motsatt ståsted.

– Dette er et fagblad som overhodet ikke henvender seg til barn. Det henvender seg til fagfolk som har kritiske forutsetninger for å lese slike innlegg.

Endringer

Hun reagerte mer på noen av påstandene i kronikken.

– Jeg syns det er et par påstander i dette innlegget som hun ikke dokumenterer. Hun skriver at «adopsjonsindustrien går så det suser». Jeg ville spurt hvordan hun belegger det. Det er en konkret påstand som hun ikke har dokumentert. Jeg mener ikke det rokker ved om det bør komme på trykk, men kanskje det har svakheter man burde gjort noe med.

Det sluttet også generalsekretær Per Edgar Kokkvold i Norsk presseforbund seg til.

– Jeg er ikke sikker på om jeg som redaktør ville trykket dette uten å be om noen endringer. Men jeg er helt sikker på at dette er innenfor det presseetiske akseptable.

Debatt

Flere av utvalgets medlemmer understreket at de hadde forståelse for at kronikkens innhold virker støtende. Men de la også vekt på at det sannsynligvis var hensikten med kronikken for å skape debatt.

– Jeg er enig i at kronikken er kraftig, men man bruker kraftige virkemidler for å sette i gang en debatt, sa Øyvind Brigg, som representerer journalistene.

Powered by Labrador CMS