Enda en klage om tilsvar venter behandling hos Pressens Faglige Utvalg.
Enda en klage om tilsvar venter behandling hos Pressens Faglige Utvalg.

Manuellterapeuter klager Fysioterapeuten til PFU

Nektet å trykke tilsvar.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over to år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

En opphetet faglig diskusjon mellom to helseprofesjonsforeninger har blitt en sak for Pressens Faglige Utvalg (PFU).

Norsk Manuellterapeutforening (NMF) mener seg nektet mulighet til å svare på beskyldninger og angrep, og har klaget Tidsskriftet Fysioterapeuten inn til pressens selvdømmeordning. Tidsskriftet er eid av Norsk Fysioterapeutforbund (NFF).

Foreningen reagerer på et publisert meningsinnlegg fra leder av NFFs faggruppe for manuellterapi, og mener innlegget inneholder feilaktige påstander, angrep og ufordelaktige beskrivelser av NMF som organisasjon.

Ni påstander

I PFU-klagen har foreningen listet opp ni påstander de mener er misvisende, angripende eller diskrediterende, og gjerne vil imøtegå.

Det gjelder blant annet setninger som «medlemskap i NMF går uunngåelig på akkord med felles ansvar og forpliktelse for fysioterapien som helhet» og beskrivelse av at foreningen forsøker «å torpedere en tradisjonsrik og sentral helseprofesjon i Norge».

Det påstås også at «NMF gjennom sin LO-organisering bidrar til å hemme lønnsutviklingen for alle fysioterapeuter».

Fikk ikke på tilsvar

Men tilsvaret som manuellterapeutforeningen sendte til tidsskriftet dagen etter, ble ikke godtatt for publisering, ifølge PFU-klagen.

Svaret fra ansvarlig redaktør Irene Mårdalen i Fysioterapeuten var:

«Hei, og takk for innlegg. Vi beklager, men vi kommer ikke til å publisere dette i Fysioterapeuten.»

NMF mener dermed tidsskriftet har brutt Vær varsom-plakaten (VVP) på punkt 4.14 og/eller 4.15, om henholdsvis samtidig imøtegåelse og tilsvar.

– Inneholdt personangrep

I PFU-tilsvaret fra tidsskriftet, signert redaktør Mårdalen, kommer det fram at tilsvaret ble nektet på trykk «fordi det inneholder flere udokumenterte påstander samt personangrep og til dels injurierende uttalelser».

Redaksjonen valgte i svaret til avsender å ikke vise til hvorfor de refuserte teksten, står det i PFU-tilsvaret:

«[...]blant annet fordi vi mener vi da kan bli oppfattet som kommunikasjonsrådgivere for NMFs ledelse. Vi forutsetter også at avsender av mailen, som tidligere har vært redaktør i Tidsskriftet Fysioterapeuten, er kjent med at en redaksjon som følger Vær Varsom Plakaten og Redaktørplakaten, ikke kan publisere udokumenterte påstander, personangrep og utsagn som kan oppfattes injurierende.»

Videre:

«Vi ønsket heller ikke en mailutveksling om hvem som har rett og galt når det gjelder udokumenterte påstander, personangrep og injurierende sitater. Vi mener den type vurderinger ligger til redaktøransvaret i Tidsskriftet Fysioterapeuten og ikke er et ansvar vi vil dele med ledelsen i NMF.»

Saken har vært gjennom mislykket forsøk på minnelig ordning, der tidsskriftet sier de har gitt NMF anledning til å komme med forslag til et nytt tilsvar uten «udokumenterte påstander og personangrep».

NMF sier på sin side at redaktøren ikke ville redegjøre fullt ut for hvilke presseetiske utfordringer det var snakk om i tilsvarsteksten, og mener dessuten at de punktene som ble vist til ikke utgjør presseetisk problematiske personangrep.

Ofte i PFU

Klager på praktisering av tilsvar og imøtegåelse er blant sakene PFU oftest har på sitt bord. I Vær varsom-plakaten står det konkret at mediene bør «ha som krav at tilsvaret er av rimelig omfang, holder seg til saken og har en anstendig form».

Men tilsvarsretten faller ikke bort selv om et mottatt tilsvar skulle inneholde utsagn som mediet finner problematisk å trykke, har PFU også slått fast, blant annet i en sak fra 2017.

Da hadde Finansavisen unnlatt å trykke et tilsvar fordi det inneholdt noe de anså som et injurierende utsagn.

«Det hadde likevel vært god presseskikk å fortelle klager at utsagnet ikke kunne publiseres, og at enten han eller redaksjon måtte redigere det bort», uttalte PFU. Og felte avisa for brudd på god presseskikk.

Powered by Labrador CMS