Stiftelser redder Medienorge ut året. Her ved Marte Ingul, konserndirektør for samfunns- og myndighetskontakt i Amedia og Frank Gander, prosjektdirektør i Stiftelsen Tinius.
Stiftelser redder Medienorge ut året. Her ved Marte Ingul, konserndirektør for samfunns- og myndighetskontakt i Amedia og Frank Gander, prosjektdirektør i Stiftelsen Tinius.

Går sammen for å redde Medienorge

Stiftelsene Tinius, Fritt Ord og Amedia sikrer finansiering ut 2023.

Publisert Sist oppdatert

Nylig gikk en samlet mediebransje ut og ba regjeringen om at det uavhengige kunnskapsmiljøet Medienorge videreføres i 2023, og at Medienorges oppgaver ikke legges til Medietilsynet, slik det skisseres i statsbudsjettet.

Medienorge har siden 1994 fungert som statistikkbank for norsk medieuvikling.

Nå går stiftelsene Tinius, Fritt Ord og Amedia sammen for å sikre finansiering for videre drift ut 2023, med totalt 2 på millioner kroner.

– Unik egenverdi

– Den store oppgaven med å sikre god offentlig mediestatistikk fra en uavhengig kilde slik Medienorge ved Universitetet i Bergen gjør, har en helt unik egenverdi. Uavhengig informasjonsinnhenting og presentasjon av mediebruk i endring er viktigere enn noen gang, og kan ikke løses av statens eget tilsyn, Medietilsynet, sier Knut Olav Åmås, direktør i Stiftelsen Fritt Ord, i en pressemelding.

Nyheten skaper jubel hos Medienorge:

– Dette er helt fantastisk. Både pengestøtten, som lar oss fortsette arbeidet med å dokumentere medieutviklingen, og anerkjennelsen den innebærer, skriver Nina Bjørnstad, prosjektleder for Medienorge, til Journalisten.

– Flott at noen ser verdien av det vi gjør, selv om Kulturdepartementet dessverre ikke gjør det. Vi håper selvsagt at departementet nå får øynene opp, og ser hvor viktig denne typen dokumentasjon er i en verden hvor digitaliseringen av mediene går stadig fortere. Vi sitter tross alt med en samling av tall og fakta som viser endringene den norske mediebransjen har gått gjennom de siste 30 årene.

Håper på langsiktig løsning fra politisk hold

Formålet med redningsaksjonen er å ivareta dataene i kunnskapsbasen, og gi rom til en grundigere prosess.

–Når vi nå går sammen om den viktige finansieringen for 2023, gir vi bransjen, akademia og myndigheter nok tid til å finne og sikre en løsning for en langsiktig finansiering av Medienorge, sier Frank Gander, prosjektdirektør i Stiftelsen Tinius, i pressemeldingen.

– I løpet av én generasjon har norske redaktørstyrte mediers kamp om folks tid gått fra et NM til et VM. Kunnskapsmiljøet i Bergen dokumenterer digitaliseringens dyptgripende endringer av det norske medielandskapet. Denne samfunnsfunksjonen blir ikke mindre viktig fremover. Vi bidrar derfor til en midlertidig løsning, og setter vår lit til at langsiktig finansiering løses politisk, sier Marte Ingul, konserndirektør for samfunnsog myndighetskontakt i Amedia, i meldingen.

Powered by Labrador CMS