Generalsekretær Arne Jensen, sjefredaktør Gard Steiro og advokat Ina Lindahl Nyrud i henholdsvis Norsk Redaktørforening, VG og Norsk Journalistlag.

VG tapte søksmål mot Riksadvokaten

Får ikke innsyn.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over fire år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

VG gikk sammen med Norsk Redaktørforening og Norsk Journalistlag (NJ) i januar til søksmål mot Riksadvokaten, etter at VG ble nektet innsyn i sentrale dokumenter i de såkalte våpensakene.

Denne uka kom avgjørelsen fra Oslo tingrett: VG og presseorganisasjonene får ikke medhold. De må også betale 43.500 kroner i saksomkostninger.

– Vi er skuffet. Nå skal vi ta en grundig gjennomgang av premissene i Oslo tingretts beslutning, sier NJ-advokaten Ina Lindahl Nyrud.

Hennes umiddelbare reaksjon er at hun er overrasket over hvilke momenter tingretten vektlegger for ikke å gi VG innsyn.

– Nå må vi gå noen interne runder for å finne ut hva vi gjør videre, sier Nyrud.

Ankefristen er 5. mai.

Håndtering av våpen

Siden høsten 2019 har VG skrevet en rekke artikler om Forsvarets og politiets håndtering av tjenestevåpen, og den tilknytning en rekke fremtredende polititjenestemenn og offiserer har hatt til slike våpen.

Avisen satte også søkelys på at tidligere politimester og assisterende sjef for Spesialenheten, Johan Martin Welhaven, var under etterforskning for brudd på straffelovens bestemmelser om underslag og grov uforstand i tjenesten.

Da saken mot Welhaven ble henlagt av Spesialenheten, ba VGs journalist om innsyn i flere sentrale dokumenter. Med unntak av selve påtalevedtaket ble begjæringen avslått.

– Det er en spesiell sak at en politileder blir satt under etterforskning og at saken blir henlagt. Da er vår og pressens oppgave å undersøke saken og forklare hva som er grunnlaget for henleggelsen. Det kan vi ikke gjøre uten å få innsyn, sa ansvarlig redaktør Gard Steiro i VG til Journalisten i januar.

For å få innsyn, engasjerte VG, NJ og redaktørforeningen sammen advokatene Halvard Helle og Halvor Manshaus ved advokatfirmaet Schjødt og stevnet Riksadvokaten for Oslo tingrett, med krav om at de omstridte dokumentene frigis til VG.

I mars ble det klart at Riksadvokaten ga VG innsyn i noen flere dokumenter. I siste runde har dermed striden handlet om tilgang til avhørene av Welhaven og innstillingen til påtalevedtak.

Plikt til utlevering

NJ-advokat Ina Lindahl Nyrud har tidligere uttalt til Journalisten at deres syn er at politiet har plikt til å utlevere dokumentene, og blant annet vist til to lignende saker som har gått til Høyesterett de siste årene.

I både den såkalte Treholt-innsynssaken og legevaktvideo-saken beordret Høyesterett det begjærte materialet utlevert, fra henholdsvis PST og nettopp Spesialenheten.

– Disse rettsavgjørelsene sier at media skal gis innsyn i saksopplysninger når de ber om det, med mindre det foreligger «tvingende samfunnsmessige hensyn» som taler mot, for eksempel sterke personvernhensyn, som det ikke er i denne saken, sa Nyrud.

Tingretten deler ikke dette synet, og skriver blant annet at det i denne saken i stor grad handler om «klassiske straffesaksdokumenter» som gjenfinnes i mange straffesaker.

«Retten er enig med riksadvokaten i at dette er dokumenter som vil kunne gi et fragmentert og misvisende bilde av saken i motsetning til det som var tilfelle i Treholt-saken som gjaldt 175 timer med opptak fra hovedforhandling og Legevakt-saken som omhandlet et videoopptak som gav 'en nøytral fremstilling av de faktiske forholdene rundt dødsfallet'», står det i dommen.

Powered by Labrador CMS